Lanbide-arloak

Segurtasuna eta ingurumena - SEA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

INGURUMEN HEZKUNTZA ETA KONTROLEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Ingurumen-hezkuntzako eta -kontroleko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Ingurumen-informazioa hedatuko duen dokumentazioa biltzeko eta hautatzeko.
• Ingurumenaren berri emateko, komunikazio-teknika egokiak erabilita.
• Ingurumen-hezkuntzako jarduerak diseinatzeko.
• Bisitariak ingurunean zehar gidatzeko, eta interpretazio-lanak egiteko.
• Ibilbideetako gorabeherak konpontzeko, ezarritako protokoloak aplikatuta.
• Ingurumen-arazoak ezaugarritzeko, eta konponbide iraunkorrak proposatzeko.
• Erabilera publikoko jarduerak kudeatzeko, ingurunearen kontserbazioarekiko bateragarritasun-irizpideak aplikatuta.
• Naturaguneak zaintzera eta kontrolatzera zuzenduko diren eragiketak egiteko.
• Natura-inguruneko ondarearen balioak sustatzeko, eta, horretarako, interpretazio-jarduerak garatzeko.
• Inguruneko habitatak kontrolatzera zuzenduko diren eragiketak egiteko, eta haien asalduren berri emateko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Ingurumen-hezitzailea.
• Ingurumen-informatzailea.
• Ingurumen-hezkuntzako monitorea.
• Ingurumen-gidaria.
• Ingurumen-jardueren programatzailea.
• Ingurumen-kanpainetako monitorea.
• Natura-ondareko gidari-interpretatzailea.
• Ingurumen-zerbitzuko profesionala.
• Naturaguneak kontrolatzeko teknikaria.
• Naturako monitorea.
• Ingurumen-agentea edo antzekoa.
• Ingurumen-ekipamenduetako monitorea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek helburu hauek izango dituen edozein erakunde publiko edo pribatutan egingo du lan: ingurumena eta haren baliabideak kontrolatzea, ingurumen-hezkuntzako programak garatzea (ingurumenaren arloko informazioa, komunikazioa, prestakuntza eta partaidetza), gidari-interpretatzaile jarduerak gauzatzea eta ingurunean barrena laguntzea edo ingurumena kudeatzea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ingurumenaren egitura eta dinamika. (99 o.)
• Ingurune naturala. (198 o.)
• Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak. (120 o.)
• Ingurumen-kudeaketa. (297 o.)
• Metodo eta produktu kartografikoak. (99 o.)
• Ingurumen-hezkuntzako teknikak. (80 o.)
• Ingurumen-hezkuntzako programak. (220 o.)
• Erabilera publikoko jarduerak. (80 o.)
• Ingurunean moldatzea. (66 o.)
• Gizarte-trebetasunak. (132 o.)
• Ingurumen-hezkuntzako eta  kontroleko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies