Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

NATURA INGURUNEA APROBETXATZEKO ETA KONTSERBATZEKO TEKNIKARIA

Natura-ingurunea aprobetxatzeko eta kontserbatzeko teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:
 

 

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lurra hautatutako makineriarekin prestatzea, tresneria erregulatuta eta lanak jardunbide onen arabera egiten direla bermatuta.
• Beharrezkoa den tratamendu fitosanitarioa dokumentazio teknikoa interpretatuta prestatzea eta aplikatzea.
• Fruituak eta haziak biltzea eta landareak hedatzea eta landatzea, segurtasun-baldintzak mantenduta eta lan-programazioari jarraituta.
• Baso-lanak egitea, makineria erabilita eta natura-ingurunea mantenduta.
• Natura-ingurunea zaintzea, baso-suteak edo bestelako gertakariak hautemateko, betiere ezarritako jardun-protokoloei jarraituta.
• Baso-suteak itzaltzeko lanak egitea, beste kidego batzuekin elkarlanean, eta eskura dauden baliabideak erabilita.
• Natura-ingurunean gidaritza-lanak egitea, ibilbideak landuta.
• Ehizako eta arrantzako habitata kontserbatzea edo hobetzea, plan teknikoei jarraituta.
• Ehiza- eta arrantza-aprobetxamenduak kontrolatzea, ehizari eta arrantzari buruzko legeriari jarraituta.
• Traktoreak, tresnak eta, oro har, baso-makineria maneiatzea eta mantentzea, zehaztapen teknikoei jarraituta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Baso-prozesagailuko makinista.
• Traktore-gidaria.
• Motozerraria, arbola-botatzailea, arbola-moztailea.
• Kortxo-biltzailea.
• Zuhaitzetako altuera-lanetako langile espezialista.
• Baso-berritzeetako eta baso-tratamenduetako lanetan bere konturako langile espezialista.
• Mintegizaina.
• Produktu fitosanitarioen aplikatzailea.
• Txertatzailea.
• Baso-lanetako langile kualifikatua.
• Zuraren, kortxoaren eta egurraren aprobetxamenduko langile espezialista.
• Zuzenketa hidrologikoko eta baso-zuzenketako lanak egiten dituzten enpresetako langile espezialista.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Baso-berritzeko lanak, basoaren eta uraren arloan leheneratzeko eta antolatzeko lanak, baso-aprobetxamenduko lanak eta natura-ingurunea kontrolatzeko eta zaintzeko lanak egiten dituzten enpresa handietan, ertainetan eta txikietan, publikoetan zein pribatuetan, egiten du lan profesional honek.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Produktu fitosanitarioen manipulatzaile-txartela. Maila: oinarrizkoa.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Agronomiaren oinarriak. (198 o.)
• Landare-osasunaren printzipioak. (99 o.)
• Kontrol fitosanitarioa. (147 o.)
• Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak. (147 o.)
• Natura-ingurunearen aprobetxamendua. (168 o.)
• Ehiza- eta arrain-espezieen kontserbazioa. (132 o.)
• Mintegietan baso-landareen produkzioa. (165 o.)
• Baso-suteen prebentzioa. (66 o.)
• Basozaintzako makineria eta instalazioak. (198 o.)
• Natura-espazioen erabilera publikoa. (99 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies