Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Goi-maila

IKUS ENTZUNEZKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinuko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Soinu-proiektuetarako diseinu teknikoa egitea, eta, hala, proiektuan aurrez definitutako eskakizunei eta ezaugarriei erantzutea eta araudi teknikoak eta segurtasunekoak betetzea.
• Soinu-proiektua egiteko beharrezko baliabide materialak eta teknikoak eta giza baliabideak zehaztea, optimizazio-irizpideak aplikatuta.
• Soinu-proiektua abian jartzeko lan-plana diseinatzea, denborak eta baliabideak lotuta eta eragimen-irizpideak aplikatuta, xede ona ziurtatzeko.
• Soinua hartzeko eta/edo erreproduzitzeko espazioak egokitzea, soinu-prozesuetan gehieneko kalitatea lortzeko.
• Soinu-proiektuak abian jartzean, esku hartzen duen tresneria teknikoa muntatzeko, instalatzeko, konektatzeko eta bideratzeko prozesuak gainbegiratzea eta funtzionamendu egokia bermatzea.
• Soinu-instalazioetan mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko planak ezartzea, soinu-instalazio horietan matxuren eta disfuntzioen agerpena eta eragina minimizatzeko.
• Ikus-entzunezko produkzioetan, irratikoetan, diskografikoetan, ikuskizunetan, ekitaldietan eta soinuztatze-instalazio finkoetan soinua jasotzeko, erregistratzeko, emititzeko, muntatzeko eta erreproduzitzeko prozesuetan doikuntzak eta probak egitea, hartutako, erregistratutako, emititutako, muntatutako edo erreproduzitutako soinuaren kalitatea zuzenean kontrolatuta.
• Soinu-bandak muntatzea, eta, horretarako, soinu-pistak haien artean eta, hala badagokio, irudi-bandarekin sinkronizatzea eta nahasketa eta amaierako prozesu guztiak egitea, behin betiko soinu-banda antolatu arte.
• Soinu-tresneria teknikoa desmuntatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko prozesuak gainbegiratzea, eta egoki kontserbatzen dela eta bizitza baliagarria luzatzen dela bermatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Soinuburua.
• Soinu-teknikaria.
• Zuzeneko soinu-teknikaria.
• Estudioko soinu-grabaketako teknikaria.
• Musika-grabaketako teknikaria.
• PArako ("Public Address") soinu-teknikaria.
• Soinu-monitoreen teknikaria.
• Soinu-sistemen teknikaria.
• Hari gabeko sistemetako soinu-teknikaria.
• Mikrofonia-sistemetako teknikaria.
• Soinu-aditua.
• Soinu-muntatzailea eta editorea.
• Soinu-nahaslea eta -masterizatzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek ikus-entzunezko, irratiko, diskografiako, ikuskizunetako, ekitaldietako, eta barruti mugatuetako soinuztatze-egitura finkoen eta behin-behinekoen muntaiaren eta instalazioaren sektorean egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Soinu-proiektuen plangintza. (99 o.)
• Soinu-instalazioak. (165 o.)
• Ikus-entzunezkoetarako soinua. (264 o.)
• Zuzeneko soinuaren kontrola. (140 o.)
• Estudioko grabazioa. (180 o.)
• Soinuztatze-sistemen doikuntzak. (99 o.)
• Soinu-postprodukzioa. (180 o.)
• Elektroakustika. (132 o.)
• Komunikazioa eta soinu-adierazpena. (123 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Ikus entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinu-proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies