Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

LOREZAINTZA ETA LORADENDAKO TEKNIKARIA

Lorezaintzako eta loregintzako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:
 

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Kanpoko eta barneko lorategiak instalatzea, kontserbatzea eta leheneratzea, baita kirol-erabilerarako belardiak ere, eta landare- eta lore-produkzioko jarduerak egitea, eta, horretarako, makineria eta instalazioak maneiatzea eta mantentzea eta ingurumenari, kalitate-kontrolari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea.
• Lorezaintza-proiektuen zuinketa egitea eta paisaia leheneratzea, planoetako argibideei jarraituta.
• Lurra hautatutako makineriarekin prestatzea, tresneria erregulatuta eta lanak jardunbide onen arabera egiten direla bermatuta.
• Instalazioak, azpiegitura sinpleak eta ekipamendua muntatzea eta mantentzea, instalazio-planoak eta mantentzeari buruzko esku-liburuak interpretatuta.
• Landare-materiala landatzea eta/edo ereitea, proiektuaren zehaztapenak beteta.
• Lorategiko landare-elementuak eta landare ez direnak kontserbatzea eta birjartzea, teknika egokiak erabilita.
• Beharrezkoa den tratamendu fitosanitarioa dokumentazio teknikoa interpretatuta prestatzea eta aplikatzea.
• Fruituak eta haziak biltzea eta landareak eta zotalak hedatzea eta landatzea, segurtasun-baldintzak mantenduta eta lan-programazioari jarraituta.
• Tresneria eta makineria zehaztapen teknikoei jarraiki maneiatzea.
• Ureztatze-sistema maneiatzea, eta, horretarako, uraren aprobetxamendua optimizatzea eta laboreen behar hidrikoak estalita daudela egiaztatzea.
• Lore-konposizioak eta dekorazio-proiektuak egitea, landare naturalekin eta/edo artifizialekin, ezarritako teknikak aplikatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Barneko eta kanpoko lorategiak eta berdeguneak instalatzen, mantentzen eta hobetzen dituzten enpresa publikoetan eta pribatuetan lan egin dezake, baita mintegietan landareak eta zotalak produzitzen dituzten enpresetan edo loreekin eta landareekin konposizioak eta apaingarriak sortzen eta egiten dituzten enpresetan ere. Horrez gain, horiek merkaturatzeko eta banatzeko jarduerak egin ditzake, bere kontura zein besteren kontura.
• Era berean, plagiziden tratamenduak egiteko gaituta dago, araudiak erregulatzen duen jardueraren arabera, eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko legeriaren arabera.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:
• Baratze, mintegi eta lorategietako langilea.
• Lorezaina, oro har.
• Kirol-zelaiak zaintzen dituen lorezaina.
• Hiri-parkeetako, lorategi historikoetako eta botanikoetako langilea.
• Lorezaintzako enpresetan bere kontura lan egiten duen langile kualifikatua.
• Mintegizaina.
• Haziak eta fruituak altueran biltzeko langile espezialista.
• Hazien produkzioko langile kualifikatua.
• Txertatzailea.
• Lore-saltzailea, bere kontura edo besteren kontura.
• Loregintzako ofiziala.
• Loradendako saltzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Produktu fitosanitarioen manipulatzaile-txartela. Maila: oinarrizkoa.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Agronomiaren oinarriak. (198 o.)
• Trakzioko tresneria eta lantegia. (132 o.)
• Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak. (99 o.)
• Landare-osasunaren printzipioak. (99 o.)
• Kontrol fitosanitarioa. (147 o.)
• Lorategien eta berdeguneen ezarpena. (198 o.)
• Lorategiak eta berdeguneak mantentzea eta hobetzea. (210 o.)
• Landareak eta zotalak mintegian ekoiztea. (165 o.)
• Lore- eta landare-konposizioak. (66 o.)
• Loradendak. (42 o.)
• Lorezaintzako eta loregintzako salmenta-teknikak. (63 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies