Lanbide-arloak

Itsasoa eta arrantza - MAP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

URPEKO ERAGIKETETAKO ETA ERAGIKETA HIPERBARIKOETAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Urperatze-plana definitzea, betiere urperatzea segurtasunez eta eragimenez eta beharrezko kalitatearekin egiteko egindako kalkuluak eta lortutako informazioa kontuan izanik.
• Jardueraren tresneria eta instalazioak mantentzea, araudia betez eta zehaztapen teknikoen arabera.
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arte urperatzea, airea eta nitrox erabilita, ezarritako planaren arabera.
• Ur-azaletik urperatzea eta planta hiperbarikoa gainbegiratzea eta kontrolatzea, langileen segurtasuna ahal den heinean bermatzeko, baita ezarritako plana betetzen dela ziurtatzeko ere.
• Urpeko giroan eta giro hiperbarikoan eraikuntza-lanak eta obra hidraulikoa egitea, teknikak beharrezko kalitatearekin, eragimenarekin eta segurtasunarekin aplikatuta.
• Urpeko giroan eta giro hiperbarikoan egiturak konpontzeko, mantentzeko eta berriz flotarazteko eragiketak egitea, beharrezko segurtasunarekin, eragimenarekin eta kalitatearekin.
• Urpeko giroan eta giro hiperbarikoan ebaketa eta soldadurako eragiketak egitea, beharrezko segurtasunarekin, eragimenarekin eta kalitatearekin.
• Uretan edo ganbera hiperbarikoan deskronpresio-protokoloak aplikatuta igotzea.
• Ezbeharren bat gertatuz gero, urpekariari laguntzea, larrialdi- eta ebakuazio-plana aktibatuta.
• Nabigazioan eta atrakatzeko, desatrakatzeko, ainguratzeko eta larrialdiko maniobretan, ontziaren kontrolari eustea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arte urperatzeko -airea eta nitrox erabilita- urperatze-talde profesionaleko burua.
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arteko urperatzeetan -airea eta nitrox erabilita- laguntzeko urpekari profesionala.
• Instalazio eta planta hiperbarikoetako eta ganbera hiperbarikoetako operadore espezialista.
• Ur gaineko konponketetan, berriz flotarazteetan eta ebaketa eta soldaduran aditua den urpekari profesionala.
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arteko, airea eta nitrox erabilita, lan hiperbarikoetako operadore laguntzailea, betiere habitat lehorra duten edo uraz bestelako fluidoak dituzten lurpeko giro konfinatuetan, tunelak egiteko makinekin edo zulatzeko beste tresneria batzuekin zulaketak egiteko.
• Eraikuntza eta obra hidraulikoan eta kanpaia hezetik urperatzeetan aditua den urpekari profesionala.
• Enpresa homologatuetan tresneria hiperbarikoak mantentzeko operadore espezialista.
• Portu-patroia.
• Itsasontziaren bizkarreko eta makinetako marinela.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek urpeko lanak eta lan hiperbarikoak egiten ditu airea eta nitrox arnastuta, betiere indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arte. Horrez gain, erabiltzeko baldintzetan mantentzen ditu tresnak, erremintak eta/edo material osagarriak, beharrezko kalitatearekin eta eragimenarekin, eta, horretarako, titulu honekin lotzen diren urperatze-teknikak aplikatzen ditu eta barruko uretan eta kostaldetik hurbil dauden uretan gidatzen ditu ontziak, ingurumen-araudia eta segurtasun-arauak beteta.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Sakonera ertaineko urpekari profesionala.
• Zubiko marinela.
• Portu-patroia.
• Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemako operadore mugatuaren espezialitateko ziurtagiria (ROC). 

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Aire eta nitrox bidezko esku-hartze hiperbarikoa. (297 o.)
• Instalazio eta tresneria hiperbarikoak. (198 o.)
• Konponketak eta berriz flotaraztea. (147 o.)
• Ebaketa eta soldadura. (132 o.)
• Eraikuntza eta obra hidraulikoak. (126 o.)
• Urpekaritzaren fisiopatologia eta larrialdiak. (132 o.)
• Kanpai hezearekin urperatzea. (66 o.)
• Nabigazioa. (132 o.)
• Maniobra eta propultsioa. (189 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika