Lanbide-arloak

Kimika - QUI

Heziketa-zikloak > Goi-maila

INGURUMEN-KIMIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA (LOGSE)

Ingurumen-kimikako goi-mailako teknikaria  (LOGSE)

Ikasketaren iraupena:

1.400 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Ingurumen-babes kimikoko neurriak eta bitartekoak antolatzeko eta kudeatzeko.
• Atmosferarako isuriak kontrolatzeko.
• Hondakin solidoak kontrolatzeko.
• Hondakin-uren tratamendua kontrolatzeko.
• Lan kimikoan segurtasun-arauak betetzeko eta ingurumen-higiene kimikoa kontrolatzeko.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Kimikaren sektore publikoan eta pribatuan eta sektoreko enpresa pribatuetan egin dezakezu lan, edo zure enpresa sor dezakezu.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?
• Laborategietako ur-analista.
• Paper-industriako lehengoratze-arduraduna.
• Fabrikazioko ingurumen-segurtasuna.
• Profil hau uren arazketan, hondakinen birziklatzean eta atmosferarako kutsatzaileen isuria kontrolatzean espezializa daiteke.

Profesional honek honako arlo hauetan egin dezake lan:
• Hiri-, industria- eta hondakin-uren arazketan.
• Kutsaduraren kontrolean: atmosferarako isuriak, zarata eta bibrazioak.
• Hiri-, industria- eta nekazaritza-hondakinen birziklatzean, tratamenduan eta kontrolean.
• Jarduera hori honelako enpresetan egin daiteke:

Enpresa pribatuan:

- Industria kimikoan, ur-tratamenduko plantetan, hondakinak birziklatzeko plantetan edo hala eskatzen duten beste industria batzuetan.
- Industria kimikoko laborategietan, edo ingurumenaren gainean eragina duten efluenteak sortzen dituzten beste mota bateko industrietako laborategietan.
- Ingurumen-aholkularitza batean.

Administrazio publikoan:

- Udaletako, Autonomia Erkidegoetako eta Ministerioetako ingurumen-sailetan eta -arloetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Ikastetxean, prestakuntza teoriko-praktikoaren bitartez. Edukiak honako lanbide-modulu hauetan biltzen dira:
• Ingurumen-babesaren antolamendua eta kudeaketa. (150 o. oinarrizkoak - 150 o. finkoak)
• Atmosferarako isurien kontrola. (95 o. oinarrizkoak - 120 o. finkoak)
• Hondakinen kontrola. (110 o. oinarrizkoak - 130 o. finkoak)
• Ur-arazketa. (204 o. oinarrizkoak - 265 o. finkoak)
• Segurtasun kimikoa eta industria-higienea. (95 o. oinarrizkoak - 115 o. inkoak)
• Lan-giroko harremanak (LGH) (60 o.oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea (LPO) (60 o. oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Hizkuntza teknikoa. (40 o. oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Kalitatea eta etengabeko prestakuntza (40 o. oinarrizkoak - 40 o. finkoak)
• Lantokiko prestakuntza (LP). (336 o. oinarrizkoak - 400 o. finkoak)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies