Lanbide-arloak

Ostalaritza eta turismoa - HOT

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ELIKAGAIAK MERKATURATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Bideragarritasun teknikoaren, ekonomikoaren zein finantzarioaren azterlanak egitea, elikagaien saltoki txiki bat eratzeko eta abian jartzeko.
• Jarduketa administratiboak, kudeaketakoak eta fiskalak gainbegiratzea, eta diruzaintza planifikatzea, indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, elikagaien saltoki bat kudeatzeko, fisikoa eta onlinekoa.
• Elikagaien saltoki txiki baten merkataritzako jardute-ildoa zehazte aldera negozio-planean finkatutako protokoloak ezartzea eta helburu estrategikoak aplikatzea.
• Elikagaien saltoki batean marketin-planen estrategiak ezartzea, salmenta bultzatzeko eta bezeroak fidelizatzeko.
• Salmenta-guneetan bezeroak erakartzeko eta publizitatea egiteko elementuen muntaketa eta erakusketa gainbegiratzea, bai eta elikagai galkorrena eta ez-galkorrena ere, erosketa sustatzeko.
• Elikagaien saltokietako logistika kudeatzea, izan saltoki fisikoak edo onlinekoak, hornitzaileen, elikagai-horniduraren, izakinen eta banaketaren koordinazioa bermatzeko.
• Elikagaiak haien ezaugarriak kontuan hartuta manipulatzen eta kontserbatzen direla gainbegiratzea, osasun- eta higiene-egoera ona eta laneko arriskuen prebentzioa bermatzeko, bai eta elikagaien segurtasuna bermatzeko ere.
• Elikagai freskoen zatiketa gainbegiratzea, bai eta haragiaren eta arrainaren produktu eratorrien prestaketa ere, kontuan hartuta zer pieza erabiltzen den, zer helburu duen eta bezeroak zer eskatu duen, eta, horretan, elikagaien kalitatea eta segurtasuna bermatzeko jarraibideak betetzea.
• Merkataritza-arreta eta elikagaien salmenta gainbegiratzea, izan fisikoa edo onlinekoa, produktuaren ezaugarriei eta bezeroaren beharrei moldatuz eta bezeroa babesteko araudia aplikatuz.
• Elikagaien onlineko saltoki bat koordinatzea eta kudeatzea, marketin digitaleko planetan jarritako helburuak lortzeko.
• Elikagaien saltoki txiki baten jardunari lotutako dokumentazioa bide informatikoak baliatuz kudeatzea, izan saltoki fisikoa edo onlinekoa, bezeroaren beharrei eta eskakizunei ez ezik, enpresaren helburuei erantzuteko.
• Bezero, erabiltzaile edo kontsumitzaileekiko harremanak ingelesez kudeatzea, eta, emandako zerbitzuaren maila egokia izan dela ziurtatzeko, eragiketen jarraipena egitea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Elikagaien merkataritza-esparrua, fisikoa zein onlinekoa, edozein enpresatan edo erakundetan, txikizkako elikagaien saltokietan edo merkataritza-gune handietako atal espezifikoetan, norberaren kontura edo besteren kontura.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Elikagaien saltokien arduraduna.
• Elikagaien saltokiko ataleko/aretoko/departamentuko arduraduna.
• Elikagaien saltoki txikien kudeatzailea.
• Elikagaien onlineko saltokien arduraduna.
• Elikagaien merkataritza-aholkularia.
• Elikagaien saltzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Errege-dekretu honetan lanbide-moduluetarako ezarritako prestakuntzaren bidez, elikagaiak manipulatzeko izan beharreko ezagutza-maila bermatzen da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Elikagai-negozio txikiak eratzea.
• Elikagai-saltegien marketina.
• Elikagai-saltegietako salmenta-puntua dinamizatzea.
• Arreta komertziala elikagai-negozioetan.
• Elikagaien segurtasuna eta kalitatea merkataritzan.
• Elikagai freskoak eta eraldatuak prestatzea eta egokitzea.
• Elikagaien logistika.
• Merkataritza elektronikoa elikagai-negozioetan.
• Bulegotika elikagai-saltegietan aplikatua.
• Elikagai-saltegi baten kudeaketa.
• Ingelesa.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika