Lanbide-arloak

Itsasoa eta arrantza - MAP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ONTZI ETA ITSASONTZIEN MAKINERIA ZAINTZEKO ETA KONTROLATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Itsasontzietako propultsio-planta, makinak eta sistema osagarriak mantentzea, segurtasunez jartzeko abian eta funtzionamenduan, betiere ezarritako prozeduren arabera.
• Itsasontziaren propultsio-plantaren eta motor osagarrien funtzionamendua kontrolatzea maniobretan.
• Makinako guardiako ofizial gisa duen ardura gauzatzea, itsasoan zein portuan, betiere STCW eta STCW-f kodeen arabera.
• Propultsio-plantako makinen eta tresnen mantentze prebentiboko planak betetzea.
• Propultsio-plantako, itsasontziaren bizkarreko eta arrantza-parkeko makina eta tresneriaren matxurak eta disfuntzioak diagnostikatzea eta bere mailan konpontzea.
• Itsasontzian instalatutako erregulazio eta kontroleko sistema automatikoak egiaztatzea eta mantentzea.
• Itsasontziko sistema elektrikoak operatibo mantentzea.
• Itsasontziko hotz-planta eta girotze-sistema operatibo mantentzea.
• Itsasontziaren makinetako eta egiturako elementuak ur gainean eta lehor mantentzea.
• Itsasoko larrialdiei ontzian bertan aurre egitea, larrialdi-planak abian jarrita.
• Gaixoei eta istripua izan dutenei itsasontzian bertan laguntzea, ezarritako jardun protokoloen arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Motorrak eta multzo mekanikoak konpontzeko eta mantentzeko langilea.
• Motor eta lurrineko energia-plantak konpontzeko eta mantentzeko langilea.
• Makinaburua (973/2009 Errege Dekretuan ezartzen zaizkion esleipenekin).
• Makinetako ofiziala edo makinetako lehen ofiziala (973/2009 Errege Dekretuan eta 2010eko maiatzaren 31ko Sustapen Ministerioaren 11260 Ebazpenean ezartzen zaizkion esleipenekin).
• Arrantza-ontzietako makinetako ofiziala edo makinetako lehen ofiziala (653/2005 Errege Dekretuan arautzen denaren arabera).
• Kirol- eta olgeta-ontzietako propultsio-plantako, makinetako eta tresneria osagarrietako mantentze eta instalazioko elektromekanikaria.
• Motorren mekanikaria.
• Kirol- eta olgeta-ontzietako aire girotuaren eta fluidoen mantentzailea.
• Ontzietako argiketaria.
• Motorrak, dinamoak eta transformagailuak mantentzeko eta konpontzeko argiketaria.
• Hotz-sistemak eta aire girotuko sistemak instalatzeko eta mantentzeko langilea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek karga eta/edo bidaiariak garraiatzeko itsasontzietan edota arrantza-ontzietan (publikoetan nahiz pribatuetan) egiten du lan; hori guztiak administrazio eskudunak ezarritako mugen eta esleipenen barruan.
Era berean, prestakuntza honek aukera ematen dio ontziak eta energia-plantak mantentzen dituzten enpresetan lan egiteko, besteren kontura edo bere kontura.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Ontzietako mekanikaria (merkataritza-nabigazioan eta arrantzan).
• Merkataritza-nabigazioko makinetako marinela.
• Itsas espezialitateko ziurtagiria: oinarrizko prestakuntza.
• Itsas espezialitateko ziurtagiria: biziraupeneko ontziak eta erreskate txalupa ez-azkarrak.
• Fluor-gasen hoztaileen edozein kargako hozteko sistemak dituen tresneria manipulatzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Propultsio-plantaren eta makineria osagarriaren zainketa. (231 o.)
• Mekanizazio- eta soldatze-prozedurak ontzi eta itsasontzietan. (198 o.)
• Automatismoen erregulazioa eta zainketa ontzi eta itsasontzietan. (210 o.)
• Instalazioen eta makina elektrikoen zainketa ontzi eta itsasontzietan. (231 o.)
• Hozte- eta girotze-makineria instalatzea eta zaintzea ontzi eta itsasontzietan. (168 o.)
• Makinen guardia-prozedurak. (84 o.)
• Ingelesa. (165 o.)
• Itsas segurtasuna. (99 o.)
• Osasun-arreta ontzian. (66 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies