Lanbide-arloak

Itsasoa eta arrantza - MAP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

NABIGAZIOKO ETA ITSASERTZEKO ARRANTZAKO TEKNIKARIA

Nabigazioko eta itsasertzeko arrantzako teknikaria. (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Bidaia eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko plangintza eta prestaketak egitea.
• Itsasontzia portu-eremuetan segurtasunez maniobratzea, planifikatutako bidaia egiteko.
• Itsasontziaren itsasbide planifikatua eta segurua kontrolatzea.
• Ezarritako protokoloen arabera esleitutako zaintza egitea.
• Komunikazioak mantentzea eta beharrezko informazioa lortzea Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren bidez (SMSSM / GMDSS), itsas ingelesa erabilita, hala eskatzen duten egoeretan.
• Itsasontzian pisuak banatzeko eta lotzeko lanak ezartzea, nabigazio segurua egiteko.
• Itsasoko larrialdiei ontzian bertan aurre egitea, larrialdi-planak abian jarrita.
• Arrantza-tresneria egiaztatzea eta mantentzea, harrapaketak segurtasunez egiteko eta errendimendua optimizatzeko.
• Harrapaketak prozesatzeko eragiketak kontrolatzea eta egitea arrantza-parkean, eta higiene- eta osasun-araudia betetzea.
• Itsasontziko propultsio-tresneriaren, tresneria osagarriaren eta automatismoen funtzionamendu, erregulazio eta kontrolerako parametroak kontrolatzea eta izan daitezkeen disfuntzioak hautematea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Salgaien eta/edo bidaiarien itsas garraiorako, portu-gidaritzako zerbitzuetarako, segurtasunerako, itsas salbamendurako, urpekaritzarako eta ikerketarako patroia.
• Merkataritza-ontzietako eta bidaiari-ontzietako patroia, lehen ofiziala eta zubiko ofiziala.
• Kosta-patroi balioanitza (lanbide arautua).
• Tokiko arrantza-patroia (lanbide arautua).
• Zubiko marinela (lanbide arautua).
• Marinel arrantzalea (lanbide arautua).
• Ontzidi-ikuskatzailea.
• Arrantzako aparailuen muntaiaren eta tresnatzearen gainbegiralea.
• Ontziratzeko eta paketatzeko langilea.
• Ontziratze-lerroko operadorea edo kontrolatzailea.
• Kontserbarako arrainen prestaketarako langilea.
• Arrantza-produktuen eta deribatuen, arrain-kontserben eta erdi-kontserben elaboratzailea.
• Izoztuen eta ultraizoztuen elaboratzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek arrantza-ontzi eta merkataritza-ontzi publikoetan edo pribatuetan egiten du lan, besteren kontura edo bere kontura, betiere administrazio eskudunak ezartzen dituen mugekin eta esleipenekin.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Itsasertzeko patroia (merkataritza- eta arrantza-nabigazioa).
• Balioanitzeko kosta-patroia.
• Tokiko arrantza-patroia.
• Merkataritza-nabigazioko zubiko marinela.
• Marinel arrantzalea.
• Itsas espezialitateko ziurtagiria: oinarrizko prestakuntza.
• Itsas espezialitateko ziurtagiria: Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (GMDSS) operadore nagusia.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Nabigazio-teknikak eta komunikazioak. (231 o.)
• Zaintza prozedurak. (105 o.)
• Itsasertzeko arrantza. (231 o.)
• Itsasontziko izapideak eta administrazioa. (99 o.)
• Ingelesa. (168 o.)
• Itsas segurtasuna. (132 o.)
• Itsasontziko osasun-laguntza. (63 o.)
• Instalazioak eta zerbitzuak. (126 o.)
• Maniobra-teknikak. (165 o.)
• Itsasontziaren egonkortasuna, karga-berdintzea eta zamatzea. (123 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies