Lanbide-arloak

Ostalaritza eta turismoa - HOT

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

SUKALDARITZAKO ETA JATETXE-ARLOKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:
• Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
• Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Sukaldaritza-produkzioko prozesuetan laguntzea, jasotako jarraibideak eta ezarritako protokoloak jarraituta.
• Lehengaiak hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko oinarrizko eragiketak egitea, erabili arteko mantentze-baldintza egokietan eta jasotako jarraibideen eta ezarritako arauen arabera.
• Langunea prest jartzea, espazioak, makineria, tresnak eta erremintak prestatuta.
• Materialak, ontziteria, lanabesak eta tresneria garbitzea, ondoren higiene- eta osasun-baldintza egokietan erabiltzen direla bermatzeko.
• Lehengaiei aplikatu behar zaizkien aurrez elaboratzeko eta/edo lehengoratzeko prozesuak gauzatzea, haien ezaugarrien arabera eta izan litzaketen aplikazioetarako egokitasunaren arabera.
• Sukaldaritza-teknika errazak aplikatzea, oinarrizko sukaldaritza-prestakinak eta askotariko aplikazioko prestakinak lortzeko, betiere prozesuen estandarizazioa kontuan izanik.
• Sukaldaritzako elaborazio errazak amaitzea eta aurkeztea, kontserbatzeko edo zerbitzatzeko ezarritako protokoloen eta produktuen definizioaren arabera.
• Sukaldeko zerbitzua egiten laguntzea, jasotzen dituen jarraibideak eta gauzatze-esparrua kontuan izanik.
• Ontziratzeko eta/edo kontserbatzeko prozesuak gauzatzea, kalitatea zaintzeko eta elikadura-arriskuak saihesteko ezarritako arauen arabera.
• Produkzio-jarduerak eta zerbitzugintzakoak garatzean beharrezkoak diren zerbitzu aurreko eta zerbitzu ondoko eragiketak gauzatzea, betiere gauzatze-esparrua eta prozesuen estandarizazioa kontuan hartuta.
• Elikagaien eta edarien elaborazio errazak prestatzeko eta aurkezteko prozesuak egitea, horiek kontserbatzeko edo zerbitzatzeko produktuen definizioaren, jasotako jarraibideen eta ezarritako protokoloen arabera.
• Cateringa muntatzeko zerbitzua eta lehengaiak eta tresneria -erabilerara eta kontserbaziora begira- banatzeko zerbitzua prestatzea.
• Bere erantzukizunpeko arloan, bezeroek egin ditzaketen iradokizunei eta erreklamazioei arreta ematea eta horiek jakinaraztea, ezarritako arauen arabera.
• Bere erantzukizunpeko zereginak bakarka edo taldean autonomiaz eta ekimenez egitea, aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko egoeretara egokituta.
• Balioen praktikan oinarritzen diren erantzukizuneko eta autonomiako ohiturak hartzea eta, horretarako, pertsonen arteko harremanak eta laneko harremanak erraztea, taldean lan egitea eta bizikidetasun-giro atsegina sortzea, gizartearen hainbat esparrutan gizarteratzea ahalbidetuko diona.
• Natura-ondarearen kontserbazioarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak garatzea, eta, arlo horretan, gizartearen eta naturgunearen arteko elkarreragina aztertzea eta giza ekintzak ingurunean dituen ondorioak baloratzea.
• Adierazpen artistikoak eta kulturalak arrazoituta baloratzea, aberastasun pertsonalerako eta sozialerako iturri gisa erabilita eta jarrera estetikoak eta aniztasun kulturalerako eta ondare artistikorako jarrera estetikoak eta sentikorrak garatuta.
• Hainbat lan- eta gizarte-egoeratan komunikatzea eta, horretarako, hizkuntza-baliabideak zuzentasunez eta argi erabiltzea, testuingurua kontuan izanik eta ahozko eta idatzizko oinarrizko formak erabilita, ama-hizkuntzan zein atzerriko hizkuntzan.
• Gizarte- eta produkzio-ingurunearekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea eta iritzi-aniztasuna errespetatzea, erabakiak hartzeko garaian aberastasun-iturri gisa.
• Bere lanbide-jardueraren zein hiritar-baldintzaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak modu aktiboan eta erantzukizunez erabiltzea.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Sukaldeko laguntzailea.
• Elikagaiak eta edariak produzitzeko eta zerbitzatzeko unitateetako ekonomatuko laguntzailea.
• Aretoko zerbitzariaren laguntzailea.
• Tabernako edo kafetegiko zerbitzariaren laguntzailea.
• Tabernariaren laguntzailea.
• Sukaldeko laguntzailea elaborazio sinple eta azkarrez (pintxoez, plater konbinatuez, eta abar) osatutako eskaintza duten establezimenduetan.
• Elikagaiak eta edariak produzitzeko eta zerbitzatzeko unitateetako ekonomatuko laguntzailea.

 

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo batekin (titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan ikasleak onartzeko: Ostalaritza eta turismoa; Elikagaien industriak; eta Irudi pertsonala).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek besteren kontura egiten du lan ostalaritzaren sektoreko enpresa txikietan, ertainetan eta handietan, jatetxe-arloko establezimenduetan, tabernetan, kafetegietan eta janari prestatuetan espezializatuta dauden dendetan, baita elikagaiak biltegiratzera, ontziratzera eta banatzera zuzentzen diren enpresetan ere. Era berean, bere kontura egin dezake lan ostalaritzaren eta ohiko jatetxe-arlo tradizionalaren, modernoaren edo kolektiboaren azpisektoreetako establezimendu txikietan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Aurretiazko elaborazioko oinarrizko teknikak. (132 o.)
• Sukaldaritza-lanetako oinarrizko prozesuak. (240 o.)
• Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa, eta lehengaiak manipulatzeko higienea. (99 o.)
• Oinarrizko zerbitzatze-teknikak. (165 o.)
• Elikagaiak eta edariak prestatzeko oinarrizko prozesuak. (165 o.)
• Cateringa eta taldeentzako materialak prestatzea eta muntatzea. (120 o.)
• Bezeroentzako arreta. (66 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika