Lanbide-arloak

Ostalaritza eta turismoa - HOT

Heziketa-zikloak > Goi-maila

JATETXE ARLOKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritzako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Jatetxe-arloko elikagaien eta edarien produkzioa eta zerbitzua zuzentzea eta antolatzea eta, horretarako, eskaintzak eta bitartekoak zehaztea, hornikuntzako, produkzioko eta zerbitzuko berezko jarduerak kontrolatzea, helburu ekonomikoak betetzea, ezarritako kalitate-protokoloak jarraitzea eta higieneko, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauen arabera jardutea.

Profesional hau gai izango da:
• Enpresak eskaintzen dituen produktuak eta zerbitzuak definitzeko, proiektu estrategikoaren parametroak kontuan izanik.
• Produkzio- eta zerbitzu-prozesuak diseinatzeko eta antolamendu-egitura eta beharrezko baliabideak zehazteko, enpresaren ezaugarriak kontuan izanik.
• Elikagaien eta edarien zerbitzuen eskaintza zehazteko, eta produkzioko fitxa teknikoak egiteko, prezioak finkatzera eta prozesuak estandarizatzera begira.
• Jarduerak programatzeko eta baliabideak antolatzeko, produkzio-beharren eta aurrez finkatutako helburuen arabera.
• Ardoak, edariak eta bestelako lehengaiak baldintza egokietan hornitzeko, biltegiratzeko eta banatzeko, lotzen den dokumentazioa eta kalitatea kontrolatuta.
• Langunea prest jartzeko, eta espazioak, makineria, tresnak eta erremintak prestatzeko edo prestatuta daudela egiaztatzeko.
• Elikagaien eta edarien zerbitzu-aurreko, zerbitzuko eta zerbitzu-osteko prozesuak egiteko eta gainbegiratzeko, eta zerbitzugintza koordinatzeko, betiere gauzatze-esparrua eta ezarritako protokoloak kontuan izanik.
• Produkzio eta zerbitzuko unitateekin lotzen den administrazio-dokumentazioa betetzeko, eta aurrekontu-kontrolak, txostenak edo ondoriozko edozein jarduera egiteko, betiere informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.
• Bezeroen eskaerei, iradokizunei eta erreklamazioei erantzuteko, eta, horrela, bezeroen iguripenak betetzeko eta haien gogobetetasuna lortzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Profesional honek sektore publikoko nahiz pribatuko jatetxe-arloko enpresa handietan, ertainetan edo txikietan egiten du lan. Kasu horretan, jatetxeko zuzendaritzaren edo gerentziaren mende edo hierarkian gorago dagoen horien baliokidearen mende betetzen dituzte haien egitekoak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Elikagaien eta edarien zuzendaria.
• Jatetxe-arlo modernoaren gainbegiratzailea.
• Maîtrea.
• Aretoko burua.
• Taberna-kafetegiko arduraduna.
• Oturuntzetako burua.
• Cateringeko eragiketen burua.
• Sommelierra.
• Edarien erosketetako arduraduna.
• Ekonomatuko eta upeltegiko arduraduna.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Lehengaien hornikuntzaren kontrola. (99 o.)
• Taberna-kafetegiko zerbitzu-prozesuak. (198 o.)
• Jatetxeko zerbitzu-prozesuak. (264 o.)
• Sommelier-lanak. (100 o.)
• Jatetxe-arloko zerbitzuen eta ekitaldien plangintza eta zuzendaritza. (180 o.)
• Elikadurako kalitatearen eta segurtasunaren eta higienearen kudeaketa. (66 o.)
• Gastronomia eta nutrizioa. (60 o.)
• Jatetxe-arloko administrazio eta merkataritzako kudeaketa. (99 o.)
• Jatetxe-arloko giza baliabideak eta taldeen zuzendaritza. (80 o.)
• Ingelesa. (165 o.)
• Atzerriko bigarren hizkuntza. (120 o.)
• Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritzako proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies