Lanbide-arloak

Kimika - QUI

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ANALISIKO ETA KALITATE KONTROLEKO LABORATEGIKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategiko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Laborategiko jarduerak eta laginketa-plana antolatzea eta koordinatzea. Eginkizun horretan, materia eta produktuen gaineko era guztietako saiakuntzak eta analisiak egingo dira, ikerkuntzara eta kalitate-kontrolera bideratuak.

Profesional hau gai izango da:
• Produktu baten propietate fisikoak, kimikoak, mikrobiologikoak eta bioteknologikoak ezaugarrituko dituzten saiakuntzak eta analisiak egiteko.
• Produktu motaren araberako teknika analitikorik egokiena zehazteko.
• Laginketa-plana antolatzeko eta lagina hartzeko.
• Laginaren zehaztapen analitikorako beharrezkoak diren materialak eta tresneria ezarritako baldintzetan prestatzeko eta mantentzeko.
• Analisiaren aurretik lagina prestatzeko, laborategiko oinarrizko eragiketen bitartez.
• Analisiaren ondorioz lortutako datuak ebaluatzeko eta ezarritako euskarrietan erregistratzeko.
• Laborategiaren berezko informazio- eta komunikazio-teknologiak aplikatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Profesional honek enpresa edo laborategietan egiten du lan, bai kalitate-kontrolera eta ikerkuntzara bideratutako materia eta produktuetan saiakuntza fisikoak, fisiko-kimikoak, analisi kimikoak eta tresna bidezkoak egin behar dituztenetan eta bai, besteak beste, ingurumenaren edo elikagaien arloetan proba mikrobiologikoak eta bioteknologikoak egin behar dituztenetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Laborategi kimikoko analista.
• Laborategi mikrobiologikoko analista.
• Materialen laborategiko analista.
• Nekazaritzako elikagaien industrietako laborategiko analista.
• Transformazio-industrietako laborategiko analista.
• Prestakuntzako, ikerkuntzako eta garapeneko zentroetako analista.
• Elikagaien industrietako, ingurumen-enpresetako eta industria bioteknologikoetako analista mikrobiologikoa.
• Edateko uren eta hondakin-uren analista mikrobiologikoa.
• Farmazia-industriako kontrol mikrobiologikoko analista.
• Lehengaien eta bukaturiko produktuen analista.
• Kimika industrialeko laborategiko teknikaria.
• Askotariko manufaktura-industrietako kalitate-kontroleko teknikaria.
• Fabrikazio mekanikoko produktuen saiakuntzetako teknikaria.
• Eraikuntza-materialen saiakuntzetako teknikaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Lagintzea eta lagina prestatzea. (231 o.)
• Analisi kimikoak. (297 o.)
• Tresna bidezko analisia. (200 o.)
• Saiakuntza fisikoak. (132 o.)
• Saiakuntza fisiko-kimikoak. (132 o.)
• Saiakuntza mikrobiologikoak. (180 o.)
• Saiakuntza bioteknologikoak. (120 o.)
• Laborategiko kalitatea eta segurtasuna. (99 o.)
• Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategiaren proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies