Lanbide-arloak

Merkataritza eta marketina - COM

Heziketa-zikloak > Goi-maila

GARRAIOKO ETA LOGISTIKAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Garraioko eta logistikako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Salgaien eta/edo bidaiarien garraioko eta logistikako enpresa bateko sailak antolatzea, enpresaren zuzendaritzak ezarritako helburuak betetzeko beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztuta.
• Garraio-planak, produkzio-planak, biltegiko eragiketa- eta fluxu-planak eta eguneko trafikoak prestatzea eta kudeatzea.
• Distantzia luzeko ibilbideak planifikatzea eta banaketa-ibilbideak finkatzea, garraio-moduen konfiguraziorik onena hautatuta.
• Hainbat herrialderen eta garraio-moduren arteko salgaien eta/edo bidaiarien nazioarteko iragaitza eta garraioa bermatuko duten administrazio-kudeaketak egitea.
• Garraio-zerbitzuak eta zerbitzu logistikoak sustatzea eta hedatzea, marketin-teknikak eta -estrategiak aplikatuta.
• Garraio eta logistikako zerbitzuen salmenta-prozesua egitea eta salmentaren ondoriozko dokumentazioa lantzea.
• Bezeroekiko harremanak kudeatzea -hala badagokio inglesez- eta eragiketen jarraipena egitea, haien eskariak, gertakariak eta erreklamazioak behar bezala eta egindako zerbitzuaren maila ziurtatuta betetzeko.
• Eskura dauden baliabideen eta espazioen aprobetxamendu egokia eta salgaien integritatea bermatuko duten baldintzetan antolatzea salgaiak biltegian.
• Produkzio- eta banaketa-planetan materialen eta salgaien hornikuntza egitea eta kontrolatzea, kantitatea, kalitatea, lekua eta epeak ziurtatuta.
• Salgaien inportazio- eta esportazio-eragiketen eta sarreren eta bidalketen administrazio-kudeaketa egitea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Bidaiariak errepidez garraiatzeko enpresetako trafikoburua.
• Garraio-enpresaren kudeatzailea.
• Bidaiarien errepideko garraioko ikuskatzailea.
• Autobus-geltokiko burua.
• Errepideko garraioaren kudeatzailea.
• Errepideko garraioko zerbitzuen saltzailea.
• Errepideko garraioko enpresen kudeatzailea.
• Zirkulazioburua.
• Garraioetako agentea.
• Karga-agentea.
• Garraio-zerbitzuetako saltzailea.
• Atez ateko garraioko operadorea.
• Garraio-kudeatzailea.
• Ontzi-kontsignatarioa.
• Logistikako operadorea.
• Biltegiburua.
• Garraioaren logistikako teknikaria.
• Alderantzizko logistikako teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek garraioaren eta logistikaren sektoreko enpresetan egingo du lan, bai bere kontura bai besteren kontura, garraioko eta/edo logistikako zerbitzua planifikatzeko, antolatzeko, kudeatzeko eta merkaturatzeko funtzioak betez.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Errepidean zeharreko garraiolaria.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Garraioaren eta logistikaren administrazio-kudeaketa. (165 o.)
• Salgaien nazioarteko garraioa. (198 o.)
• Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa. (160 o.)
• Garraioaren eta logistikaren merkaturatzea. (160 o.)
• Biltegiratzeko logistika. (100 o.)
• Hornitzeko logistika. (80 o.)
• Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa. (198 o.)
• Bidaiarien garraioaren antolamendua. (100 o.)
• Salgaien garraioaren antolamendua. (165 o.)
• Ingelesa. (165 o.)
• Garraioko eta logistikako proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies