Lanbide-arloak

Segurtasuna eta ingurumena - SEA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

LARRIALDIEN KOORDINAZIOKO ETA BABES ZIBILEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Larrialdien koordinazioko eta babes zibileko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Larrialdietako eta babes zibileko planak egitea, eta, horretarako, bitarteko eta baliabide teknikoak eta esku hartuko duten langileak, eta larrialdiei erantzuteko prozedura operatiboak zehaztea.
• Jatorri naturala, teknologikoa eta antropikoa duten larrialdien aurrean arriskuak ebaluatzea eta prebentzio-neurriak eta alerta- eta zaintza-sistemak ezartzea.
• Babes zibilaren eta larrialdien esparruan prestakuntza-, informazio- eta dibulgazio-ekintzak planifikatzea.
• Jatorri naturala, teknologikoa eta antropikoa duten larrialdietan desplazatzeko, esku hartzeko eta normaltasuna berrezartzeko teknikak, esku hartzen duten langileen ekintzak eta baliabideak zuzentzea eta gainbegiratzea.
• Baso-suteak itzaltzeko lanetan zaintzeko, desplazatzeko, esku hartzeko eta normaltasuna berrezartzeko teknikak, esku hartzen duten langileen ekintzak eta baliabideak zuzentzea eta gainbegiratzea.
• Hiriko suteak itzaltzeko lanetan desplazatzeko, esku hartzeko eta normaltasuna berrezartzeko teknikak, esku hartzen duten langileen ekintzak eta erabili beharreko baliabideak zuzentzea eta gainbegiratzea.
• Larrialdietan dauden pertsonak bilatzeko, salbatzeko eta erreskatatzeko teknikak, esku hartzen duten langileen ekintzak eta baliabideak zuzentzea eta gainbegiratzea.
• Hondamenak eta katastrofeak jasan dituzten pertsonekin erabili behar diren laguntza-ekintzak eta baliabideak zuzentzea eta gainbegiratzea.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Larrialdietako eta babes zibileko kudeaketa-teknikaria.
• Baso-suteetako kudeaketa-teknikaria.
• Babes zibileko eta larrialdietako koordinatzailea.
• Baso-suteetako koordinatzailea.
• Ohiko eta ohiz kanpoko larrialdietako koordinatzailea.
• Hiriko suhiltzaile-zerbitzuetako burua.
• Jatorri naturala, teknologikoa eta antropikoa duten larrialdien aurrean esku hartzeko zerbitzuetako burua.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulu hau lortzen duten pertsonek babes zibilaren eta larrialdien esparruan lan egiten dute, batez ere estatuko babes zibileko zerbitzuetan, larrialdietako unitate militarrean, autonomia-erkidegoko, udalaz gaindiko eta udaleko babes zibileko eta larrialdietako zerbitzuetan, larrialdietan eta katastrofeetan arreta humanitarioa emateko erakundeetan eta enpresa pribatuetako suhiltzaile-arloetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Larrialdietako eta babes zibileko plangintza.
• Arriskuen eta prebentzio-neurrien ebaluazioa.
• Babes zibilaren eta larrialdien inguruko prestakuntza-, informazio- eta dibulgazio-ekintzak planifikatzea eta garatzea.
• Fenomeno naturalek eragindako arriskuen gaineko esku-hartzea gainbegiratzea.
• Arrisku teknologiko eta antropikoen gaineko esku-hartzea gainbegiratzea.
• Baso-suteen eta agindutako erretzeen gaineko esku-hartzea gainbegiratzea.
• Hiriko suteetako eta ohiko larrialdietako eragiketen gaineko esku-hartzea gainbegiratzea.
• Salbamendu- eta erreskate-eragiketen gaineko esku-hartzea gainbegiratzea.
• Hondamenak eta katastrofeak jasan dituzten pertsonei laguntzeko ekintzak gainbegiratzea.
• Larrialdietako eta babes zibileko baliabideak kudeatzea.
• Larrialdiak eta babes zibila koordinatzeko proiektua.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies