Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

DIAGNOSI-IRUDIKO ETA MEDIKUNTZA NUKLEARREKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Teknikariaren lan-eremua antolatzeko eta kudeatzeko, prozedura normalizatuen arabera eta izakinak biltegiratzeko eta kontrolatzeko teknikak aplikatuta.
• Irudi normalak eta patologikoak oinarrizko mailan bereizteko, irizpide anatomikoak aplikatuta.
• Tresneriaren funtzionamendua egiaztatzeko, kalitate- eta segurtasun-prozedurak aplikatuta.
• Lortutako irudi medikoen kalitatea egiaztatzeko, egokitasun-irizpideei eta prozesaketaren kalitate-kontrolekoei jarraiki.
• Irudi medikoak lortzeko, X izpietako, erresonantzia magnetikoko eta medikuntza nuklearreko tresneria erabilita, eta ekografiak egiten eta/edo unitatean erabiltzen diren edo etorkizunean sartuko diren beste teknika batzuk aplikatzen laguntzeko.
• Pazientearen erosotasuna eta segurtasuna ziurtatzeko, unitateko protokoloen arabera.
• Irudi bidez diagnostikatzeko probak edo tratamenduak egiteko erradiofarmakoak segurtasun-baldintzetan lortzeko.
• Diagnosi-teknika analitikoak egiteko, erradioimmunoanalisiko metodoak erabilita.
• Erradiologia-babeseko prozedurak aplikatzeko, erradiazio ionizatzaileen ondorio biologikoak prebenitzeko ezarritako protokoloen arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Osasun-sektore publikoan eta pribatuan lan egin, erradiodiagnostikoko eta medikuntza nuklearreko unitateetan, ikerketa-zentroetan eta auzitegiko institutu anatomikoetan edo lege-medikuntzakoetan, baita albaitaritza-zentroetan eta animalia-esperimentazioko zentroetan, eta elektromedikuntzako aplikazioetako ospitaleko produktu, farmazia-produktu eta produktu teknikoen merkataritza-ordezkaritzetan ere.
Profesional honek dagokion mediku espezialistaren eta instalazioko gainbegiratzailearen ikuskaritzapean egingo du bere lana, instalazio erradioaktiboen operadoretzat jotzen duen Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak (CSN) emandako egiaztagiriarekin. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du bere lanbide-jarduera.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Diagnosi-irudiko goi-mailako teknikaria.
• Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista.
• Medikuntza nuklearreko teknikari espezialista.
• Erradioelektrologia medikoko tresneriako langile teknikoak.
• Erradiologia-babeseko langile teknikoak.
• Ikerketako eta esperimentazioko erradiologiako langile teknikoak.
• Ospitale- eta farmazia-produktuen merkataritza-ordezkaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.
• X izpien instalazioen operadorea.
• Medikuntza nuklearreko operadorearen lizentzia.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Pazientearen arreta. (132 o.)
• Oinarri fisikoak eta ekipoak. (198 o.)
• Irudi bidezko anatomia. (231 o.)
• Babes erradiologikoa. (132 o.)
• Erradiologia sinpleko teknikak. (165 o.)
• Erradiologia bereziko teknikak. (60 o.)
• Ordenagailu bidezko tomografia- eta ekografia-teknikak. (105 o.)
• Erresonantzia magnetiko bidezko irudi-teknikak. (90 o.)
• Medikuntza nuklearreko irudi-teknikak. (75 o.)
• Erradiofarmaziako teknikak. (60 o.)
• Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. 510 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies