Lanbide-arloak

Kimika - QUI

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

LABORATEGIKO ERAGIKETETAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Laborategi bateko tresneria muntatzeko eta instalazio osagarriak prest jartzeko eta, horretarako, beharrezko baliabideak eta bitartekoak hautatzeko eta lan-prozedurei jarraitzeko.
• Tresneria abian jartzeko eta tresneriaren eta zerbitzu osagarrien eraginkortasuna eta materia eta produktuen erabilgarritasuna egiaztatzeko, ezarritako prozedurei jarraiki.
• Beharrezko nahasteak eta disoluzioak prestatzeko, kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-segurtasunari buruzko arauak beteta.
• Laginak hartzeko, horien izaera eta xedea kontuan izanik eta ezarritako prozedurak aplikatuta.
• Lagina analisirako prestatzeko eta, eginkizun horretan, prozedura normalizatuei jarraitzeko eta erabili beharreko teknikara egokitzeko.
• Materialen saiakuntzak edo saiakuntza fisikokimikoak egiteko, prozedura normalizatuei jarraituta eta kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak beteta.
• Analisi kimikoak edo mikrobiologikoak egiteko, prozedura normalizatuei jarraituta eta kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak beteta.
• Laborategiko biltegia kudeatzeko, sortzen diren beharren berri emateko eta kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzeko.
• Produktuak txukuntasun- eta garbitasun-baldintzetan biltegiratzeko, sute-arriskuak, leherketak edo kutsadura saihesteko arrisku-arauak beteta.
• Hondakinak tratatzeko, ontziratzeko, etiketatzeko eta kudeatzeko, ezarritako prozedurei jarraituta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Laguntzailea, operadorea edo teknikaria kimika-laborategietan, industria kimikoetan, elikagaien industrietan, ingurumen-sektorean, transformazio-industrian, farmazia-industrian, lehengaien eta produktu burutuen arloan, gaien kontrolean eta harreran, prestakuntza- eta ikerketa-zentroetan, materialen kalitate-kontrolean, metalurgian eta galvanoteknian, fabrikazio mekanikoko produktuen saiakuntzetan eta elikagaien mikrobiologian, ingurumenekoan, farmazeutikoan eta uretakoan.
• Zerbitzu osagarrien, ekipamenduaren eta biltegiaren mantentze-lanetako operadorea.
• Lagin-hartzailea eta landako-saiakuntzak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek saiakuntza fisikoak, fisikokimikoak eta mikrobiologikoak egin behar dituzten eta kalitate-kontrolera bideratutako tresneria eta instalazio osagarriak operatibo mantendu behar dituzten hainbat sektoretako enpresetan eta laborategietan egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Kimika aplikatua. (231 o.)
• Laginketa eta laborategiko eragiketa unitarioak. (198 o.)
• Proba fisiko-kimikoak. (147 o.)
• Laborategiko zerbitzu osagarriak. (99 o.)
• Laborategiko segurtasuna eta antolakuntza. (99 o.)
• Mikrobiologia eta biokimikako oinarrizko teknikak. (165 o.)
• Analisi kimikoko eragiketak. (231 o.)
• Material-saiakuntzak. (84 o.)
• Laborategiko biltegiratzea eta banaketa. (66 o.)
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak. (99 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika