Lanbide-arloak

Itsasoa eta arrantza - MAP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

AKUIKULTURA HAZTEGIETAKO TEKNIKARIA

Akuikultura-haztegietako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Hazkuntza-jardueretarako beharrezko tresneria eta materialak antolatzeko.
• Hazkuntzako instalazioen eta tresneriaren operatibotasuna egiaztatzeko, eta, hala, akuikultura-jarduerak hasteko eta garatzeko, produkzio-protokoloen arabera.
• Hazkuntza osagarriak sortzeko, beharrezko kantitatean eta kalitatearekin.
• Akuikultura-espezieen haztegiko eta gizentzeko produkzioa egiteko, beharrezko kalitatearekin.
• Amaierako produktua prestatzeko eta biltzeko, ezarritako plangintzaren arabera merkaturatzearren.
• Akuikulturako instalazioen eta tresneriaren oinarrizko mantentze-lanak egiteko, indarrean dagoen laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumeneko araudia betez.
• Materialak eta tresneria garbitzeko eta desinfektatzeko, ezarritako protokoloei jarraituta.
• Instalazioan matxurak hautemateko eta nagusiei azkar ohartarazteko.
• Akuikulturako produkzio-prozesuetan laginak hartzeko.
• Elikadurako eta hazkuntzako parametro fisiko-kimikoak kontrolatzeko, kontrol eta jarraipeneko egoera-orrietan neurtuta eta erregistratuta.
• Hazkuntzako anomaliak ezagutzeko, jardun-protokoloak aplikatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Fitoplanktona, zooplanktona, itsasoko uretako eta ur kontinentaletako gizentze-arrainak, oskoldunak eta moluskuak hazteko langilea.
• Egitura flotatzaileetan edo urperatuetan eta parkean moluskuak gizentzeko langilea.
• Itsasoko uretan eta ur kontinentaletan arrainak, moluskuak eta oskoldunak ugaltzeko langileak.
• Akuikultura-instalazioetako fluido-zirkuituen konpontzailea/mantentzailea.
• Akuikultura-instalazioetako hazkuntzako eraikinen eta egituren konpontzailea/mantentzailea.
• Arrain, molusku eta oskoldunen hazkuntza-sistemen instalatzailea/konpontzailea/mantentzailea.
• Akuikultura-instalazioetako girotzeko, beroa eta hotza sortzeko, iragazteko, elikatzeko, ponpatzeko, dosifikatzeko eta fluidoak tratatzeko tresneriaren konpontzailea/mantentzailea/doitzailea.
• Akuikultura-instalazioetako lantegiaren arduraduna.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek akuikultura-enpresetan, akuarioetan, ikerketa-zentroetan eta itsaskilari-kofradietan egiten du lan, honako arlo hauetan: hazkuntza osagarrietako produkzioa, arrainen produkzioa, oskoldunen produkzioa eta moluskuen produkzioa, eta akuikultura-instalazioen mantentze-lanak (norberaren nahiz besteren kontura).

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Hazkuntza osagarrien teknikak. (198 o.)
• Arrainak gizentzeko teknikak. (165 o.)
• Moluskuak gizentzeko teknikak. (165 o.)
• Hazkuntzako instalazioak eta tresnak. (231 o.)
• Arrain-haztegiko teknikak. (231 o.)
• Molusku-haztegiko teknikak (231 o.)
• Oskoldun-hazkuntzako teknikak. (198 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies