Lanbide-arloak

Segurtasuna eta ingurumena - SEA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

SEGURTASUN-TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo goi-mailako ikasketa-maila izatea.

• Oinarrizko lanbide-titulua izatea (oinarrizko lanbide-heziketa).
• Teknikariaren edo teknikari laguntzailearen titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) bigarren maila gainditu izana.
• Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez hamazazpi urte beteta izan beharko dira proba egiten den urtean).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu.

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?


• Ondasunak, establezimenduak, tokiak eta ekitaldiak -pribatuak zein publikoak-, eta haietan dauden pertsonak zaindu eta babestu, ezarritako protokoloei jarraikiz.
• Pertsonak eta ondasunak zaindu eta babestu landa-finketan, ehiza-finketan, ibai-arrantzako eremuetan edo arrantza-xedeak dituzten itsas eremuetan, eremu bakoitzeko aplikazio-araubide espezifikoen arabera.
• Nortasuna, objektu pertsonalak, paketeak, salgaiak edo ibilgailuak kontrolatu; horretarako, egiaztagiria edo baimena egiaztatu, ezarritako bitarteko teknikoak, eskuzkoak edo ikusizkoak erabiliz.
• Pertsonak lagundu, defendatu eta babestu, eta erasoak edo delitu-egintzak jasan ditzaten eragotzi, indarrean dagoen araudiak ezarritako mugen barruan jardunez.
• Babestu beharreko pertsonen edo ondasunen gaineko arau-hauste administratiboak edo delitu-egintzak detektatu, prebenitu, saihestu eta haien aurka egin; legeria betearazi, zure ardurako esparruan.
• Segurtasun-garraioa egin eta babestu, aplikagarriak diren prozeduretan ezarritakoaren arabera.
• Estatuko segurtasun-zerbitzu guztiekin elkarlanean aritu, beharrezkoa den guztietan, aplikatu beharreko jarduera-protokoloei jarraituz.
• Arauzko armamentua erabiltzeko, garbitzeko eta kontserbatzeko teknikak identifikatu, trebezia handiz eta berariazko ekipoarekin.
• Larrialdi-egoeretan, istripua izan dutenei oinarrizko arreta eman, lehen sorospenak eta laguntza psikologikoko eta autokontroleko teknikak aplikatuta.

Irakaskuntza horien barruan sartzen dira laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko behar diren ezagutzak.

Ikasketak amaitutakoan, zer egiteko moduan izango naiz?

Lan-aukerak:
• Eskolta.
• Segurtasun pribatuko jagole, espezialitate guztietan, lehergailuen zaintza barne.
• Landazain, eta haren espezialitateak: ehizazain eta itsas arrantzazain.

Honako ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako Lanbide Heziketako ziklo bat.
• Erdi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, moduluak baliozkotzeko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.
• Batxilergoa, edozein modalitatetan.

Zer irtenbide profesional ditu?

Titulu hau eskuratzen dutenek segurtasun-zerbitzuetan egiten dute lan, ingurune publiko edo pribatuetan. Hainbat esparrutako establezimendu, toki eta ekitalditan -publiko zein pribatuetan- egiten dute lan, hala nola garraio-azpiegituretan, industrian, merkataritzan, hezkuntza- eta osasun-sektoreetan, egoitza korporatiboetan, bizitegi-eremuan edo administrazio publikoen eraikinetan, besteak beste; funtzionalki edo hierarkikoki (kasuan-kasuan) goragoko baten mende daude. Haien lanbide-jarduera horretan sartzea eta jarduera bera administrazio eskudunak ezarritako araudiaren pean dago.

Zer lanbide araututan aritu daiteke titulu honekin?

• Segurtasun-zaintzaileak.
• Lehergai-zaintzaileak.
• Eskolta pribatuak.
• Landazainak.
• Ehizazainak.
• Itsas arrantzazainak.

Prestakuntza-plana:

Heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak honako hauek dira:
• Lehen sorospenak. (35 h)
• Ingelesa. (90 h)
• Ordenamendu juridikoa segurtasunean. (120 h)
• Trebetasun soziopertsonalak. (80 h)
• Teknologiari aplikatutako teknologia. (60 h)
• Egokitzapen fisikoa eta defentsa pertsonala. (35 h)
• Suteetako zaintza eta oinarrizko esku-hartze operatiboa. (40 h)
• Zaintza eta babesa. (135 h)
• Landa-, ehiza-, ibai- eta itsas zaintza. (100 h)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (50 h)
• Enpresa eta ekimen sortzailea (35 h)
• Lantokiko prestakuntza. (220 h)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika