Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

PAISAJISMOKO ETA LANDA-INGURUNEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Lorategi-eremuak diseinatzeko, teknologia berriak erabilita eta ingurunearen ezaugarriak identifikatuta.
• Egin behar diren lanak planifikatzeko eta antolatzeko, eta, horretarako, lorezaintzako eta paisaia lehengoratzeko proiektu baten atalak interpretatzeko eta aztertzeko.
• Eragiketa topografikoak egiteko, eta, horretarako, neurtzeko tresnak eta aparatuak maneiatzeko.
• Landare-materialaren harrera kontrolatzeko, eta, horretarako, jatorri-dokumentazioa eta osasun-egoera egiaztatzeko.
• Berdeguneak eta kirol-zelaiak instalatzeko eta mantentzeko jarduerak, paisaia lehengoratzekoak eta landareak eta nekazaritza-produktuak ekoiztekoak planifikatzeko eta gainbegiratzeko, eta horretarako behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak antolatzeko.
• Altuerako lanak gainbegiratzeko eta egiteko, eta, horretarako, erremintak eta makinak segurtasun-baldintzetan erabiltzeko.
• Zuhaitz eta palmondo apaingarriak inbentariatzeko eta ebaluatzeko, eta kudeaketa-dokumentazioa egiteko.
• Mintegiko hazi eta landareen produkzioa programatzeko, eta, horretarako, produktuen bideragarritasuna eta kalitatea bermatzen duten faktoreak aztertzeko.
• Landareen eta instalazioen osasun-egoera kontrolatzeko, eta kontrol-metodoak programatzeko eta gainbegiratzeko.
• Nekazaritza-produktu ekologikoak ziurtatzeko, eta araudiak adierazten dituen kontrolak egiteko.
• Nekazaritza-produktuen eta mintegizaintzakoen uzta biltzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzeko, beharrezkoak diren parametroak kontrolatuta, elikagaien kalitateko eta segurtasuneko baldintzetan.
• Nekazaritza-produktuak eta mintegizaintzakoak igortzeko eta garraiatzeko lanak gainbegiratzeko, eta haien baldintzak eta eraman behar duten dokumentazioa egiaztatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Proiektu bat idazterik eskatzen ez duten lorategi-eremuen diseinatzailea.
• Hiriko eta hiri inguruko parkeak, lorategiak eta jolas-eremuak instalatzeko lanen arduraduna.
• Lorategiak eta parkeak (hiriko eta hiri inguruko jolas-eremuak eta natura-ingurunea) mantentzeko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko lanen arduraduna.
• Lorezaintzako eta paisaia lehengoratzeko enpresako bere konturako langilea.
• Lorezaintzako eta paisaia lehengoratzeko obren arduraduna.
• Inausketen eta zuhaitz-kirurgiako eragiketen arduraduna.
• Baratze, mintegi eta lorategien nekazaritzako arduraduna edo langileburua, oro har.
• Mintegi konbentzionalen zein ekologikoen arduraduna, oro har.
• Landareak mintegian ugaltzeko lanen arduraduna.
• Landareak mintegian hazteko lanen arduraduna.
• Haziak eta fruituak altueran biltzeko lanen arduraduna.
• Haziak eta zotalak ekoizteko lanen arduraduna.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek parkeak eta lorategiak instalatzeko, lehengoratzeko eta mantentzeko lanetan, paisaia lehengoratzeko lanetan, nekazaritza-produkzio konbentzionalean edo ekologikoan eta mintegiko hazi eta landareen produkzioan diharduten enpresa handi, ertain eta txiki publiko zein pribatuen kudeaketa-arloan egiten du lan, besteren kontura zein bere kontura. Halaber, gaitasuna du tratamendu pestizidak indarreko araudiak arautzen duen jardueraren arabera antolatzeko, kontrolatzeko eta egiteko.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Produktu fitosanitarioen manipulatzaile-txartela: kualifikatu maila.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Botanika agronomikoa. (99 o.)
• Mintegiaren kudeaketa eta antolamendua. (198 o.)
• Fitopatologia. (99 o.)
• Nekazaritzako topografia. (99 o.)
• Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak. (198 o.)
• Laboreen plangintza. (165 o.)
• Laboreen kudeaketa. (220 o.)
• Lorategiak diseinatzea eta paisaia lehengoratzea. (132 o.)
• Lorategien eta kirol-soropilen kontserbazioa. (180 o.)
• Paisajismoko eta landa-inguruneko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (100 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika