Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

OSASUN DOKUMENTAZIOKO ETA ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ospitaleratzeak, altak, ohe-esleipena eta pazienteentzako/erabiltzaileentzako beste osasun-zerbitzugintza batzuk kudeatzeko, prozesuak eta kalitate-mailak betetzea ziurtatuta.
• Osasun-dokumentuen terminologia klinikoa ezagutzeko, prozesu patologikoei eta osasun-zerbitzuetako arretari dagokienez.
• Osasun-zerbitzuen berezko dokumentuak eta jakinarazpenak lantzeko eta izapidetzeko, hautemandako premiak abiapuntu hartuta eta bere erantzukizunaren esparruan, lanbidearen irizpide deontologikoak errespetatuta.
• Historia klinikoen artxiboa eta bestelako dokumentazioa kudeatzeko, ezarritako irizpideak, prozesuak eta prozedurak kontuan hartuta.
• Diagnostikoak kodetzeko prozesuak eta gaixotasunen nazioarteko sailkapenarekin erlazionatutako prozedurak egiteko.
• Informazio kliniko eta laguntzakoaren sistemarako, kalitaterako eta ikerketarako datu-baseak ustiatzeko eta baliozkotzeko, datuak babesteko araudiaren aplikazioa ziurtatuta.
• Osasun-dokumentazioa kudeatzeko, datuen oinarrizko gutxieneko multzoaren (DOGM) egitura, utilitateak, baliozkotzeak eta ustiapenak aplikatuta.
• Pazienteei eta senitartekoei arreta eta orientabidea emateko, komunikazio-teknikak aplikatuta laguntza-kalitatea hobetzeko eta haien gogobetetasuna areagotzeko.
• Osasun-zentroetako laguntza-arloen eta laguntzakoak ez direnen kudeaketan administrazio-zereginak gauzatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Osasun-sektorean lan egin, esparru publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, lehen mailako arretan zein arreta espezializatuan, eta ospitale eta ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuaren edo, hala badagokio, administrazio-kudeatzailearen gainbegiratupean lan egingo duzu.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Osasun-dokumentazioko goi-mailako teknikaria.
• Osasun-dokumentazioa kodetzearen arduradun teknikoa.
• Historia klinikoen artxiboen arduradun teknikoa.
• Osasun-dokumentuen tratamenduaren eta diseinuaren arduradun teknikoa.
• Osasun-laguntzako informazio-sistemen arduradun teknikoa.
• Osasun-prestazioaren ebaluazioaren eta kalitate-kontrolaren arduradun teknikoa.
• Prozesu administratibo eta klinikoen kudeaketaren arduradun teknikoa.
• Unitate, sail edo osasun-zentroen administrazio-arduraduna.
• Ikerketa biomedikoko taldeen laguntzailea.
• Osasun-zerbitzuen idazkaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Osasun-dokumentazioko eta -administrazioko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Pazienteak kudeatzea. (99 o.)
• Terminologia klinikoa eta patologia. (165 o.)
• Diagnostikoak egitea eta prozedurak. (165 o.)
• Osasun-artxiboa eta -dokumentazioa. (132 o.)
• Informazio- eta sailkapen-sistemak osasun-arloan. (165 o.)
• Bulegotika eta informazioaren prozesua. (165 o.)
• Osasun-kodetzea. (180 o.)
• Laguntza psikosoziala paziente-erabiltzaileari. (80 o.)
• Datuak balidatzea eta ustiatzea. (120 o.)
• Osasun arloko administrazio-kudeaketa. (120 o.)
• Osasun-dokumentazioaren eta -administrazioaren proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies