Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

OSASUN-DOKUMENTAZIOKO ETA -ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Osasun-dokumentazioko eta -administrazioko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Ospitaleratzeak, altak, ohe-esleipena eta pazienteentzako/erabiltzaileentzako beste osasun-zerbitzugintza batzuk kudeatzeko, prozesuak eta kalitate-mailak betetzea ziurtatuta.
• Osasun-dokumentuen terminologia klinikoa ezagutzeko, prozesu patologikoei eta osasun-zerbitzuetako arretari dagokienez.
• Osasun-zerbitzuen berezko dokumentuak eta jakinarazpenak lantzeko eta izapidetzeko, hautemandako premiak abiapuntu hartuta eta bere erantzukizunaren esparruan, lanbidearen irizpide deontologikoak errespetatuta.
• Historia klinikoen artxiboa eta bestelako dokumentazioa kudeatzeko, ezarritako irizpideak, prozesuak eta prozedurak kontuan hartuta.
• Diagnostikoak kodetzeko prozesuak eta gaixotasunen nazioarteko sailkapenarekin erlazionatutako prozedurak egiteko.
• Informazio kliniko eta laguntzakoaren sistemarako, kalitaterako eta ikerketarako datu-baseak ustiatzeko eta baliozkotzeko, datuak babesteko araudiaren aplikazioa ziurtatuta.
• Osasun-dokumentazioa kudeatzeko, datuen oinarrizko gutxieneko multzoaren (DOGM) egitura, utilitateak, baliozkotzeak eta ustiapenak aplikatuta.
• Pazienteei eta senitartekoei arreta eta orientabidea emateko, komunikazio-teknikak aplikatuta laguntza-kalitatea hobetzeko eta haien gogobetetasuna areagotzeko.
• Osasun-zentroetako laguntza-arloen eta laguntzakoak ez direnen kudeaketan administrazio-zereginak gauzatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Osasun-sektorean lan egin, esparru publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, lehen mailako arretan zein arreta espezializatuan, eta ospitale eta ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuaren edo, hala badagokio, administrazio-kudeatzailearen gainbegiratupean lan egingo duzu.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Osasun-dokumentazioko goi-mailako teknikaria.
• Osasun-dokumentazioa kodetzearen arduradun teknikoa.
• Historia klinikoen artxiboen arduradun teknikoa.
• Osasun-dokumentuen tratamenduaren eta diseinuaren arduradun teknikoa.
• Osasun-laguntzako informazio-sistemen arduradun teknikoa.
• Osasun-prestazioaren ebaluazioaren eta kalitate-kontrolaren arduradun teknikoa.
• Prozesu administratibo eta klinikoen kudeaketaren arduradun teknikoa.
• Unitate, sail edo osasun-zentroen administrazio-arduraduna.
• Ikerketa biomedikoko taldeen laguntzailea.
• Osasun-zerbitzuen idazkaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Osasun-dokumentazioko eta -administrazioko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Pazienteak kudeatzea. (99 o.)
• Terminologia klinikoa eta patologia. (165 o.)
• Diagnostikoak egitea eta prozedurak. (165 o.)
• Osasun-artxiboa eta -dokumentazioa. (132 o.)
• Osasun arloko informazio- eta sailkapen-sistemak. (165 o.)
• Bulegotika eta informazioaren prozesua. (165 o.)
• Osasun-kodetzea. (180 o.)
• Laguntza psikosoziala paziente-erabiltzaileari. (80 o.)
• Datuak balidatzea eta ustiatzea. (120 o.)
• Osasun arloko administrazio-kudeaketa. (120 o.)
• Osasun-dokumentazioaren eta -administrazioaren proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies