Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ORTOPROTESIETAKO ETA LAGUNTZA-PRODUKTUETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Erabiltzailearen ezaugarri anatomofuntzional, psikologiko eta sozialetara egokitutako ortesiak, kanpo-protesiak eta laguntza-produktuak diseinatzea, medikuaren aginduari jarraiki.
• Tresneria eta materiala prestatzea, jarraibide teknikoei eta mantentze-planei jarraituta.
• Produktu ortoprotesikoak eta laguntza-produktuak egitea, eta, horretarako, lan-prozedura normalizatuak aplikatzea eta tresneria, lanabesak eta erremintak trebetasunez maneiatzea.
• Produktu ortoprotesikoak eta laguntza-produktuak egokitzea, erabiltzailearen beharrak baloratu ondoren.
• Produktu ortoprotesikoen eta laguntza-produktuen elementuak egiaztatzea, eta, hala, akatsak hautematea eta neurri zuzentzaileak identifikatzea.
• Erabiltzaileari, haren senitartekoei edo zaintzaileei eta beste profesional batzuei produktu ortoprotesikoak eta laguntza-produktuak nola erabili eta mantendu behar diren irakastea eta horren inguruko informazioa ematea.
• Ortesiak, protesiak, ortoprotesiak eta laguntza-produktuak aldian behin egiaztatzea eta aztertzea, baita behar bezala erabiltzen direla egiaztatu ere, erabiltzailearen eta preskriptorearen gogobetetasuna lortzeko.
• Erabiltzaileen arreta-beharrei erantzuteko establezimenduan sortzen den dokumentazio administratiboa eta sanitarioa kudeatzea.
• Erabiltzaileen eskariei erantzun ahal izateko materialen, tresnen eta lanabesen erosketa, biltegiratzea eta birjarpena kudeatzea.
• Erabiltzaileei laguntza psikologikoa ematea, eta, horretarako, haien ezaugarri psikosozialetarako komunikazio- eta laguntza-teknika egokiak ezartzea.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Ortoprotesikako goi-mailako teknikaria / Ortopedia-teknikaria.
• Laguntza-produktuetako teknikaria.
• Ingurune-egokitzapeneko eta irisgarritasuneko teknikaria.
• Produktu ortoprotesikoak egokitzeko eta/edo banatzeko establezimenduetako arduradun teknikoa.
• Produktu ortoprotesikoen eta laguntza-produktuen serie-fabrikazioko arduradun teknikoa.
• Produktu ortoprotesikoen eta laguntza-produktuen neurriko fabrikazioko arduradun teknikoa.
• Ospitaleko ortopedia-lantegiko arduradun teknikoa.
• Osasun-arloko bisitaria/sustatzailea.
• Sektoreko produktu eta zerbitzuen aholkularia.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Sektore soziosanitarioan, ortopedia teknikoaren azpisektorean, produktu ortoprotesikoak eta laguntza-produktuak neurrira fabrikatzeko edo banan-banan egokitzeko zerbitzua duten establezimenduetako teknikari edo arduradun tekniko gisa.
• Industriaren sektorean, fabrikazioko teknikari gisa, arduradun teknikoaren gainbegiratupean, osasun-produktuak (produktu ortoprotesikoak zein laguntza-produktuak) seriean fabrikatzen dituzten enpresetan.
• Ikerkuntzako, garapeneko eta berrikuntzako erakundeetan diziplina anitzeko taldeetan parte har dezakezu, edo osasun-zentro eta  erakunde publiko eta pribatuetako medikuez bestelako osasun-langile gisa aritu, baita zentro eta erakunde soziosanitarioetan ere.
• Neurrira egindako produktu ortoprotesikoen fabrikatzaile gisa lan egin dezakezu, autonomo moduan edo enpresa bat eratu ondoren, baldin eta horretarako dagokion lizentzia eskuratzen baduzu.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Ortoprotesikako goi-mailako teknikaria.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Jarduera ortoprotesikora aplikatutako industria-teknologia. (132 o.)
• Diseinu eta moldekatze anatomikoa. (132 o.)
• Ortesi aurrefabrikatuak egokitzea. (120 o.)
• Produktu ortesikoak neurrira egitea eta egokitzea. (231 o.)
• Kanpoko protesiak egitea eta egokitzea. (240 o.)
• Laguntza-produktuak egokitzea. (140 o.)
• Biomekanika eta patologia aplikatuak. (198 o.)
• Laguntza psikosoziala. (99 o.)
• Oinarrizko anatomofisiologia eta patologia. (99 o.)
• Ortoprotesien eta laguntza-produktuen proiektua. (50 o.)
• Ingelesa teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies