Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

OSASUN DOKUMENTAZIOKO ETA ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ospitaleratzeak, altak, ohe-esleipena eta pazienteentzako/erabiltzaileentzako beste osasun-zerbitzugintza batzuk kudeatzeko, prozesuak eta kalitate-mailak betetzea ziurtatuta.
• Osasun-dokumentuen terminologia klinikoa ezagutzeko, prozesu patologikoei eta osasun-zerbitzuetako arretari dagokienez.
• Osasun-zerbitzuen berezko dokumentuak eta jakinarazpenak lantzeko eta izapidetzeko, hautemandako premiak abiapuntu hartuta eta bere erantzukizunaren esparruan, lanbidearen irizpide deontologikoak errespetatuta.
• Historia klinikoen artxiboa eta bestelako dokumentazioa kudeatzeko, ezarritako irizpideak, prozesuak eta prozedurak kontuan hartuta.
• Diagnostikoak kodetzeko prozesuak eta gaixotasunen nazioarteko sailkapenarekin erlazionatutako prozedurak egiteko.
• Informazio kliniko eta laguntzakoaren sistemarako, kalitaterako eta ikerketarako datu-baseak ustiatzeko eta baliozkotzeko, datuak babesteko araudiaren aplikazioa ziurtatuta.
• Osasun-dokumentazioa kudeatzeko, datuen oinarrizko gutxieneko multzoaren (DOGM) egitura, utilitateak, baliozkotzeak eta ustiapenak aplikatuta.
• Pazienteei eta senitartekoei arreta eta orientabidea emateko, komunikazio-teknikak aplikatuta laguntza-kalitatea hobetzeko eta haien gogobetetasuna areagotzeko.
• Osasun-zentroetako laguntza-arloen eta laguntzakoak ez direnen kudeaketan administrazio-zereginak gauzatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Osasun-sektorean lan egin, esparru publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, lehen mailako arretan zein arreta espezializatuan, eta ospitale eta ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuaren edo, hala badagokio, administrazio-kudeatzailearen gainbegiratupean lan egingo duzu.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Osasun-dokumentazioko goi-mailako teknikaria.
• Osasun-dokumentazioa kodetzearen arduradun teknikoa.
• Historia klinikoen artxiboen arduradun teknikoa.
• Osasun-dokumentuen tratamenduaren eta diseinuaren arduradun teknikoa.
• Osasun-laguntzako informazio-sistemen arduradun teknikoa.
• Osasun-prestazioaren ebaluazioaren eta kalitate-kontrolaren arduradun teknikoa.
• Prozesu administratibo eta klinikoen kudeaketaren arduradun teknikoa.
• Unitate, sail edo osasun-zentroen administrazio-arduraduna.
• Ikerketa biomedikoko taldeen laguntzailea.
• Osasun-zerbitzuen idazkaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Osasun-dokumentazioko eta -administrazioko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Pazienteak kudeatzea. (99 o.)
• Terminologia klinikoa eta patologia. (165 o.)
• Diagnostikoak egitea eta prozedurak. (165 o.)
• Osasun-artxiboa eta -dokumentazioa. (132 o.)
• Informazio- eta sailkapen-sistemak osasun-arloan. (165 o.)
• Bulegotika eta informazioaren prozesua. (165 o.)
• Osasun-kodetzea. (180 o.)
• Laguntza psikosoziala paziente-erabiltzaileari. (80 o.)
• Datuak balidatzea eta ustiatzea. (120 o.)
• Osasun arloko administrazio-kudeaketa. (120 o.)
• Osasun-dokumentazioaren eta -administrazioaren proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika