Lanbide-arloak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa - MAM

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ZURA PROZESATZEKO ETA ERALDATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lehengaiak jasotzea, biltegiratzea eta prestatzea, hala nola zura biribilkian edo beste material batzuk, ezarritako produkzio-planari jarraituz.
• Biribilkian dagoen zura zatikatzea, erremintak, makinak eta ekipo espezifikoak erabiliz.
• Zura lehortzeko eragiketak metodo eta ekipo espezifikoak erabiliz egitea.
• Zuraren prebentzio- eta sendatze-tratamenduak egitea, agente degradatzaileen aurka babesteko eta zuraren ezaugarriak hobetzeko.
• Zurezko partikulak edo zuntzak fintzeko eta doitzeko eragiketak egitea, taulak eta zurezko beste produktu batzuk lortzeko, ezarritako zehaztapenen arabera.
• Zurezko partikulak edo zuntzak kolatzea eta prentsatzea, bai eta pikortatuak edo beste pieza batzuk ere, taulak, plantxak eta beste produktu batzuk lortzeko, prozesurako ezarritako ezaugarri fisikoak eta mekanikoak kontuan hartuta.
• Zurezko taulen eta beste produktu batzuen akabera egitea, eskuairatzea, lixatzea, kalibratzea eta ondoren estaltzea, prozeduraren jarraibideak betez.
• Zurezko eta deribatuzko taulak eta beste produktu batzuk fabrikatzea, erremintak, makinak eta ekipo espezifikoak erabilita.
• Zenbakizko kontroleko makinak programatzea eta maneiatzea, zura prozesatzeko ezarritako prozesuaren faseei jarraituz.
• Irakaskuntza horien barruan sartzen dira laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko behar diren ezagutzak.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zura biribilkian manipulatzeko makina.
• Zura trontzatzeko makinetako langilea.
• Zerrategietako langilea, oro har.
• Aglomeratuak fabrikatzeko makinetako langilea.
• Taula aglomeratuetako tren mekanizatuetako langilea.
• Zurezko produktuak fabrikatzeko makina finkoetako langilea.
• Zura inpregnatzeko makina.
• Zuraren tratamenduko langilea, oro har.
• Zura tratatzeko tresnetako langilea, oro har.
• Labe autoklabeetako langilea (tratamendu kimikoak eta antzekoak).
• Zura tratatzeko tailerreko arduraduna.
• Bernizagailuak, tindu, hondo eta akaberen aplikatzaileak, eskuzko bitartekoekin eta bitarteko mekanikoekin (pistolak, bernizatzeko makinak, ekipo elektrostatikoak).
• Akaberen ataleko arduradunak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulu hau lortzen duten pertsonek zura prozesatzen duten enpresen esparruan eta lehen eta bigarren eraldaketetako azpisektoreetan jarduten dute, baina baita bioekonomiaren gorakadarekin, ekonomia zirkularrarekin, egurraren industriaren eraldaketa digitalarekin eta produktuetan eta prozesuetan egindako hobekuntza teknologikoekin sortzen diren zuraren erabilera berrietan ere.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Arotzeria eta altzarigintzako materialak.
• Zuraren industrietako harrera eta biltegia.
• Zura zerratzea eta zatitzea.
• Zuraren tratamenduak.
• Taulen fabrikazioa.
• Taulen akaberak.
• Zuraren mekanizazioa automatizatzea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies