Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Goi-maila

IRUDIA ARGIZTATZEKO, HARTZEKO ETA TRATATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Irudiak hartzeko eta erregistratzeko lanak planifikatzea, baita argiztapena eta prozesu fotografikoak ere, denborak eta baliabideak lotuta eta aurrekontu egokia egitea ahalbidetuko duten eragimen-irizpideak aplikatuta.
• Hartu beharreko irudi fotografikoaren adierazpen-ezaugarrien azterketa abiapuntu izanik, eszenaratzeko eta girotzeko lanak definitzea eta egitea, proiektuaren edo bezeroaren eskakizunak betetzeko.
• Ikus-entzunezko obretarako edo ikuskizunetarako eta produkzio fotografikoetarako argiztapen-tresneria muntatzea eta instalatzea, eta behar bezala funtzionatzen duela eta aurrez zehaztutako behar artistikoetara edo adierazpenekoetara egokitzen dela egiaztatzea.
• Ikus-entzunezko obra baterako edo proiektu fotografiko baterako hartze- eta erregistro-baliabideen funtzionamendu zuzena egiaztatzea, alderdi mekanikoan, elektrikoan eta optikoan, betiere hartualdian operatibo daudela bermatzeko.
• Ikus-entzunezko proiektuaren edo proiektu fotografikoaren behin betiko erregistroaren aurreko saiakuntzetan edo ikuskizunaren errepresentazioaren aurreko saiakuntzetan, argiztapena gainbegiratzea eta doitzea, eta egin beharreko aldaketak idatziz jasotzea eta dokumentatzea, barruti edo bira horretan bertan errepikatzeko.
• Ikus-entzunezko baliabidearen eta baliabide fotografikoaren berezko lan-modalitateetan irudia, edozein euskarritan eta formatutan, hartzeko lanak gainbegiratzea eta egitea, irudiaren kalitatea baloratuta eta soinua erregistratuta, kazetaritza elektronikoaren edo gizarte-erreportajearen berezko zereginetan.
• Ikus-entzunezko produkzioetan eta ikuskizunen eta ekitaldien funtzioan, irudien erregistroa gainbegiratzea eta argiztatzea.
• Ikus-entzunezko produkzioetan, irudiak hartzean eta argiztatzean, postprodukzio- eta etalonaje-prozesuen optimizazioa ahalbidetuko duten soluzio teknikoak ezartzea -azken irudiaren kalitatearen hobekuntzan ondorioa izango dutenak-.
• Irudien digitalizazio fotografikorako, gailu digitalizatzaileetako eta monitoreetako kolorearen kudeaketarako, irudien tratamendu digitalerako, fotomuntaietarako eta irudien sorrerarako prozesu osoa gainbegiratzea eta egitea, betiere aginduaren eskakizunen arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zinema, bideo eta telebistako kameralaria.
• Kameralariaren laguntzailea.
• ENGko (Electronics News Gathering) kameralaria.
• Telebistako argiztatzailea.
• Argiztapeneko laguntzailea.
• Zuzeneko ikuskizunetako argiztapen-arduraduna.
• Zuzeneko ikuskizunetarako luminoteknikaria.
• Ikuskizunetako argiztapen-kontroleko mahaiaren teknikaria.
• Argazkilaria.
• Argazki finkoko teknikaria.
• Erreportari grafikoa.
• Argazki digitaletako ukitu-emailea.
• Irudiaren sistema digitalen eta bektorialen gainbegiralea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek zinemako eta bideoko produkzio-etxeetako eta telebista-etxeetako irudiak hartzearen eta erregistratzearen arloan eta argiztapenaren arloan egiten du lan, baita orotariko ikuskizunetako eta ekitaldietako argiztapenean diharduten enpresetan eta irudi fotografikoak lantzeko, sortzeko eta tratamendu digitala emateko enpresetan ere.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ikus-entzunezkoetako kamera-plangintza. (165 o.)
• Ikus-entzunezko irudia hartzea. (160 o.)
• Argiztapen-proiektuak. (100 o.)
• Luminoteknia. (132 o.)
• Argiztapen-kontrola. (99 o.)
• Proiektu fotografikoak. (99 o.)
• Hartze fotografikoa. (160 o.)
• Tratamendu fotografiko digitala. (198 o.)
• Amaierako prozesu fotografikoak. (80 o.)
• Ikus-entzunezko erreportajeen grabazioa eta edizioa. (198 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Irudia argiztatzeko, hartzeko eta tratatzeko proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies