Lanbide-arloak

Itsasoa eta arrantza - MAP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

AKUIKULTURA HAZTEGIETAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Hazkuntza-jardueretarako beharrezko tresneria eta materialak antolatzeko.
• Hazkuntzako instalazioen eta tresneriaren operatibotasuna egiaztatzeko, eta, hala, akuikultura-jarduerak hasteko eta garatzeko, produkzio-protokoloen arabera.
• Hazkuntza osagarriak sortzeko, beharrezko kantitatean eta kalitatearekin.
• Akuikultura-espezieen haztegiko eta gizentzeko produkzioa egiteko, beharrezko kalitatearekin.
• Amaierako produktua prestatzeko eta biltzeko, ezarritako plangintzaren arabera merkaturatzearren.
• Akuikulturako instalazioen eta tresneriaren oinarrizko mantentze-lanak egiteko, indarrean dagoen laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumeneko araudia betez.
• Materialak eta tresneria garbitzeko eta desinfektatzeko, ezarritako protokoloei jarraituta.
• Instalazioan matxurak hautemateko eta nagusiei azkar ohartarazteko.
• Akuikulturako produkzio-prozesuetan laginak hartzeko.
• Elikadurako eta hazkuntzako parametro fisiko-kimikoak kontrolatzeko, kontrol eta jarraipeneko egoera-orrietan neurtuta eta erregistratuta.
• Hazkuntzako anomaliak ezagutzeko, jardun-protokoloak aplikatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Fitoplanktona, zooplanktona, itsasoko uretako eta ur kontinentaletako gizentze-arrainak, oskoldunak eta moluskuak hazteko langilea.
• Egitura flotatzaileetan edo urperatuetan eta parkean moluskuak gizentzeko langilea.
• Itsasoko uretan eta ur kontinentaletan arrainak, moluskuak eta oskoldunak ugaltzeko langileak.
• Akuikultura-instalazioetako fluido-zirkuituen konpontzailea/mantentzailea.
• Akuikultura-instalazioetako hazkuntzako eraikinen eta egituren konpontzailea/mantentzailea.
• Arrain, molusku eta oskoldunen hazkuntza-sistemen instalatzailea/konpontzailea/mantentzailea.
• Akuikultura-instalazioetako girotzeko, beroa eta hotza sortzeko, iragazteko, elikatzeko, ponpatzeko, dosifikatzeko eta fluidoak tratatzeko tresneriaren konpontzailea/mantentzailea/doitzailea.
• Akuikultura-instalazioetako lantegiaren arduraduna.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek akuikultura-enpresetan, akuarioetan, ikerketa-zentroetan eta itsaskilari-kofradietan egiten du lan, honako arlo hauetan: hazkuntza osagarrietako produkzioa, arrainen produkzioa, oskoldunen produkzioa eta moluskuen produkzioa, eta akuikultura-instalazioen mantentze-lanak (norberaren nahiz besteren kontura).

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Hazkuntza osagarrien teknikak. (198 o.)
• Arrainak gizentzeko teknikak. (165 o.)
• Moluskuak gizentzeko teknikak. (165 o.)
• Hazkuntzako instalazioak eta tresneria. (231 o.)
• Arrainen haztegiko teknikak. (231 o.)
• Moluskuen haztegiko teknikak. (231 o.)
• Krustazeoen hazkuntza-teknikak. (198 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika