Lanbide-arloak

Merkataritza eta marketina - COM

Heziketa-zikloak > Goi-maila

NAZIOARTEKO MERKATARITZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Nazioarteko merkataritzako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Enpresa baten produktuak kanpo-merkatuan sartzeari buruzko erabakiak hartzea, eta merkatu horietan sartzeko produktuaren, prezioaren, komunikazioaren eta banaketaren politikarik egokienak hautatzea.
• Marketin-plana egitea, eta, horretarako, produktuen oinarrizko informazioa edo "briefing"a hautatzea, eta nazioarteko marketing mix-ean esku hartzen duten aldagaien arteko erlazioak aztertzea, betiere kanpo-merkatuan sartzeko.
• Bezeroak eta hornitzaileak identifikatzea eta horiekin harremanetan jartzea, eta, eginkizun horretan, nazioarteko merkataritza-kontratuak kudeatzea eta salmenten garapena eta bilakaera kontrolatzea eta gainbegiratzea, itundutako kontratu-baldintzak betetzen direla ziurtatzeko.
• Salgaien inportazio- eta esportazio-eragiketen eta sarreren eta bidalketen administrazio-kudeaketa egitea.
• Eskura dauden baliabideen eta espazioen aprobetxamendu egokia eta salgaien integritatea bermatuko duten baldintzetan antolatzea salgaiak biltegian, betiere ezarritako prozedurei jarraituta.
• Herrialdeen arteko eta garraio-moduen arteko salgaien eta/edo bidaiarien iragaitza edo garraioa bermatuko duten administrazio-kudeaketak egitea, eta kasuak kasu beharrezkoak diren dokumentuak kontrolatzea, aplikatzekoa den eta indarrean dagoen araudira eta jasotako zehaztapenetara egokitzen direla egiaztatuta.
• Kobratzeko eta ordaintzeko bideak eta nazioarteko bermeak eta abalak kudeatzea, eta, horretarako, indarrean dagoen nazioarteko araudian oinarritzen diren nazioarteko merkataritza-kontratuetan ezarritako baldintzen arabera beharrezkoak diren dokumentuak aztertzea.
• Ahoz zein idatziz arin komunikatzea nazioarteko merkataritza-eragiketetan esku hartzen duten eragile eta organismo guztiekin.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Kanpo-merkataritzako teknikaria.
• Finantza- eta aseguru-erakundeen eragiketetako teknikaria.
• Nazioarteko merkataritzako laguntzailea edo albokoa.
• Nazioarteko merkataritzako agentea.
• Nazioarteko marketineko teknikaria.
• Nazioarteko salmentako teknikaria.
• Garraio-kudeatzailea.
• Ontzi-kontsignatarioa.
• Logistikako operadorea.
• Garraioaren logistikako teknikaria.
• Logistikako koordinatzailea.
• Alderantzizko logistikako teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek edozein produkzio-sektoretako enpresetan egingo du lan, batez ere merkataritza eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektoreko enpresetan, nazioarteko merkataritzako jarduerak planifikatzeko, antolatzeko, kudeatzeko eta haien inguruan aholkatzeko funtzioak betez.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa. (160 o.)
• Merkatuen informazio-sistema. (66 o.)
• Nazioarteko marketina. (132 o.)
• Nazioarteko negoziazioa. (100 o.)
• Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa. (198 o.)
• Nazioarteko finantzaketa. (140 o.)
• Biltegiratzeko logistika. (100 o.)
• Salgaien nazioarteko garraioa. (198 o.)
• Nazioarteko ordainbideak. (100 o.)
• Ingelesa. (165 o.)
• Nazioarteko merkataritza digitala. (132 o.)
• Nazioarteko merkataritzako proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies