Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Goi-maila

IKUS-ENTZUNEZKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Soinu-proiektuetarako diseinu teknikoa egitea, eta, hala, proiektuan aurrez definitutako eskakizunei eta ezaugarriei erantzutea eta araudi teknikoak eta segurtasunekoak betetzea.
• Soinu-proiektua egiteko beharrezko baliabide materialak eta teknikoak eta giza baliabideak zehaztea, optimizazio-irizpideak aplikatuta.
• Soinu-proiektua abian jartzeko lan-plana diseinatzea, denborak eta baliabideak lotuta eta eragimen-irizpideak aplikatuta, xede ona ziurtatzeko.
• Soinua hartzeko eta/edo erreproduzitzeko espazioak egokitzea, soinu-prozesuetan gehieneko kalitatea lortzeko.
• Soinu-proiektuak abian jartzean, esku hartzen duen tresneria teknikoa muntatzeko, instalatzeko, konektatzeko eta bideratzeko prozesuak gainbegiratzea eta funtzionamendu egokia bermatzea.
• Soinu-instalazioetan mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko planak ezartzea, soinu-instalazio horietan matxuren eta disfuntzioen agerpena eta eragina minimizatzeko.
• Ikus-entzunezko produkzioetan, irratikoetan, diskografikoetan, ikuskizunetan, ekitaldietan eta soinuztatze-instalazio finkoetan soinua jasotzeko, erregistratzeko, emititzeko, muntatzeko eta erreproduzitzeko prozesuetan doikuntzak eta probak egitea, hartutako, erregistratutako, emititutako, muntatutako edo erreproduzitutako soinuaren kalitatea zuzenean kontrolatuta.
• Soinu-bandak muntatzea, eta, horretarako, soinu-pistak haien artean eta, hala badagokio, irudi-bandarekin sinkronizatzea eta nahasketa eta amaierako prozesu guztiak egitea, behin betiko soinu-banda antolatu arte.
• Soinu-tresneria teknikoa desmuntatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko prozesuak gainbegiratzea, eta egoki kontserbatzen dela eta bizitza baliagarria luzatzen dela bermatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Soinuburua.
• Soinu-teknikaria.
• Zuzeneko soinu-teknikaria.
• Estudioko soinu-grabaketako teknikaria.
• Musika-grabaketako teknikaria.
• PArako ("Public Address") soinu-teknikaria.
• Soinu-monitoreen teknikaria.
• Soinu-sistemen teknikaria.
• Hari gabeko sistemetako soinu-teknikaria.
• Mikrofonia-sistemetako teknikaria.
• Soinu-aditua.
• Soinu-muntatzailea eta editorea.
• Soinu-nahaslea eta -masterizatzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek ikus-entzunezko, irratiko, diskografiako, ikuskizunetako, ekitaldietako, eta barruti mugatuetako soinuztatze-egitura finkoen eta behin-behinekoen muntaiaren eta instalazioaren sektorean egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Soinu-proiektuen plangintza. (99 o.)
• Soinu-instalazioak. (165 o.)
• Ikus-entzunezkoetarako soinua. (264 o.)
• Zuzeneko soinuaren kontrola. (140 o.)
• Estudioko grabazioa. (180 o.)
• Soinuztatze-sistemen doikuntzak. (99 o.)
• Soinu-postprodukzioa. (180 o.)
• Elektroakustika. (132 o.)
• Komunikazioa eta soinu-adierazpena. (123 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinu-proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies