Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

DIAGNOSI-IRUDIKO ETA MEDIKUNTZA NUKLEARREKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Teknikariaren lan-eremua antolatzeko eta kudeatzeko, prozedura normalizatuen arabera eta izakinak biltegiratzeko eta kontrolatzeko teknikak aplikatuta.
• Irudi normalak eta patologikoak oinarrizko mailan bereizteko, irizpide anatomikoak aplikatuta.
• Tresneriaren funtzionamendua egiaztatzeko, kalitate- eta segurtasun-prozedurak aplikatuta.
• Lortutako irudi medikoen kalitatea egiaztatzeko, egokitasun-irizpideei eta prozesaketaren kalitate-kontrolekoei jarraiki.
• Irudi medikoak lortzeko, X izpietako, erresonantzia magnetikoko eta medikuntza nuklearreko tresneria erabilita, eta ekografiak egiten eta/edo unitatean erabiltzen diren edo etorkizunean sartuko diren beste teknika batzuk aplikatzen laguntzeko.
• Pazientearen erosotasuna eta segurtasuna ziurtatzeko, unitateko protokoloen arabera.
• Irudi bidez diagnostikatzeko probak edo tratamenduak egiteko erradiofarmakoak segurtasun-baldintzetan lortzeko.
• Diagnosi-teknika analitikoak egiteko, erradioimmunoanalisiko metodoak erabilita.
• Erradiologia-babeseko prozedurak aplikatzeko, erradiazio ionizatzaileen ondorio biologikoak prebenitzeko ezarritako protokoloen arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Osasun-sektore publikoan eta pribatuan lan egin, erradiodiagnostikoko eta medikuntza nuklearreko unitateetan, ikerketa-zentroetan eta auzitegiko institutu anatomikoetan edo lege-medikuntzakoetan, baita albaitaritza-zentroetan eta animalia-esperimentazioko zentroetan, eta elektromedikuntzako aplikazioetako ospitaleko produktu, farmazia-produktu eta produktu teknikoen merkataritza-ordezkaritzetan ere.
Profesional honek dagokion mediku espezialistaren eta instalazioko gainbegiratzailearen ikuskaritzapean egingo du bere lana, instalazio erradioaktiboen operadoretzat jotzen duen Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak (CSN) emandako egiaztagiriarekin. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du bere lanbide-jarduera.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Diagnosi-irudiko goi-mailako teknikaria.
• Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista.
• Medikuntza nuklearreko teknikari espezialista.
• Erradioelektrologia medikoko tresneriako langile teknikoak.
• Erradiologia-babeseko langile teknikoak.
• Ikerketako eta esperimentazioko erradiologiako langile teknikoak.
• Ospitale- eta farmazia-produktuen merkataritza-ordezkaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.
• X izpien instalazioen operadorea.
• Medikuntza nuklearreko operadorearen lizentzia.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Pazientearen arreta. (132 o.)
• Oinarri fisikoak eta ekipoak. (198 o.)
• Irudi bidezko anatomia. (231 o.)
• Babes erradiologikoa. (132 o.)
• Erradiologia sinpleko teknikak. (165 o.)
• Erradiologia bereziko teknikak. (60 o.)
• Ordenagailu bidezko tomografia- eta ekografia-teknikak. (105 o.)
• Erresonantzia magnetikoaren bidezkoaren irudi-teknikak. (90 o.)
• Medikuntza nuklearreko irudi-teknikak. (75 o.)
• Erradiofarmaziako teknikak. (60 o.)
• Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. 510 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika