Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

NEKAZARITZA EKOLOGIKOKO TEKNIKARIA

Nekazaritza ekologikoko teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:
 

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak nekazaritzako eta abeltzaintzako teknikak erabilita lortzea eta ingurunearen biodibertsitatea eta egonkortasuna eta zoruaren emankortasuna hobetzea, hori guztia kalitate-baldintzetan eta betiere produkzio ekologikoari, animalien ongizateari eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko erregelamentazioa aplikatuz.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako instalazioak muntatzea eta mantentzea.
• Lurra prestatzea eta lurzoruaren emankortasuna mantentzea, labore ekologikoak ezartzeko.
• Landare-material ekologikoa bitarteko teknikoak erabilita eta ezarritako plangintza teknikoari jarraiki ereitea eta landatzea.
• Ureztatzeko sistema maneiatzea, eta, eginkizun horretan, lurzoruko mikrobio-aktibitatea mantentzea eta laboreen behar hidrikoak aseta daudela egiaztatzea.
• Beharrezkoa den tratamendu fitosanitarioa dokumentazio teknikoa interpretatuta prestatzea eta aplikatzea.
• Produktu ekologikoak biltzeko eragiketak eta uzta bildu ondokoak zehaztapen teknikoei jarraiki egitea.
• Produktu ekologikoak marketin-teknikak erabilita sustatzea eta merkaturatzea.
• Abereak arrazionalki larreratzea, belar-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideak aprobetxatuz eta agrosistema hobetuz.
• Erlezaintzako produktu ekologikoak, ingurumen-onurak eta nekazaritzaren hobekuntza lortzea, erlauntzak produkzio ekologikoari buruzko legeriaren arabera maneiatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Laborantza eta/edo abeltzaintza ekologikoan diharduten enpresa publiko zein pribatuetan, besteren kontura zein bere kontura. Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorearen barruan kokatzen da, honako produkzio-jarduera hauetan: frutagintza, baratzezaintza eta belar-laborantza ekologikoko ustiategiak; abeltzaintzako ustiategi ekologikoak; lorezaintza ekologikorako landareak ekoizteko enpresak; labore eta abeltzaintza ekologikoan ikertzeko eta esperimentatzeko erakundeak; nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren zerbitzurako enpresak; eskolako mintegiak eta baratzeak; produktu ekologikoak ziurtatzeko enpresak; baserri-eskolak eta natura-gelak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanposturik adierazgarrienak dira:
• Laborantza eta abeltzaintza ekologikoko besteren konturako edo bere konturako langile kualifikatua.
• Nekazari ekologikoa.
• Azienda-hazle ekologikoa.
• Hegaztizain ekologikoa.
• Erlezain ekologikoa.
• Esne ekologikoaren ekoizlea.
• Arrautza ekologikoen ekoizlea.
• Mintegizain ekologikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako makineriaren operadorea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Produktu fitosanitarioen manipulatzaile-txartela: oinarrizko maila.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Agronomiaren oinarriak. (198 o.)
• Zootekniaren oinarriak. (132 o.)
• Labore ekologikoak ezartzea. (132 o.)
• Trakzioko tresneria eta lantegia. (132 o.)
• Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak. (99 o.)
• Landare-osasunaren printzipioak. (99 o.)
• Nekazaritza ekologikoa. (165 o.)
• Abeltzaintza ekologikoa. (231 o.)
• Agrosistemaren osasun-maneiua. (168 o.)
• Nekazaritza-produktu ekologikoak merkaturatzea. (63 o.)
• Ingeles teknikoa (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies