Lanbide-arloak

Osasungintza - SAN

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ANATOMIA PATOLOGIKOKO ETA ZITODIAGNOSIKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Anatomia patologikoko eta zitodiagnosiko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Lan-eremua bere mailan antolatzeko eta kudeatzeko, ezarritako prozeduren arabera eginez  izakinen kontrola.
• Lagin biologikoak unitatean ezarritako protokoloaren arabera lortzeko eta eskari kliniko eta/edo analitikoen arabera banatzeko, prozesuak dirauen bitartean haien kontserbazioa ziurtatuta.
• Prozesuaren kalitatea bermatzeko, trazabilitatea ziurtatuta, ezarritako protokoloen arabera.
• Tresneriaren funtzionamendua egiaztatzeko, kalitate- eta segurtasun-prozedurak aplikatuta.
• Lagina azterketarako egokitzeko, analisi aurreko prozesaketa-teknikak aplikatuta eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-protokoloei jarraiki.
• Lagin biologikoei eta zelula-kulturei analisi genetikoko teknikak aplikatzeko, ezarritako protokoloen arabera.
• Lagin zitologiko ez-ginekologikoen hurbiltze diagnostikoa egiteko, eredu zelularren arabera.
• Teknika immunohistokimikoak eta biologia molekularrekoak aplikatzeko, prozedurak eskatutako zehaztapenaren arabera hautatuta.
• Nekropsia klinikoak edo mediko legalak egitean prozedura teknikoak aplikatzeko, datuak protokoloen arabera erregistratuta.
• Teknika nekropsikoak egiteko, patologoaren gainbegiratupean, identifikatutako laginak lortuta eta gorpua berriz osatuta.
• Ingurumena eta norbera babesteko arauak eta neurriak betetzen direla ziurtatzeko, aplikatzekoa den araudia identifikatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Osasun-sektorean lan egin, esparru publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, lehen mailako arretan zein arreta espezializatuan, eta ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuaren gainbegiratupean lan egingo duzu.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Anatomia patologikoko eta zitologiako goi-mailako teknikaria.
• Anatomia patologikoko eta zitologiako teknikari espezialista.
• Zitoteknikaria.
• Auzitegiko medikuntzako laguntzailea.
• Autopsia klinikoen edo mediko legalen egilea.
• Tanatopraktorea.
• Biologia molekularreko kolaboratzailea eta laguntzailea.
• Ikerketako kolaboratzailea eta laguntzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Anatomia patologikoko eta zitodiagnosiko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Lagin biologikoen kudeaketa. (132 o.)
• Laborategiko teknika orokorrak. (231 o.)
• Biologia molekular eta zitogenetikoa. (180 o.)
• Fisiopatologia orokorra. (165 o.)
• Nekropsiak. (99 o.)
• Prozesamendu zitologiko eta tisularra. (264 o.)
• Zitologia ginekologikoa. (160 o.)
• Zitologia orokorra. (160 o.)
• Anatomia patologikoko eta zitodiagnosiko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies