Lanbide-arloak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa - MAM

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

1.- Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak. Baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

     a) Hamabost urte beteta edukitzea edo indarreko urte naturalean betetzea.
     b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
     c) Irakasleek familiei edo legezko tutoreei proposatzea interesdunak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat has dezan.

Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez diren 15 eta 18 urte bitarteko gazteei b) atala betetzetik salbuesten zaie, eta garrantzitsua da prestakuntzaren jarraipena egitea ahalbidetuko dien hizkuntza jakitea.

2.- Oinarrizko mailako heziketa-zikloak, HPBak dituzten ikasleentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) Hezkuntza Saileko Hezkuntza Laguntzako Premia Bereziak (HLPB) dituztenen Erregistroan sartuta egotea.
     b) Gutxienez, DBHko 2. maila egin izana.
     c) Tutorearen orientazio-aholkua ikasleak 3 urteko ibilbideko Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin dezala izatea, betiere irakasleek proposatu eta orientatzaileek babestu badute aholku hori.

3 .- Oinarrizko mailako prestakuntza-zikloak, prestakuntza-zailtasun bereziak edo laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) 16 urte baino gehiago izatea.
     b) Ez da egiaztatu LHko ikasketak egiteko titulaziorik, ezta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin izana ere.

 

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak mekanizatzeko, akabera emateko eta tapizatzeko eragiketak egiteko beharrezko lanlekua, erremintak, makineria osagarria eta makinak prest jartzea.
• Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko eta instalatzeko materialak eta produktuak aukeratzea eta pilatzea, jasotako jarraibide teknikoen arabera.
• Zura, oihala eta deribatuak trazatzeko, ebakitzeko eta mekanizatzeko eragiketak egitea, ezarritako prozeduren arabera.
• Zura, oihala eta deribatuetan loturak egitea, erresistentziako, ekonomiako eta funtzionaltasuneko irizpideen arabera.
• Akabera- eta tapizatze-eragiketak eskuz eta makinaz egitea, aurrez gainazalak, tresneria eta materialak prestatu ondoren, betiere kalitate- eta segurtasun-baldintza egokietan jardun dezaten.
• Altzariak -altzari modularrak eta tapizatuak barne- erreminta eramangarri bidez muntatzea eta doitzea, eta eskatzen den funtzionaltasuna eta, hala badagokio, enbalatzeko eta garraiatzeko baldintzak egiaztatzea.
• Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak garraiatzeko, desmuntatzeko, muntatzeko eta/edo instalatzeko eragiketa osagarriak egitea, ezarritako hornikuntza- eta kalitate-baldintzetan.
• Parketa, tronadura edo frisoak instalatzeko oinarrizko eragiketak egitea, berdinketa-oreak aplikatuta, gainazalak lixatuta eta doikuntzako eta akaberako prozesuak eginez.
• Bezeroari arreta ematea eta haren beharrak behar bezala ebazteko interesa eta kezka azaltzea.
• Bere erantzukizunpeko zereginak bakarka edo taldean autonomiaz eta ekimenez egitea, aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko egoeretara egokituta.
• Balioen praktikan oinarritzen diren erantzukizuneko eta autonomiako ohiturak hartzea eta, horretarako, pertsonen arteko harremanak eta laneko harremanak erraztea, taldean lan egitea eta bizikidetasun-giro atsegina sortzea, gizartearen hainbat esparrutan gizarteratzea ahalbidetuko diona.
• Natura-ondarearen kontserbazioarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak garatzea, eta, arlo horretan, gizartearen eta naturgunearen arteko elkarreragina aztertzea eta giza ekintzak ingurunean dituen ondorioak baloratzea.
• Adierazpen artistikoak eta kulturalak arrazoituta baloratzea, aberastasun pertsonalerako eta sozialerako iturri gisa erabilita eta jarrera estetikoak eta aniztasun kulturalerako eta ondare artistikorako jarrera estetikoak eta sentikorrak garatuta.
• Hainbat lan- eta gizarte-egoeratan komunikatzea eta, horretarako, hizkuntza-baliabideak zuzentasunez eta argi erabiltzea, testuingurua kontuan izanik eta ahozko eta idatzizko oinarrizko formak erabilita, ama-hizkuntzan zein atzerriko hizkuntzan.
• Gizarte- eta produkzio-ingurunearekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea eta iritzi-aniztasuna errespetatzea, erabakiak hartzeko garaian aberastasun-iturri gisa.
• Bere lanbide-jardueraren zein hiritar-baldintzaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak modu aktiboan eta erantzukizunez erabiltzea.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Ebanisteriako produktuak, oro har, muntatzea.
• Zurezko altzarien edo antzekoen muntatzailea.
• Zurezko produktuen muntatzailea, ebanisteria izan ezik.
• Zurezko ontzien eta enbalajeen -eta antzekoen- muntatzailea.
• Zurezko altzarien akabera-emailea.
• Parketaren leuntzaile bernizatzailea.
• Zurezko artisautzako bernizatzaile lakatzailea.
• Zurezko altzarigintzako bernizatzaile lakatzailea.
• Altzarien akabera-treneko langilea.
• Eskuzko enbalatzailea/paketatzailea/etiketatzailea.
• Zuraren eta kortxoaren industriako peoia.
• Altzari-tapizatzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo batekin (titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan ikasleak onartzeko: Zura, altzariak eta kortxoa; Eraikuntza eta obra zibila; Fabrikazio mekanikoa; Instalatze- eta mantentze-lanak; Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak; Elektrizitatea eta elektronika; Informatika eta komunikazioak; eta Itsasoa eta arrantza).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

 

Profesional honek bere kontura edo besteren kontura egiten du lan arotzeriako eta altzarigintzako elementuen fabrikaziora eta instalaziora zuzentzen diren enpresa txiki, ertain eta handietan, baita altzariak, oro har, tapizatzera eta akabera produktuak aplikatzera zuzentzen direnetan ere.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren oinarrizko eragiketak. (231 o.)
• Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea. (120 o.)
• Zuraren oinarrizko akaberak. (132 o.)
• Ehungintzako material eta produktuak. (66 o.)
• Altzariak tapizatzea. (132 o.)
• Bezeroentzako arreta. (66 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

Neurrirako Arotzeriaren aukera:
• Altzarien muntaketa. (240 o.)

Arotzeria Industrialaren aukera:
• Prozesuen interpretazio grafikoa eta analisia. (96 o.)
• Egurra lantzeko makina eta ekipamendu industrialak. (144 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika