Lanbide-arloak

Merkataritza eta marketina - COM

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ELIKAGAIAK MERKATURATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Bideragarritasun teknikoaren, ekonomikoaren zein finantzarioaren azterlanak egitea, elikagaien saltoki txiki bat eratzeko eta abian jartzeko.
• Jarduketa administratiboak, kudeaketakoak eta fiskalak gainbegiratzea, eta diruzaintza planifikatzea, indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, elikagaien saltoki bat kudeatzeko, fisikoa eta onlinekoa.
• Elikagaien saltoki txiki baten merkataritzako jardute-ildoa zehazte aldera negozio-planean finkatutako protokoloak ezartzea eta helburu estrategikoak aplikatzea.
• Elikagaien saltoki batean marketin-planen estrategiak ezartzea, salmenta bultzatzeko eta bezeroak fidelizatzeko.
• Salmenta-guneetan bezeroak erakartzeko eta publizitatea egiteko elementuen muntaketa eta erakusketa gainbegiratzea, bai eta elikagai galkorrena eta ez-galkorrena ere, erosketa sustatzeko.
• Elikagaien saltokietako logistika kudeatzea, izan saltoki fisikoak edo onlinekoak, hornitzaileen, elikagai-horniduraren, izakinen eta banaketaren koordinazioa bermatzeko.
• Elikagaiak haien ezaugarriak kontuan hartuta manipulatzen eta kontserbatzen direla gainbegiratzea, osasun- eta higiene-egoera ona eta laneko arriskuen prebentzioa bermatzeko, bai eta elikagaien segurtasuna bermatzeko ere.
• Elikagai freskoen zatiketa gainbegiratzea, bai eta haragiaren eta arrainaren produktu eratorrien prestaketa ere, kontuan hartuta zer pieza erabiltzen den, zer helburu duen eta bezeroak zer eskatu duen, eta, horretan, elikagaien kalitatea eta segurtasuna bermatzeko jarraibideak betetzea.
• Merkataritza-arreta eta elikagaien salmenta gainbegiratzea, izan fisikoa edo onlinekoa, produktuaren ezaugarriei eta bezeroaren beharrei moldatuz eta bezeroa babesteko araudia aplikatuz.
• Elikagaien onlineko saltoki bat koordinatzea eta kudeatzea, marketin digitaleko planetan jarritako helburuak lortzeko.
• Elikagaien saltoki txiki baten jardunari lotutako dokumentazioa bide informatikoak baliatuz kudeatzea, izan saltoki fisikoa edo onlinekoa, bezeroaren beharrei eta eskakizunei ez ezik, enpresaren helburuei erantzuteko.
• Bezero, erabiltzaile edo kontsumitzaileekiko harremanak ingelesez kudeatzea, eta, emandako zerbitzuaren maila egokia izan dela ziurtatzeko, eragiketen jarraipena egitea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Elikagaien merkataritza-esparrua, fisikoa zein onlinekoa, edozein enpresatan edo erakundetan, txikizkako elikagaien saltokietan edo merkataritza-gune handietako atal espezifikoetan, norberaren kontura edo besteren kontura.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Elikagaien saltokien arduraduna.
• Elikagaien saltokiko ataleko/aretoko/departamentuko arduraduna.
• Elikagaien saltoki txikien kudeatzailea.
• Elikagaien onlineko saltokien arduraduna.
• Elikagaien merkataritza-aholkularia.
• Elikagaien saltzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Errege-dekretu honetan lanbide-moduluetarako ezarritako prestakuntzaren bidez, elikagaiak manipulatzeko izan beharreko ezagutza-maila bermatzen da.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Elikagai-negozio txikiak eratzea. (132 o.)
• Elikagai-saltegien marketina. (132 o.)
• Elikagai-saltegietako salmenta-puntua dinamizatzea. (105 o.)
• Arreta komertziala elikagai-negozioetan. (126 o.)
• Elikagaien segurtasuna eta kalitatea merkataritzan. (84 o.)
• Elikagai freskoak eta eraldatuak prestatzea eta egokitzea. (210 o.)
• Elikagaien logistika. (165 o.)
• Merkataritza elektronikoa elikagai-negozioetan. (132 o.)
• Bulegotika elikagai-saltegietan aplikatua. (132 o.)
• Elikagai-saltegi baten kudeaketa. (165 o.)
• Ingelesa. (132 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies