Lanbide-arloak

Segurtasuna eta ingurumena - SEA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

SEGURTASUN-TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu.

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?


• Ondasunak, establezimenduak, tokiak eta ekitaldiak -pribatuak zein publikoak-, eta haietan dauden pertsonak zaindu eta babestu, ezarritako protokoloei jarraikiz.
• Pertsonak eta ondasunak zaindu eta babestu landa-finketan, ehiza-finketan, ibai-arrantzako eremuetan edo arrantza-xedeak dituzten itsas eremuetan, eremu bakoitzeko aplikazio-araubide espezifikoen arabera.
• Nortasuna, objektu pertsonalak, paketeak, salgaiak edo ibilgailuak kontrolatu; horretarako, egiaztagiria edo baimena egiaztatu, ezarritako bitarteko teknikoak, eskuzkoak edo ikusizkoak erabiliz.
• Pertsonak lagundu, defendatu eta babestu, eta erasoak edo delitu-egintzak jasan ditzaten eragotzi, indarrean dagoen araudiak ezarritako mugen barruan jardunez.
• Babestu beharreko pertsonen edo ondasunen gaineko arau-hauste administratiboak edo delitu-egintzak detektatu, prebenitu, saihestu eta haien aurka egin; legeria betearazi, zure ardurako esparruan.
• Segurtasun-garraioa egin eta babestu, aplikagarriak diren prozeduretan ezarritakoaren arabera.
• Estatuko segurtasun-zerbitzu guztiekin elkarlanean aritu, beharrezkoa den guztietan, aplikatu beharreko jarduera-protokoloei jarraituz.
• Arauzko armamentua erabiltzeko, garbitzeko eta kontserbatzeko teknikak identifikatu, trebezia handiz eta berariazko ekipoarekin.
• Larrialdi-egoeretan, istripua izan dutenei oinarrizko arreta eman, lehen sorospenak eta laguntza psikologikoko eta autokontroleko teknikak aplikatuta.

Irakaskuntza horien barruan sartzen dira laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko behar diren ezagutzak.

Ikasketak amaitutakoan, zer egiteko moduan izango naiz?

Lan-aukerak:
• Eskolta.
• Segurtasun pribatuko jagole, espezialitate guztietan, lehergailuen zaintza barne.
• Landazain, eta haren espezialitateak: ehizazain eta itsas arrantzazain.

Honako ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako Lanbide Heziketako ziklo bat.
• Erdi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, moduluak baliozkotzeko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.
• Batxilergoa, edozein modalitatetan.

Zer irtenbide profesional ditu?

Titulu hau eskuratzen dutenek segurtasun-zerbitzuetan egiten dute lan, ingurune publiko edo pribatuetan. Hainbat esparrutako establezimendu, toki eta ekitalditan -publiko zein pribatuetan- egiten dute lan, hala nola garraio-azpiegituretan, industrian, merkataritzan, hezkuntza- eta osasun-sektoreetan, egoitza korporatiboetan, bizitegi-eremuan edo administrazio publikoen eraikinetan, besteak beste; funtzionalki edo hierarkikoki (kasuan-kasuan) goragoko baten mende daude. Haien lanbide-jarduera horretan sartzea eta jarduera bera administrazio eskudunak ezarritako araudiaren pean dago.

Zer lanbide araututan aritu daiteke titulu honekin?

• Segurtasun-zaintzaileak.
• Lehergai-zaintzaileak.
• Eskolta pribatuak.
• Landazainak.
• Ehizazainak.
• Itsas arrantzazainak.

Prestakuntza-plana:

Heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak honako hauek dira:
• Lehen sorospenak. (35 h)
• Ingelesa. (90 h)
• Ordenamendu juridikoa segurtasunean. (120 h)
• Trebetasun soziopertsonalak. (80 h)
• Teknologiari aplikatutako teknologia. (60 h)
• Egokitzapen fisikoa eta defentsa pertsonala. (35 h)
• Suteetako zaintza eta oinarrizko esku-hartze operatiboa. (40 h)
• Zaintza eta babesa. (135 h)
• Landa-, ehiza-, ibai- eta itsas zaintza. (100 h)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (50 h)
• Enpresa eta ekimen sortzailea (35 h)
• Lantokiko prestakuntza. (220 h)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika