Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ABELTZAINTZAKO ETA ABERE-OSASUNARI LAGUNTZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Abeltzaintza-produktuen produkzioa planifikatzeko, eta, horretarako, merkatuaren eskakizunei eta enpresaren produkzio-ahalmenari erantzuteko.
• Animalien harrera kontrolatzeko eta jatorrizko dokumentazioa eta osasun-egoera egiaztatzeko, albaitari fakultatiboaren gainbegiratupean.
• Lehengaien eta gai osagarrien hornikuntza kudeatzeko, kostuak minimizatuta eta haien erabilgarritasuna ziurtatuta.
• Instalazioak, makineria eta tresneria gainbegiratzeko, eta, horrela, horien erabilera-egoera bermatzeko eta elikagaien segurtasunari, animalien ongizateari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko.
• Produkzio-fase bakoitzaren osasun-datuak prozesatzeko, erregistroak landuta eta emandako datuak bilduta.
• Biosegurtasun-programen garapenean laguntzeko abeltzaintza-ustiategietan, albaitaritza-zentroetan eta gune zoologikoetan, infekzioen edo kutsaduren sarrera eragozten dela egiaztatuz.
• Osasun-programen garapenean laguntzeko eta animalientzako tratamendu indibidualen edo kolektiboen aplikazioan laguntzeko, albaitari baten gainbegiratupean, eta albaitari horrek landutako protokoloei eta argibideei jarraituta.
• Zaldien oinarrizko heziketa eta zaldien maneiua gainbegiratzeko, erabilitako teknikak kontrolatuta, betiere jolas-helburuetarako, lanerako, kirol-helburuetarako, erakustaldietarako eta lehiarako.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Abeltzaintza-ustiategietako arduraduna, oro har.
• Abeltzaintza-ustiategietako edo abeltzaintza-enpresetako produkzio-arduraduna.
• Abeltzaintza-ustiategietako edo haziak biltzeko zentroetako intseminazio artifizialeko arduraduna.
• Abeltzaintzako makineriaren eta tresneriaren arduraduna.
• Zaldi-aziendaren arduraduna/kudeatzailea.
• Zaldien ekitaldiekin, ikuskizunekin eta erakustaldiekin, jolas- eta kirol-jarduerekin eta jarduera terapeutikoekin (hipoterapia) lotzen diren enpresen eta entitateen plangintzarako, muntaiarako eta funtzionamendurako aholkularia eta gainbegiratzailea.
• Azienda eta instalazioak maneiatzearen eta zaintzearen arduraduna, zaldi-aziendaren trebakuntzako, heziketako eta entrenamenduko zentroetan.
• Zaldi-azienda zaintzeko, atseden emateko eta leheneratzeko zentroetan azienda maneiatzearen, zaintzearen eta terapiak ematearen arduraduna.
• Albaitaritza-produktuen bisitaria.
• Albaitaritzako laguntzailea, abeletxeko eta produkzioko animalietan espezializatutako albaitari-taldeetan, betiere elikagaien sektoreko enpresetan eta abeltzaintzari zerbitzu egiteko enpresetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek abeltzaintza-produkzioaren arlo konbentzionalean edo ekologikoan, enpresa handi, ertain eta txikietan -publikoetan edo pribatuetan-, zein zaldi-aziendaren hazkuntzarekin, heziketarekin, zaldiz ibiltzeko erarekin eta erakustaldiekin lotzen diren enpresetan egiten du lan, bere kontura edo besteren kontura, produkzio-arduradunaren argibideei jarraituta.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ugalketaren eta umatzearen antolaketa eta kontrola. (231 o.)
• Abereen ekoizpena kudeatzea. (231 o.)
• Zaldien hazkuntza kudeatzea. (132 o.)
• Ekidoen heziera eta gobernamendua antolatzea eta gainbegiratzea. (160 o.)
• Abeltzaintzako makinak eta instalazioak. (132 o.)
• Abeltzaintzako saneamendua. (120 o.)
• Albaitaritza-arretako laguntza. (120 o.)
• Biosegurtasuna. (165 o.)
• Albaitaritza-zentroak kudeatzea. (100 o.)
• Abeltzaintzako eta abereen osasun-laguntzako proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies