Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

OSASUN DOKUMENTAZIOKO ETA ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.

• BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
• Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
• Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
• Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ospitaleratzeak, altak, ohe-esleipena eta pazienteentzako/erabiltzaileentzako beste osasun-zerbitzugintza batzuk kudeatzeko, prozesuak eta kalitate-mailak betetzea ziurtatuta.
• Osasun-dokumentuen terminologia klinikoa ezagutzeko, prozesu patologikoei eta osasun-zerbitzuetako arretari dagokienez.
• Osasun-zerbitzuen berezko dokumentuak eta jakinarazpenak lantzeko eta izapidetzeko, hautemandako premiak abiapuntu hartuta eta bere erantzukizunaren esparruan, lanbidearen irizpide deontologikoak errespetatuta.
• Historia klinikoen artxiboa eta bestelako dokumentazioa kudeatzeko, ezarritako irizpideak, prozesuak eta prozedurak kontuan hartuta.
• Diagnostikoak kodetzeko prozesuak eta gaixotasunen nazioarteko sailkapenarekin erlazionatutako prozedurak egiteko.
• Informazio kliniko eta laguntzakoaren sistemarako, kalitaterako eta ikerketarako datu-baseak ustiatzeko eta baliozkotzeko, datuak babesteko araudiaren aplikazioa ziurtatuta.
• Osasun-dokumentazioa kudeatzeko, datuen oinarrizko gutxieneko multzoaren (DOGM) egitura, utilitateak, baliozkotzeak eta ustiapenak aplikatuta.
• Pazienteei eta senitartekoei arreta eta orientabidea emateko, komunikazio-teknikak aplikatuta laguntza-kalitatea hobetzeko eta haien gogobetetasuna areagotzeko.
• Osasun-zentroetako laguntza-arloen eta laguntzakoak ez direnen kudeaketan administrazio-zereginak gauzatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Osasun-sektorean lan egin, esparru publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, lehen mailako arretan zein arreta espezializatuan, eta ospitale eta ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuaren edo, hala badagokio, administrazio-kudeatzailearen gainbegiratupean lan egingo duzu.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Osasun-dokumentazioko goi-mailako teknikaria.
• Osasun-dokumentazioa kodetzearen arduradun teknikoa.
• Historia klinikoen artxiboen arduradun teknikoa.
• Osasun-dokumentuen tratamenduaren eta diseinuaren arduradun teknikoa.
• Osasun-laguntzako informazio-sistemen arduradun teknikoa.
• Osasun-prestazioaren ebaluazioaren eta kalitate-kontrolaren arduradun teknikoa.
• Prozesu administratibo eta klinikoen kudeaketaren arduradun teknikoa.
• Unitate, sail edo osasun-zentroen administrazio-arduraduna.
• Ikerketa biomedikoko taldeen laguntzailea.
• Osasun-zerbitzuen idazkaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Osasun-dokumentazioko eta -administrazioko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Pazienteak kudeatzea. (99 o.)
• Terminologia klinikoa eta patologia. (165 o.)
• Diagnostikoak egitea eta prozedurak. (165 o.)
• Osasun-artxiboa eta -dokumentazioa. (132 o.)
• Informazio- eta sailkapen-sistemak osasun-arloan. (165 o.)
• Bulegotika eta informazioaren prozesua. (165 o.)
• Osasun-kodetzea. (180 o.)
• Laguntza psikosoziala paziente-erabiltzaileari. (80 o.)
• Datuak balidatzea eta ustiatzea. (120 o.)
• Osasun arloko administrazio-kudeaketa. (120 o.)
• Osasun-dokumentazioaren eta -administrazioaren proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika