Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

PROTESI AUDIOLOGIAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Protesi-audiologiako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Entzumen-protesiak hautatzea eta egokitzea, eta, horretarako, audiologia-ebaluazioa egitea, erabiltzaileen jarraipena egitea, protesia mantentzea eta babes akustikoko neurriak finkatzea, soinu-mailaren ebaluazioa abiapuntu izanik.

Profesional hau gai izango da:
• Belarriaren funtzionalitatea aztertuko duten miaketa audiologikoak egiteko.
• Egokigailu anatomikoak eta entzumen-babeskiak egiteko.
• Jarritako entzumen-protesiak erregulatzeko eta jarri gabeak hautatzeko eta egokitzeko.
• Entzumen-laguntza teknikoak hautatzeko eta egokitzeko.
• Gailu elektroakustikoak edo akustikoak muntatzeko, egokigailu anatomikoan eta entzumenerako babeskian.
• Elementu matxuratuak hautemateko eta ordezteko.
• Pazientea eta familiakoak entzumen-protesiak eta entzumen-laguntza teknikoak erabiltzen eta mantentzen trebatzeko.
• Aurrekontua lantzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Osasunaren sektorean, audioprotesi-kabineteetan eta ingurumen-zaraten eraginen prebentzioan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Audioprotesikoa.
• Espezialista audio-protesista.
• Entzumenenerako babeskien eta moldeen egilea.
• Soinu-mailaren neurketako teknikaria.
• Audiometrista.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Audio-protesiko goi-mailako teknikaria.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Entzumen-ezaugarri anatomosentsorialak. (330 o.)
• Audioprotesietako teknologia elektronikoa. (231 o.)
• Akustika eta soinu-babeseko elementuak. (160 o.)
• Entzumenenerako babeskiak eta moldeak egitea. (231 o.)
• Entzumen-protesiak aukeratzea eta egokitzea. (260 o.)
• Hipoakusikoen arreta. (99 o.)
• Entzumena eta hitzezko komunikazioa. (80 o.)
• Protesi-audiologiako proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies