Lanbide-arloak

Kimika - QUI

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

LABORATEGI OPERAZIOETAKO TEKNIKARIA

Laborategi operazioetako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Laborategi bateko tresneria muntatzeko eta instalazio osagarriak prest jartzeko eta, horretarako, beharrezko baliabideak eta bitartekoak hautatzeko eta lan-prozedurei jarraitzeko.
• Tresneria abian jartzeko eta tresneriaren eta zerbitzu osagarrien eraginkortasuna eta materia eta produktuen erabilgarritasuna egiaztatzeko, ezarritako prozedurei jarraiki.
• Beharrezko nahasteak eta disoluzioak prestatzeko, kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-segurtasunari buruzko arauak beteta.
• Laginak hartzeko, horien izaera eta xedea kontuan izanik eta ezarritako prozedurak aplikatuta.
• Lagina analisirako prestatzeko eta, eginkizun horretan, prozedura normalizatuei jarraitzeko eta erabili beharreko teknikara egokitzeko.
• Materialen saiakuntzak edo saiakuntza fisikokimikoak egiteko, prozedura normalizatuei jarraituta eta kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak beteta.
• Analisi kimikoak edo mikrobiologikoak egiteko, prozedura normalizatuei jarraituta eta kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak beteta.
• Laborategiko biltegia kudeatzeko, sortzen diren beharren berri emateko eta kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzeko.
• Produktuak txukuntasun- eta garbitasun-baldintzetan biltegiratzeko, sute-arriskuak, leherketak edo kutsadura saihesteko arrisku-arauak beteta.
• Hondakinak tratatzeko, ontziratzeko, etiketatzeko eta kudeatzeko, ezarritako prozedurei jarraituta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Laguntzailea, operadorea edo teknikaria kimika-laborategietan, industria kimikoetan, elikagaien industrietan, ingurumen-sektorean, transformazio-industrian, farmazia-industrian, lehengaien eta produktu burutuen arloan, gaien kontrolean eta harreran, prestakuntza- eta ikerketa-zentroetan, materialen kalitate-kontrolean, metalurgian eta galvanoteknian, fabrikazio mekanikoko produktuen saiakuntzetan eta elikagaien mikrobiologian, ingurumenekoan, farmazeutikoan eta uretakoan.
• Zerbitzu osagarrien, ekipamenduaren eta biltegiaren mantentze-lanetako operadorea.
• Lagin-hartzailea eta landako-saiakuntzak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek saiakuntza fisikoak, fisikokimikoak eta mikrobiologikoak egin behar dituzten eta kalitate-kontrolera bideratutako tresneria eta instalazio osagarriak operatibo mantendu behar dituzten hainbat sektoretako enpresetan eta laborategietan egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Kimika aplikatua. (231 o.)
• Laginketa eta laborategiko eragiketa unitarioak. (198 o.)
• Proba fisikokimikoak. (147 o.)
• Laborategiko zerbitzu osagarriak. (99 o.)
• Laborategiko segurtasuna eta antolamendua. (99 o.)
• Mikrobiologiako eta biokimikako oinarrizko teknikak. (165 o.)
• Analisi kimikoko eragiketak. (231 o.)
• Materialen saiakuntzak. (84 o.)
• Biltegiratzea eta laborategiko banaketa. (66 o.)
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak. (99 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies