Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKZIOKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak eta azpiproduktuak lortzea, kalitate- eta errentagarritasun-irizpideak kontuan izanda; produkzio-eragiketak, eta instalazioak eta tresneria mantentzekoak eginez; eta ingurumen-babesari, laneko arriskuen prebentzioari, animalien ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko legeria aplikatuta.
• Tresneria eta makineria zehaztapen teknikoei jarraiki maneiatzea.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako instalazioak muntatu eta mantentzea, instalazio-planoak eta mantentze-eskuliburuak interpretatu ondoren.
• Lurra hautatutako makineriarekin prestatzea, tresneria erregulatzea eta laborantzak nekazaritzako jardunbide egokien arabera egiten direla bermatzea.
• Landare-materiala erein, landatu eta/edo birlandatzea, bitarteko teknikoak erabilita eta ezarritako plangintzari jarraituz.
• Ureztatze-sistema maneiatzea, eta, horretarako, uraren aprobetxamendua optimizatzea eta laboreen behar hidrikoak estalita daudela egiaztatzea.
• Beharrezkoa den tratamendu fitosanitarioa dokumentazio teknikoa interpretatuta prestatzea eta aplikatzea.
• Produktuak eta azpiproduktuak bildu, egokitu eta biltegiratzea, haien kalitatea bermatuta.
• Larreratze-lanak egitea, inguruneko belar-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideak aprobetxatuz.
• Abere-ustiategietan animalia-maneiuko eta -produkzioko eragiketak egitea, errentagarritasuna, kalitatea, trazabilitatea eta animalien ongizatea ziurtatuta.
• Laneko arriskuen eta ingurumenaren alorreko kalitate, trazabilitate eta prebentzioko prozedurak aplikatzea, produkzio-prozesuetan ezarritakoaren arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
Laborantzan eta/edo abeltzaintzan diharduten enpresa publiko zein pribatuetan, besteren kontura zein bere kontura:
• Frutagintzako, baratzezaintzako eta belar-laborantzako ustiategiak; abeltzaintza-ustiategiak; laboreetan eta abeltzaintzan ikertzeko eta esperimentatzeko erakundeak; nekazaritzaren eta abeltzaintzaren zerbitzurako enpresak; eskolako mintegiak eta baratzeak; baserri-eskolak eta natura-gelak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
• Nekazaria.
• Baratzezaina.
• Frutagilea.
• Lorezina.
• Azienda-hazlea.
• Hegaztizaina.
• Erlezaina.
• Esne-ekoizlea.
• Arrautza-ekoizlea.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako makineriaren operadorea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Produktu fitosanitarioen manipulatzaile-txartela. Maila: oinarrizkoa.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Agronomiaren oinarriak. (198 o.)
• Zootekniaren oinarriak. (132 o.)
• Laboreak ezartzea. (132 o.)
• Trakzioko tresneria eta lantegia. (132 o.)
• Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak. (99 o.)
• Landare-osasunaren printzipioak. (99 o.)
• Nekazaritza-produkzioa. (165 o.)
• Esnearen, arrautzen eta bizitarako animalien produkzioa. (147 o.)
• Haragi-produkzioa eta bestelako abeltzaintza-produkzioak. (168 o.)
• Kontrol fitosanitarioa. (147 o.)
• Ingeles teknikoa (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies