Lanbide-arloak

Segurtasuna eta ingurumena - SEA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

LARRIALDIETAKO ETA BABES ZIBILEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu.

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Sute-arriskuen eta larrialdien prebentzioan eta haien aurreko esku-hartzean erabiltzen diren bitarteko materialak mantentzea eta haien funtzionamendua egiaztatzea.
• Baso-suteak zaintzeko eta itzaltzeko jardunak egitea, eta, horretarako, bitarteko eta teknika egokiak segurtasun-baldintzetan erabiltzea.
• Hiriko suteak itzaltzea, eta, horretarako, bitarteko eta teknika egokiak segurtasun-baldintzetan erabiltzea.
• Jatorri naturala, teknologikoa eta antropikoa duten gertaeretan esku-hartze operatiboa egitea, eta, horretarako, bitarteko eta teknika egokiak segurtasun-baldintzetan erabiltzea.
• Suteak eta larrialdiak prebenitzeko, establezimenduak, ekitaldiak eta instalazioak ikuskatzea, indarreko araudia betez.
• Biktimak salbatzeko eta erreskatatzeko jarduerak egitea, eta, horretarako, bitarteko eta teknika egokiak segurtasun-baldintzetan erabiltzea.
• Larrialdi-egoeretan hasierako osasun-laguntza ematea, ezarritako protokoloei jarraiki.
• Larrialdi-egoeretan laguntza psikologikoa ematea, ezarritako protokoloei jarraiki.
• Larrialdietan eta babes zibilean esku hartzeko taldeak eta unitateak koordinatzea.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Baso-suteen itzalketako langileburua/arduraduna.
• Basoko suhiltzailea.
• Baso-suteen zaintzailea.
• Udal-zerbitzuetako suhiltzailea.
• Probintziako zerbitzuetako suhiltzailea.
• Indar armatuetako larrialdietako teknikaria.
• Erakunde publikoetako beste zerbitzu batzuetako suhiltzailea, besteak beste.
• Aireportuetako suhiltzailea.
• Enpresa pribatuko suhiltzailea.
• Autonomia-erkidegoko zerbitzuetako suhiltzailea.
• Zerbitzu mankomunatuetako suhiltzailea.
• Partzuergoko zerbitzuetako suhiltzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Z er-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek baso-suteak prebenitzeko eta itzaltzeko eta natura- eta landa-inguruneko kontingentzietan eta babes zibilean laguntzeko zerbitzuen sektorean egiten du lan, baita larrialdiei aurre egiteko zerbitzu publikoetan (estatukoak, autonomia-erkidegokoak eta tokikoak) eta suhiltzaile-kidegoetan ere. Administrazio publikoen mendeko langile gisa edo enpresa pribatuetan garatzen du bere jarduera.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Sute-arriskuen eta larrialdien prebentzioan erabiltzen diren bitarteko materialak mantentzea eta haien funtzionamendua egiaztatzea. (132 o.)
• Baso-suteetako zaintza eta esku-hartze operatiboa. (198 o.)
• Hiriko suteak itzaltzeko esku-hartze operatiboa. (198 o.)
• Jatorri naturala, teknologikoa eta antropikoa duten gertaeretako esku-hartze operatiboa. (189 o.)
• Salbamendu- eta erreskate-jardueretako esku-hartze operatiboa. (198 o.)
• Suteak eta larrialdiak prebenitzeko, establezimenduak, ekitaldiak eta instalazioak ikuskatzea. (63 o.)
• Hasierako osasun-laguntza larrialdi-egoeretan. (231 o.)
• Laguntza psikologikoa larrialdi-egoeretan. (63 o.)
• Larrialdietako talde eta unitateen koordinazioa. (147 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies