Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

BASO APROBETXAMENDUETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:
• Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
• Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Makineria, tresneria, azpiegiturak eta instalazioak mantentzeko eragiketa osagarriak prestatzea eta egitea, horien funtzionamendua eta higienea bermatuta.
• Lur-eremua prestatzea eta baso-berritzeetako oinarrizko basozaintza-lanak egitea, eskuz edo makineria sinplearen laguntzarekin, ingurumenean duen eragina minimizatuta.
• Basoen tratamendurako oinarrizko lanak egitea, ezarritako baldintzak beteta eta tresneria egokia erabilita.
• Zuzenketa hidrologikoko eta baso-zuzenketako eragiketa osagarriak egitea -lurzoruaren higadurari aurrea hartzeko-, eta baso-bideak, suebakiak eta ur-puntuak eraikitzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak jarraibideen arabera egitea, betiere mendiko azpiegiturak hobetzearren.
• Tratamendu fitosanitarioak aplikatzea, landareen osasuna mantentzeko eta pestiziden, ongarrien eta beste elementu batzuen kutsadurari aurrea hartzeko.
• Mendien neurketak egitea eta, ondoren, mendien aprobetxamendua egitea, jarraibideen arabera.
• Fruituak, haziak, landareak eta onddoak biltzea, ugalketako baso-materiala eta merkatura daitezkeen beste baso-produktu batzuk lortzeko.
• Suteak itzaltzeko eragiketa osagarriak egitea, basoak mantentzeko teknika errazak aplikatuta.
• Landare-materialaren ugalketa sexualerako oinarrizko lanak egitea, mintegian landareen produkzio-lanak egiteko.
• Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko eta mantentzeko zaintza-eragiketak egitea, landatzeko, ongarritzeko, ureztatzeko, segatzeko eta ereiteko oinarrizko teknikak, besteak beste, aplikatuta.
• Ingurune fisikoarekin, sozialarekin, pertsonalarekin eta produktiboarekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, arrazoitze zientifikoak, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea.
• Garapen pertsonala eta soziala erraztuko duten ohiko hainbat testuingurutan modu osasungarrian jardutea, giza osasunerako ohitura eta eragin positiboak aztertuta.
• Ingurumena kontserbatzera zuzentzen diren jardunak baloratzea eta ingurumenaren orekan eragina izan dezaketen ohiko jardueren ondorioak bereiztea.
• Autoikaskuntzara zuzentzen den informazioa lortzea eta komunikatzea, baita ingurune pertsonaleko, sozialeko eta profesionaleko zenbait testuingurutan hura erabiltzera zuzentzen dena, betiere eskura dauden baliabideen bitartez eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien berezko baliabideen bitartez.
• Kultura-aniztasunaren, ondare historiko eta artistikoaren eta adierazpen kultural eta artistikoen aurrean errespetuz eta sentsibilitatez jardutea, horien erabilera eta gozamena aberastasun pertsonaleko eta sozialeko iturri gisa baloratuta.
• Hainbat gizarte- edo lanbide-testuingurutan argi, doitasunez eta jarioz komunikatzea, eskura dituen bitarteko, kanal eta euskarrien bidez, eta, horretarako, gaztelaniaren  eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialaren ahozko eta idatzizko berezko hizkuntza-baliabideak erabiltzea eta egokitzea.
• Laneko ohiko egoeretan zein ohiko egoera pertsonaletan eta sozialetan, atzerriko hizkuntzako oinarrizko hizkuntza-baliabideak erabilita komunikatzea.
• Eskura duen informazio historikoa eta geografikoa abiapuntu izanik, gizarte garaikidearen gertakari eta fenomeno bereizgarriei buruzko azalpen errazak ematea.
• Lan-jardueran aldaketa teknologikoek eta antolamendukoek eragindako lan-egoera berrietara egokitzea eta, horretarako, haren eskura dauden prestakuntza-eskaintzak erabiltzea eta baliabideak aurkitzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez.
• Bere autonomia- eta erantzukizun-mailaren berezko zereginak betetzea, esleitzen zaion lanean kalitate- eta eragimen-irizpideak erabilita, bakarka edo talde bateko kide gisa.
• Eraginkortasunez komunikatzea, bere lan-esparruan esku hartzen duten gainerako pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatuta eta egindako lanaren kalitatean lagunduta.
• Lan-jarduerak egitean, laneko arriskuen prebentziorako neurriak eta segurtasun-neurriak bere gain hartzea eta betetzea, kalte pertsonalak, lanekoak eta ingurumenekoak saihestuz.
• Lanbide-jardueran eragina duten kalitate-arauak, irisgarritasun unibertsaleko arauak eta guztientzako diseinurako arauak betetzea.
• Izpiritu ekintzailearekin, ekimen pertsonalarekin eta erantzukizunarekin jardutea bere lanbide-jarduerako prozedurak hautatzean.
• Bere eskubideak baliatzea eta lanbide-jardueraren ondoriozko betebeharrak betetzea -indarrean dagoen legeriaren arabera-, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean modu aktiboan parte hartzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Baso-lanetako peoia.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako peoia.
• Belar-laboreetako peoia.
• Lorezaintzako peoia.
• Mintegiko peoia.
• Baso-ustiapenetako peoia.
• Baso-ezarpenetako enpresetako peoia.
• Baso-tratamenduetako enpresetako peoia.
• Baso-aprobetxamenduetako enpresetako peoia.
• Erabilera fitosanitarioko plagiziden oinarrizko mailako aplikatzailea.
• Lorategiak mantentzeko enpresetako peoia.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo batekin (titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan ikasleak onartzeko: Nekazaritza; Eraikuntza eta obra zibila; eta Elikagaien industriak).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek batez ere produkzio-arloan eta/edo ingurumen-arloan lan egiten du, honako jarduera hauetara zuzentzen diren enpresa handi, ertain eta txikietan, publikoetan zein pribatuetan: baso-berritzeko lanetara, baso-tratamenduetara, basoko azpiegiturak hobetzeko eta mantentzeko lanetara zuzentzen direnetan, eta lorategietan, atsedenlekuetan eta berdeguneetan mantentze-lan osagarrietara zuzentzen direnetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Produktu fitosanitarioen manipulatzailearen lanbide-txartelean eskatzen den oinarrizko ezagupen-maila bermatzen du tituluan ezartzen den prestakuntzak, dagozkion lanbide-moduluetan.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Landareak mintegi eta lorezaintza-zentroetan sortu eta mantentzeko oinarrizko eragiketak. (132 o.)
• Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko oinarrizko eragiketak. (120 o.)
• Basoberritzea eta baso-azpiegiturak. (144 o.)
• Baso-aprobetxamenduetako lanak. (132 o.)
• Basogintza eta izurriteak. (132 o.)
• Baso-produktuak biltzea. (132 o.)
• Zuhaitzen inausketa. (99 o.)
• Baso-hondakinak tratatu eta aprobetxatzea. (96 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika