Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

NEKAZARITZAKO LOREZAINTZAKO ETA LORE KONPOSIZIOETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

1.- Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak. Baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

     a) Hamabost urte beteta edukitzea edo indarreko urte naturalean betetzea.
     b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
     c) Irakasleek familiei edo legezko tutoreei proposatzea interesdunak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat has dezan.

Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez diren 15 eta 18 urte bitarteko gazteei b) atala betetzetik salbuesten zaie, eta garrantzitsua da prestakuntzaren jarraipena egitea ahalbidetuko dien hizkuntza jakitea.

2.- Oinarrizko mailako heziketa-zikloak, HPBak dituzten ikasleentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) Hezkuntza Saileko Hezkuntza Laguntzako Premia Bereziak (HLPB) dituztenen Erregistroan sartuta egotea.
     b) Gutxienez, DBHko 2. maila egin izana.
     c) Tutorearen orientazio-aholkua ikasleak 3 urteko ibilbideko Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin dezala izatea, betiere irakasleek proposatu eta orientatzaileek babestu badute aholku hori.

3 .- Oinarrizko mailako prestakuntza-zikloak, prestakuntza-zailtasun bereziak edo laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) 16 urte baino gehiago izatea.
     b) Ez da egiaztatu LHko ikasketak egiteko titulaziorik, ezta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin izana ere.

 

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lur-eremua eta substratua beharrezko makineria, tresna eta lanabesekin prestatzea landare-materiala ezartzeko eta produzitzeko, betiere ondoren izango duen erabilera kontuan izanik.
• Laboreak babesteko eta ureztatzeko azpiegiturak instalatzeko oinarrizko lanak egitea, eskuz edo makineria sinple baten laguntzarekin, betiere ingurumenean duten eragina minimizatuta.
• Lur-eremu txiki batean haziak ereitea, landare-material motaren araberako sakoneran, eta soropila eta/edo zotalak ezartzea, "sortze" edo errotze ona lortuz.
• Laboreak landatzea edo birlandatzea, laboreak lur-eremuan zehaztapenen arabera banatuta.
• Laborea, lorategia, parkea edo berdegunea ureztatzea, eskuz edo mekanismo errazak erabilita, haien ur-beharrak asetzeko.
• Laboreak, lorategiak, parkeak edo berdeguneak homogeneotasunez ongarritzea, dosi, une eta tresneria egokian, haien nutrizio-beharrak edo -gabeziak asetzeko.
• Landareak mintegian edo negutegian produzitzeko lanak egitea, ezarritako planaren arabera.
• Lore-dekorazioko lanak muntatzea eta desmuntatzea, goi-mailako kategoriako langileen irizpideei jarraituta eta erabilitako materialen eta lehengaien tipologiari eta horien tratamenduari erreparatuta.
• Landarea lorezaintza-zentroko salgunean aurkezteko oinarrizko lanak egitea, ezarritako planaren arabera.
• Lorategi-eremuak garbitzea eta zaintzea, konponketa txikiak eginez.
• Bere erantzukizunpeko zereginak bakarka edo taldean autonomiaz eta ekimenez egitea, aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko egoeretara egokituta.
• Balioen praktikan oinarritzen diren erantzukizuneko eta autonomiako ohiturak hartzea eta, horretarako, pertsonen arteko harremanak eta laneko harremanak erraztea, taldean lan egitea eta bizikidetasun-giro atsegina sortzea, gizartearen hainbat esparrutan gizarteratzea ahalbidetuko diona.
• Natura-ondarearen kontserbazioarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak garatzea, eta, arlo horretan, gizartearen eta naturgunearen arteko elkarreragina aztertzea eta giza ekintzak ingurunean dituen ondorioak baloratzea.
• Adierazpen artistikoak eta kulturalak arrazoituta baloratzea, aberastasun pertsonalerako eta sozialerako iturri gisa erabilita eta jarrera estetikoak eta aniztasun kulturalerako eta ondare artistikorako jarrera estetikoak eta sentikorrak garatuta.
• Hainbat lan- eta gizarte-egoeratan komunikatzea eta, horretarako, hizkuntza-baliabideak zuzentasunez eta argi erabiltzea, testuingurua kontuan izanik eta ahozko eta idatzizko oinarrizko formak erabilita, ama-hizkuntzan zein atzerriko hizkuntzan.
• Gizarte- eta produkzio-ingurunearekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea eta iritzi-aniztasuna errespetatzea, erabakiak hartzeko garaian aberastasun-iturri gisa.
• Bere lanbide-jardueraren zein hiritar-baldintzaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak modu aktiboan eta erantzukizunez erabiltzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Nekazaritzako peoia.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako peoia.
• Baratzezaintzako peoia.
• Frutagintzako peoia.
• Belar-laboreetako peoia.
• Mozteko loreen laboreetako peoia.
• Lorezaintzako peoia.
• Mintegiko peoia.
• Lorezaintza-zentroko peoia.
• Kirol-zelaietako peoia.
• Loradendako peoia.
• Loradendako laguntzailea.
• Lore-biltegiko laguntzailea.
• Loradendako salmentako laguntzailea.
• Loradendako banatzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo batekin (titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan ikasleak onartzeko: Nekazaritza; Elikagaien industriak; eta Segurtasuna eta ingurumena).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek loreekin eta landareekin konposizioak prestatzeko lan osagarriak egiten ditu lore-apainketara eta/edo espazioen eta ekitaldien dekoraziora zuzentzen diren enpresetan. Era berean, produkzioaren eta/edo ingurumenaren arloan egiten du lan, betiere nekazaritza-laborantzara, landareen produkziora eta lorategien eta berdeguneen instalaziora eta mantentze-lanetara zuzentzen diren enpresa txikietan, ertainetan eta handietan, publikoetan zein pribatuetan. Profesional hori gaituta dago plagiziden tratamenduak egiteko, araudiak erregulatzen duen jardueraren arabera.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Laboreetan ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduetako jarduerei buruzko MP 3050 lanbide-moduluan ezartzen den prestakuntzak produktu fitosanitarioen manipulatzailearen lanbide-txartelean eskatzen den oinarrizko ezagupen-maila bermatzen du.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko jarduerak. (120 o.)
• Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko eragiketa osagarriak. (165 o.)
• Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan sortu eta mantentzeko oinarrizko eragiketak. (198 o.)
• Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko eragiketa osagarriak. (144 o.)
• Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko oinarrizko eragiketak. (132 o.)
• Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko oinarrizko eragiketak. (132 o.)
• Lorezaintzako materialak. (96 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika