Lanbide-arloak

Instalatze eta mantentze lanak - IMA

Espezializazioak > Espezializazio Ikastaroak - Goi-maila

FABRIKAZIO ADIMENTSUKO ESPEZIALIZAZIO-IKASTAROA

Hauek dira espezializazio-ikastaro honetarako sarbidea ematen duten tituluak:

• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi-mailako Teknikaria.
• Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-mailako Teknikaria.
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria.

Ikastaroaren iraupena:

900 ordu

Zer ikasi eta egingo dut?

• Digitalizatu daitezkeen produkzio-prozesuaren etapak identifikatzea, produkzio-helburuei erantzuteko.
• Dauden produkzio-prozesuak ezaugarritzea, errendimenduaren funtsezko adierazle egokiak (KPIak: key performance indicator) definituz eta neurtuz.
• KPIen balioak lortzea, produkzio-prozesua hobetzeko aukerak aztertuz eta teknologia aurreratu egokiak hautatuz.
• Prozesuak eta/edo makinak egokitzea hautatutako teknologia aurreratuak aplikatuz, segurtasun-, efizientzia- eta iraunkortasun-irizpideak kontuan hartuta.
• Errendimenduaren hobekuntza ebaluatzea identifikatutako KPIen bilakaeraren jarraipena eginez.
• Fabrikazio-parametroak berriz programatzea eta/edo doitzea eta/edo sistema ekoizpen-baldintza berrien aurrean berregokitzea, fabrikazio adimendunaren ingurunean.
• Produkzioa kontrolatzeko sistema enpresaren kudeaketa-sistema digitalekin integratzea, fidagarritasun- eta segurtasun-baldintzak betez.
• Gerta daitezkeen desbideratzeei aurre egiteko sistemaren funtzionamendua gainbegiratzea, kausak identifikatuta.
• Dokumentazio teknikoa eta administratiboa lantzea, indarreko legediari eta bezeroen eskakizunei jarraiki.
• Dagokion konpetentziaren esparruan, egoerak, arazoak edo gorabeherak ekimenez eta autonomiaz ebaztea, sormenez, berritasunez, eta norberaren eta gainerako taldekideen lanean hobetzeko espirituaz.
• Norberaren eta lan-taldearen lan-garapenean ingurune seguruak sortzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako prozedurak gainbegiratuz eta aplikatuz, betiere enpresaren arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Zertan lan egin?
• Aditua fabrikazio-sistema adimenduetan.

Zer irtenbide profesional ditu?

Espezializazio-ikastaro hori gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria lortu duten pertsonek industria-ekoizpenaren sektoreko enpresa publiko eta pribatuetan jardun ahal izango dute, betiere automatizazio-osagai garrantzitsua badute eta euren jarduerek eragiketa- eta kudeaketa-sistema digital guztiak integratzeko joera argia badute.

Programa honen bidez zein lanbide araututan jardun daitekeen?

Ez dago titulu honen bidez zuzenean sartzen den lanbide arauturik.

Prestakuntza-plana.

Espezializazio-ikastaro honetako lanbide-moduluak honako hauek dira:
• Produkzio-prozesu adimendunak. (247 o.)
• Metrologia eta instrumentazio adimenduna. (114 o.)
• Sarera eta gauzen Internetera konektatutako inguruneak. (114 o.)
• Makinen eta produkzio-prozesuen birtualizazioa. (95 o.)
• Lantokietako prestakuntza. (330 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika