Lanbide-arloak

Nekazaritza - AGA

Espezializazioak > Espezializazio Programak

DRONE BIDEZKO ERAGIKETAK, LURRALDEAK, ERAIKUNTZAK ETA AZPIEGITURAK AZTERTZEKO

Programarekin lotutako tituluak:

• Basoa eta natura-ingurunea kudeatzeko goi-mailako teknikaria.
• Paisajismoko eta landa-inguruneko goi-mailako teknikaria.
• Eraikuntza-obrak antolatzeko eta kontrolatzeko goi-mailako teknikaria.
• Eraikuntza-proiektuetako goi-mailako teknikaria.
• Obra zibileko proiektuetako goi-mailako teknikaria.
• Obrak eta planak gauzatzeko goi mailako teknikaria. (LOGSE)

Ikasketaren iraupena:

700 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Tripulazio gabeko aireontzien hegaldi-proiektuak planifikatu eta gauzatzea, lursailaren, eraikinen, obren eta abarren gaineko datuak hartu, prozesatu eta aurkezteko sentsore desberdinak dituztela, birgaikuntzarako, kartografiaren sorrerarako, eraikuntzen azterketa termografikorako, ikuspegi anitzeko irudien bidezko laboreen azterketarako eta droneak erabiltzea eska dezaketen veste ikerketa-gune eta -eremu interesgarri batzuetarako euskarri gisa, ekipoen gaineko mantentze-lanak eginez, eta aireko, segurtasuneko, arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauak betez.

Profesional hau gai izango da:

• Hegal finkoko eta errotatorioko droneekin hegaldiak planifikatu eta egitea, agintaritza aeronautikoaren baldintzak betez.
• Indarreko araudiaren arabera, eragiketen eskuliburua idaztea, behar den informazioa aztertuz eta batuz.
• Segurtasunezko azterketa aeronautikoak idaztea, drone bidezko eragiketetan arriskuak ebaluatzeko.
• Lursailen edo interes-puntuen argazki fotografikoak eskuratzea, kasuan kasu beharrezko diren kamera-parametroak eta tipologia egokituz, agiri fotografikoak sortzeko, azterketa eta deskribapenak egite aldera, eraikuntza eta obra zibilean nahiz lursailaren azterketekin edo/eta azpiegituren kudeaketarekin lotutako eremu profesionaletan.
• Lursailen edo interes-puntuen bideoak eskuratzea, eta, bideoak editatzeko softwarea erabiliz, ikus-entzunezko agiriak sortzea, azterketak eta deskribapenak egiteko asmoz, eraikuntza eta obra zibilean eta lursailaren azterketarekin edo/eta azpiegituren kudeaketarekin lotutako beste eremu profesional batzuetan.
• Altxaera arkitektonikoak egitea, eraikuntzen hiru dimentsioko informazioa eskuratzeko aukera ematen duten metodo fotogrametrikoen bidez, eta inguru digitalean berreraikitzea, horretarako beharrezko den softwarea erabilita.
• Lursailaren hiru dimentsioko ereduak sortzea, irudiak geoerreferentziatzeko beharrezko den softwarea eta metodo osagarriak erabiliz (GPS...), eta lursailaren altxaera topografikoak eta ortofotografikoak egitea, lortutako zehaztasun-maila bera ere aztertuz.
• Fotogrametriaren edo laser scanner-aren ondoriozko hiru dimentsioko informazioa kudeatzea, produktu kartografikoak sortu eta elementu puntualen, azalekoen edo/eta bolumetrikoen neurketak ezartzeko, software egokia erabiliz eta lortutako zehaztasunak aztertuz.
• Aireko eta lurreko irudiak ateratzea, kamera termografikoarekin, eta horiek software bidez aztertzea, eraikuntza eta obra zibilean eta ingurumenarekin edo azpiegituren kudeaketarekin lotutako bestelako aplikazioetan patologiak antzemateko txosten sinpleak idatziz.
• Drone baten mihiztadura osoa egitea, fabrikatzailearen eskuliburuak, eskemak eta gomendioak kontuan hartuz, muntaketaren sekuentziak ezarriz, eta prozesu horretan aplikatu beharreko segurtasun-arauen arabera.
• Dronea aldizka mantentzeko programa planifikatu eta idaztea, fabrikatzailearen gomendioetan oinarrituta, eta ekipoetan erabilitako hardwarea eguneratu eta konfiguratzea.
• Dronearen osagai elektromekanikoen egoera egiaztatzea, akatsak ebaluatuz eta egoera txarrean dauden edo akatsak dituzten osagaiak konponduz edo ordezkatuz, eta bateriak kargatzeko prozesuak gauzatzea, kontuan hartuta horietako bakoitzeko mantentze-eskakizunak eta mota desberdinak, beharrezko diren prozedurak eta tresnak erabiliz.
• Ekipoaren osagai mekanikoak egokitu edo aldatzea, 3Dko diseinu edo inprimaketako teknikak erabiliz.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Hegal finkoko eta errotatorioko droneen operadorea.
• Drone bidezko eragiketarako dokumentazioaren kudeaketako teknikari aditua.
• Aireko informazio multimedia sortzeko teknikari aditua.
• Aireko informazio multimedia sortzeko teknikari aditua.
• TDrone bidezko aireko neurketen teknikari aditua.
• Hiru dimentsioko informazioa eta informazio geoerreferentziatua kudeatu eta aztertzeko teknikari aditua.
• Espektro anitzeko irudiak eskuratu eta tratatzeko teknikari aditua.
• Irudi termografikoak eskuratu eta aztertzeko teknikari aditua.
• Irudi termografikoak eskuratu eta aztertzeko teknikari aditua.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Figura profesional honek delineazio-estudioetan, arkitektura eta ingeniaritzako estudioetan, promozio-etxeetan, zerbitzu-teknikoen eta aholkularitza-zerbitzuen enpresatan, eraikuntzaenpresatan, emakida- eta ustiapen-enpresatan, lurralde-eragin nabarmena duten eta baliabide naturalak ustiatzen dituzten beste jarduera batzuk egiten dituzten sektoreetako enpresatan eta administrazio publikoetan egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke programa honekin?

Ez dago titulu honen bidez zuzenean sartzen den lanbide arauturik.

Prestakuntza-plana:

Espezializazio-ikastaro honetako ikaskuntza-eremuak honako hauek dira:
• Erabilera zibileko tripulazio gabeko aireontzien eragiketa. (162 o.)
• Drone bidezko hegaldien planifikazioa, argazkiak eta bideoak. (84 o.)
• Drone bidezko aireko eta lurreko fotogrametria. (130 o.)
• Sentsore ez fotografiko aerotransportatuak. (130 o.)
• Ekipoen mantentze- eta konponketa-lanak. (194 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika