Lanbide-arloak

Jarduera fisikoak eta kirolak - AFD

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

KIROL INSTALAZIOEN IRISGARRITASUNEKO ETA KONTSERBAZIOKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

1.- Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak. Baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

     a) Hamabost urte beteta edukitzea edo indarreko urte naturalean betetzea.
     b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
     c) Irakasleek familiei edo legezko tutoreei proposatzea interesdunak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat has dezan.

Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez diren 15 eta 18 urte bitarteko gazteei b) atala betetzetik salbuesten zaie, eta garrantzitsua da prestakuntzaren jarraipena egitea ahalbidetuko dien hizkuntza jakitea.

2.- Oinarrizko mailako heziketa-zikloak, HPBak dituzten ikasleentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) Hezkuntza Saileko Hezkuntza Laguntzako Premia Bereziak (HLPB) dituztenen Erregistroan sartuta egotea.
     b) Gutxienez, DBHko 2. maila egin izana.
     c) Tutorearen orientazio-aholkua ikasleak 3 urteko ibilbideko Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin dezala izatea, betiere irakasleek proposatu eta orientatzaileek babestu badute aholku hori.

3 .- Oinarrizko mailako prestakuntza-zikloak, prestakuntza-zailtasun bereziak edo laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) 16 urte baino gehiago izatea.
     b) Ez da egiaztatu LHko ikasketak egiteko titulaziorik, ezta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin izana ere.

 

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Arreta-lanak egitea, sarbide-kontrolean eta zirkulazioan; instalazioen erabiltzaileei eta bisitariei laguntzea, izan banakoak edo izan taldeak, haien autonomia-maila kontuan hartuta.
• Kirol-jarduerak eta jarduera fisikoarekin lotutakoak antolatzeko eta gauzatzeko zereginetan laguntza osagarria ematea, jarduera horiek egiteko behar diren materialak, ekipoak eta elementu osagarriak atontzea eta kokatzea, arduradun teknikariak eskatutakoarekin bat.
• Istripuei aurrea hartzeko zeregin osagarriak egitea, larrialdi- eta informazio-seinaleak ikuskatzea eta haiek egoera onean mantentzea, bai eta lehen laguntzako ekipoak eta botika-kutxa ere.
• Larrialdietan, eremu seguruak sortzen laguntzea, ezarritako jarduera-protokoloen arabera.
• Instalazioetan mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak egitea, hautemandako akats txikiak zuzentzeko, espezialisten esku-hartzerik gabe konpon daitezkeenean.
• Informazioa eta dokumentazioa biltegiratzeko eta artxibatzeko oinarrizko zereginak egitea, euskarri digitalean zein konbentzionalean, betiere ezarritako protokoloen arabera.
• Dokumentuen oinarrizko erreprografia- eta koadernatze-lanak egitea, ezarritako kalitate-irizpideen arabera.
• Barneko edo kanpoko korrespondentzia eta paketeak tramitatzea, ezarritako bitartekoak eta irizpideak erabilita.
• Diruzaintzako oinarrizko eragiketak egitea, kasuan-kasuan egokiak diren dokumentuak erabilita.
• Telefono bidez eta bide informatikoen bidez komunikazioak jasotzea eta egitea, eman beharreko informazioa zehaztasunez emanez, ezarritako protokoloekin eta korporazio-irudiarekin bat.
• Bulegoko materialaren biltegia mantentzeko oinarrizko zereginak egitea, eta gutxieneko izakin-maila ziurtatuko duten eskariak prestatzea.
• Bezeroari arreta ematea, eta, horretarako, kortesia-arauak erabiltzea eta haren beharrak behar bezala ebazteko interesa eta kezka azaltzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Kirol-instalazioetako erabiltzaileen laguntzailea.
• Kirol-instalazioak kontrolatzeko laguntzailea.
• Zerbitzu orokorretako laguntzailea.
• Kontrol- eta mantentze-lanetako laguntzailea.
• Postaren sailkatzailea eta/edo banatzailea.
• Ikastetxeetako atezaina.
• Instalazioetako atezaina.
• Igerilekuetako atezaina.
• Igerilekuetako aldageletako langilea.
• Mandataria.
• Aretoetako mendeko langilea.
• Igerilekuetako mendeko langilea.
• Txartel-saltzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-zikloa (Titulu honek lehentasunezko sarbidea emango du bai Gorputz- eta Kirol-jarduerak bai Administrazioa eta Kudeaketa lanbide-arloetako erdi-mailako titulu guztietara).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek besteren kontura lan egiten du batez ere, izan esparru publikoan -Estatuaren Administrazio Publikoan, erkidegoetako administrazioetan zein tokiko administrazioetan-, izan erakunde pribatuetan -enpresa handi, ertain zein txikietan, gimnasioetan, kirol-federazioetan, igerilekuetan, natura-guneetan, ur-parkeetan, kirol-zerbitzuen enpresetan, turismo aktiboko enpresetan, hoteletan, kanpinetan, bainuetxeetan, spa zentroetan, kirolen kudeaketa-enpresetan, kirol- eta aisialdi-klubetan eta -elkarteetan, ikastetxeetan eta antzeko kirol-instalazioetan-, maila altuagoko arduradun batek zuzenean gainbegiratuta.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Oinarrizko administrazio-teknikak. (140 o.)
• Artxibatzea eta komunikazioa. (85 o.)
• Bezeroen arreta. (40 o.)
• Jarduera fisiko eta kirol-jardueretako instalazioak antolatzea eta erabiltzaileentzat irisgarri izatea. (30 o.)
• Laguntza ematea, espazioak eta jarduerak antolatzeko eta materialak banatzeko. (55 o.)
• Matxurak konpontzea, eta tresnak, altzariak eta abarrak ordeztea. (110 o.)
• Kirol-instalazioetan oinarrizko prebentzio-eragiketak egitea. (90 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (90 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (90 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (120 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (120 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (130 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika