Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ABELTZAINTZAKO ETA ABERE-OSASUNARI LAGUNTZEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Abeltzaintzako eta abere-osasunari laguntzeko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Abeltzaintza-produktuen produkzioa planifikatzeko, eta, horretarako, merkatuaren eskakizunei eta enpresaren produkzio-ahalmenari erantzuteko.
• Animalien harrera kontrolatzeko eta jatorrizko dokumentazioa eta osasun-egoera egiaztatzeko, albaitari fakultatiboaren gainbegiratupean.
• Lehengaien eta gai osagarrien hornikuntza kudeatzeko, kostuak minimizatuta eta haien erabilgarritasuna ziurtatuta.
• Instalazioak, makineria eta tresneria gainbegiratzeko, eta, horrela, horien erabilera-egoera bermatzeko eta elikagaien segurtasunari, animalien ongizateari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko.
• Produkzio-fase bakoitzaren osasun-datuak prozesatzeko, erregistroak landuta eta emandako datuak bilduta.
• Biosegurtasun-programen garapenean laguntzeko abeltzaintza-ustiategietan, albaitaritza-zentroetan eta gune zoologikoetan, infekzioen edo kutsaduren sarrera eragozten dela egiaztatuz.
• Osasun-programen garapenean laguntzeko eta animalientzako tratamendu indibidualen edo kolektiboen aplikazioan laguntzeko, albaitari baten gainbegiratupean, eta albaitari horrek landutako protokoloei eta argibideei jarraituta.
• Zaldien oinarrizko heziketa eta zaldien maneiua gainbegiratzeko, erabilitako teknikak kontrolatuta, betiere jolas-helburuetarako, lanerako, kirol-helburuetarako, erakustaldietarako eta lehiarako.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Abeltzaintza-ustiategietako arduraduna, oro har.
• Abeltzaintza-ustiategietako edo abeltzaintza-enpresetako produkzio-arduraduna.
• Abeltzaintza-ustiategietako edo haziak biltzeko zentroetako intseminazio artifizialeko arduraduna.
• Abeltzaintzako makineriaren eta tresneriaren arduraduna.
• Zaldi-aziendaren arduraduna/kudeatzailea.
• Zaldien ekitaldiekin, ikuskizunekin eta erakustaldiekin, jolas- eta kirol-jarduerekin eta jarduera terapeutikoekin (hipoterapia) lotzen diren enpresen eta entitateen plangintzarako, muntaiarako eta funtzionamendurako aholkularia eta gainbegiratzailea.
• Azienda eta instalazioak maneiatzearen eta zaintzearen arduraduna, zaldi-aziendaren trebakuntzako, heziketako eta entrenamenduko zentroetan.
• Zaldi-azienda zaintzeko, atseden emateko eta leheneratzeko zentroetan azienda maneiatzearen, zaintzearen eta terapiak ematearen arduraduna.
• Albaitaritza-produktuen bisitaria.
• Albaitaritzako laguntzailea, abeletxeko eta produkzioko animalietan espezializatutako albaitari-taldeetan, betiere elikagaien sektoreko enpresetan eta abeltzaintzari zerbitzu egiteko enpresetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek abeltzaintza-produkzioaren arlo konbentzionalean edo ekologikoan, enpresa handi, ertain eta txikietan -publikoetan edo pribatuetan-, zein zaldi-aziendaren hazkuntzarekin, heziketarekin, zaldiz ibiltzeko erarekin eta erakustaldiekin lotzen diren enpresetan egiten du lan, bere kontura edo besteren kontura, produkzio-arduradunaren argibideei jarraituta.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ugalketaren eta hazkuntzaren antolamendua eta kontrola. (231 o.)
• Animalia-produkzioaren kudeaketa. (231 o.)
• Zaldien aurrerakoak hazteko kudeaketa. (132 o.)
• Zaldi-aziendaren heziketa eta maneiua antolatzea eta gainbegiratzea. (160 o.)
• Abeltzaintzako makineria eta instalazioak. (132 o.)
• Abeltzaintza-saneamendua. (120 o.)
• Albaitaritza-arretarako laguntza. (120 o.)
• Biosegurtasuna. (165 o.)
• Albaitaritza-zentroen kudeaketa. (100 o.)
• Abeltzaintzako eta animalia-osasuneko laguntzako proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies