Lanbide-arloak

Kimika - QUI

Heziketa-zikloak > Goi-maila

KIMIKA INDUSTRIALEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Kimika industrialeko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Prozesu kimikoko plantetako eta energiaren baterako sorkuntzako plantetako eragiketak eta lotzen diren zerbitzu osagarrietako eragiketak antolatzea eta kontrolatzea.

Profesional hau gai izango da:
• Produktu kimikoak lortzeko, ezarritako zehaztapenen araberako formulazio- eta transformazio-eragiketak aplikatuta.
• Eguneroko lana eta material-fluxua produkzioaren plangintzaren arabera koordinatzeko.
• Prozesua abian jartzeko eragiketen osotasuna koordinatzeko, tresneria eta zerbitzu osagarriak sinkronizatuta.
• Tresneriaren eta instalazioen eraginkortasuna eta segurtasuna bermatzeko.
• Prozesuaren aldagaiak kontrolatzeko eta, hala, produkzioa kantitatean, kalitatean eta denboran ziurtatzeko.
• Prozesuaren trazagarritasuna bermatzeko eta, horretarako, dokumentazioa eta datuen erregistroa ezarritako kalitate-protokoloen arabera kudeatzeko.
• Produktuen birziklatzea, energia-aurrezpena eta hondakinen eta zaborren minimizazioa kontrolatzeko, eta kutsatzaileen tratamenduak gainbegiratzeko.
• Ingurumena mantentzen eta babesten laguntzen duten ingurumen-jardunak antolatzeko fabrikazio-prozesuan.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Kimikaren sektorean, betiere kimika-planten, energiaren baterako sorkuntzako planten eta zerbitzu osagarrien produkzio-arloetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Kimika-instalazioko arduraduna.
• Produktu kimikoak fabrikatzeko, transformatzeko eta egokitzeko makinetako eragiketen arduraduna.
• Energia ekoizteko arloko gainbegiratzailea.
• Zerbitzu osagarrien arloko gainbegiratzailea.
• Petrolio-findegietako eta gas naturaleko findegietako gainbegiratzailea.
• Tratamendu kimikoko instalazioetako taldeburua.
• Kimika-industrietako biltegietako taldeburua.
• Kimika-industrietako tanga-parkeetako burua.
• Kontrol-sistemen gainbegiratzailea.
• Kontrol-gelako gainbegiratzailea.
• Transformazio-kimikako instalazioetako arloko gainbegiratzailea.
• Egokitzeko arloko gainbegiratzailea.
• Formulazioko arduraduna.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Galdaretako industria-operadorea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Kimika-industrietako antolamendua eta kudeaketa. (132 o.)
• Solidoen eta fluidoen garraioa. (132 o.)
• Energia sortzea eta berreskuratzea. (180 o.)
• Kimika-industriako oinarrizko eragiketak. (198 o.)
• Erreaktore kimikoak. (140 o.)
• Prozesu kimikoaren erregulazioa eta kontrola. (180 o.)
• Prozesu-industrietako mantentze elektromekanikoa. (132 o.)
• Nahasteak formulatzea eta prestatzea. (132 o.)
• Produktu kimikoak egokitzea eta biltegiratzea. (99 o.)
• Kimika-industrietako arriskuen prebentzioa. (66 o.)
• Kimika-prozesuko industrietako proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies