Lanbide-arloak

Itsasoa eta arrantza - MAP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

URPEKO ERAGIKETETAKO ETA ERAGIKETA HIPERBARIKOETAKO TEKNIKARIA

Urpeko eragiketetako eta eragiketa hiperbarikoetako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Urperatze-plana definitzea, betiere urperatzea segurtasunez eta eragimenez eta beharrezko kalitatearekin egiteko egindako kalkuluak eta lortutako informazioa kontuan izanik.
• Jardueraren tresneria eta instalazioak mantentzea, araudia betez eta zehaztapen teknikoen arabera.
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arte urperatzea, airea eta nitrox erabilita, ezarritako planaren arabera.
• Ur-azaletik urperatzea eta planta hiperbarikoa gainbegiratzea eta kontrolatzea, langileen segurtasuna ahal den heinean bermatzeko, baita ezarritako plana betetzen dela ziurtatzeko ere.
• Urpeko giroan eta giro hiperbarikoan eraikuntza-lanak eta obra hidraulikoa egitea, teknikak beharrezko kalitatearekin, eragimenarekin eta segurtasunarekin aplikatuta.
• Urpeko giroan eta giro hiperbarikoan egiturak konpontzeko, mantentzeko eta berriz flotarazteko eragiketak egitea, beharrezko segurtasunarekin, eragimenarekin eta kalitatearekin.
• Urpeko giroan eta giro hiperbarikoan ebaketa eta soldadurako eragiketak egitea, beharrezko segurtasunarekin, eragimenarekin eta kalitatearekin.
• Uretan edo ganbera hiperbarikoan deskronpresio-protokoloak aplikatuta igotzea.
• Ezbeharren bat gertatuz gero, urpekariari laguntzea, larrialdi- eta ebakuazio-plana aktibatuta.
• Nabigazioan eta atrakatzeko, desatrakatzeko, ainguratzeko eta larrialdiko maniobretan, ontziaren kontrolari eustea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arte urperatzeko -airea eta nitrox erabilita- urperatze-talde profesionaleko burua.
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arteko urperatzeetan -airea eta nitrox erabilita- laguntzeko urpekari profesionala.
• Instalazio eta planta hiperbarikoetako eta ganbera hiperbarikoetako operadore espezialista.
• Ur gaineko konponketetan, berriz flotarazteetan eta ebaketa eta soldaduran aditua den urpekari profesionala.
• Indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arteko, airea eta nitrox erabilita, lan hiperbarikoetako operadore laguntzailea, betiere habitat lehorra duten edo uraz bestelako fluidoak dituzten lurpeko giro konfinatuetan, tunelak egiteko makinekin edo zulatzeko beste tresneria batzuekin zulaketak egiteko.
• Eraikuntza eta obra hidraulikoan eta kanpaia hezetik urperatzeetan aditua den urpekari profesionala.
• Enpresa homologatuetan tresneria hiperbarikoak mantentzeko operadore espezialista.
• Portu-patroia.
• Itsasontziaren bizkarreko eta makinetako marinela.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek urpeko lanak eta lan hiperbarikoak egiten ditu airea eta nitrox arnastuta, betiere indarrean dauden segurtasun-arauek baimentzen duten gehieneko sakonera eta presiora arte. Horrez gain, erabiltzeko baldintzetan mantentzen ditu tresnak, erremintak eta/edo material osagarriak, beharrezko kalitatearekin eta eragimenarekin, eta, horretarako, titulu honekin lotzen diren urperatze-teknikak aplikatzen ditu eta barruko uretan eta kostaldetik hurbil dauden uretan gidatzen ditu ontziak, ingurumen-araudia eta segurtasun-arauak beteta.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Sakonera ertaineko urpekari profesionala.
• Zubiko marinela.
• Portu-patroia.
• Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemako operadore mugatuaren espezialitateko ziurtagiria (ROC). 

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Esku-hartze hiperbarikoa, airearekin eta nitroxekin. (297 o.)
• Instalazio eta tresneria hiperbarikoak. (198 o.)
• Konponketak eta berriz flotaraztea. (147 o.)
• Ebaketa eta soldadura. (132 o.)
• Eraikuntza eta obra hidraulikoa. (126 o.)
• Urperatzearen fisiopatologia eta larrialdiak. (132 o.)
• Urperatzea kanpai hezetik. (66 o.)
• Nabigazioa. (132 o.)
• Maniobra eta propultsioa. (189 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies