Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

NATURA-INGURUNEA USTIATZEKO ETA KONTSERBATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lurra hautatutako makineriarekin prestatzea, tresneria erregulatuta eta lanak jardunbide onen arabera egiten direla bermatuta.
• Beharrezkoa den tratamendu fitosanitarioa dokumentazio teknikoa interpretatuta prestatzea eta aplikatzea.
• Fruituak eta haziak biltzea eta landareak hedatzea eta landatzea, segurtasun-baldintzak mantenduta eta lan-programazioari jarraituta.
• Baso-lanak egitea, makineria erabilita eta natura-ingurunea mantenduta.
• Natura-ingurunea zaintzea, baso-suteak edo bestelako gertakariak hautemateko, betiere ezarritako jardun-protokoloei jarraituta.
• Baso-suteak itzaltzeko lanak egitea, beste kidego batzuekin elkarlanean, eta eskura dauden baliabideak erabilita.
• Natura-ingurunean gidaritza-lanak egitea, ibilbideak landuta.
• Ehizako eta arrantzako habitata kontserbatzea edo hobetzea, plan teknikoei jarraituta.
• Ehiza- eta arrantza-aprobetxamenduak kontrolatzea, ehizari eta arrantzari buruzko legeriari jarraituta.
• Traktoreak, tresnak eta, oro har, baso-makineria maneiatzea eta mantentzea, zehaztapen teknikoei jarraituta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Baso-prozesagailuko makinista.
• Traktore-gidaria.
• Motozerraria, arbola-botatzailea, arbola-moztailea.
• Kortxo-biltzailea.
• Zuhaitzetako altuera-lanetako langile espezialista.
• Baso-berritzeetako eta baso-tratamenduetako lanetan bere konturako langile espezialista.
• Mintegizaina.
• Produktu fitosanitarioen aplikatzailea.
• Txertatzailea.
• Baso-lanetako langile kualifikatua.
• Zuraren, kortxoaren eta egurraren aprobetxamenduko langile espezialista.
• Zuzenketa hidrologikoko eta baso-zuzenketako lanak egiten dituzten enpresetako langile espezialista.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Baso-berritzeko lanak, basoaren eta uraren arloan leheneratzeko eta antolatzeko lanak, baso-aprobetxamenduko lanak eta natura-ingurunea kontrolatzeko eta zaintzeko lanak egiten dituzten enpresa handietan, ertainetan eta txikietan, publikoetan zein pribatuetan, egiten du lan profesional honek.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Produktu fitosanitarioen manipulatzaile-txartela. Maila: oinarrizkoa.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Agronomiaren oinarriak. (198 o.)
• Landare-osasunaren printzipioak. (99 o.)
• Kontrol fitosanitarioa. (147 o.)
• Basoak berritzea eta baso-tratamenduak. (147 o.)
• Natura-ingurunea ustiatzea. (168 o.)
• Ehiza- eta arrain-espezieak babestea. (132 o.)
• Baso-landarea mintegian ekoiztea. (165 o.)
• Baso-suteei aurrea hartzea. (66 o.)
• Basogintzako makineria eta instalazioak. (198 o.)
• Erabilera publikoa natura-inguruneetan. (99 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies