Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Goi-maila

IKUS-ENTZUNEZKOEN ETA IKUSKIZUNEN PRODUKZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Dokumentazio teknikoaren azterketa abiapuntu izanik, ikus-entzunezko proiektuen, ikuskizunen eta ekitaldien ezaugarri formalak eta adierazpenekoak ondorioztatzea, aurreikusitako helburuak bete eta horiek egiteko.
• Ikus-entzunezko proiektuen, ikuskizunen eta ekitaldien produkziorako beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak eta materialak banakatzea, horiek lortzeko berariazko ezaugarriak zehaztuta.
• Proiektuen produkzioa planifikatzea, eta, horretarako, faseak ezartzea eta denborak, baliabideak, kostuak eta kalitateak optimizatzea, beharrezko autonomiaz eta eragimenez.
• Ikus-entzunezko proiektuen, ikuskizunen eta ekitaldien produkzio-kostuak kalkulatzea, finantziazio-iturri eta -modu egokiak ebaluatuta, proiektuaren ezaugarrien arabera, eta bideragarritasunaren azterketan lagunduta.
• Giza baliabideen eta baliabide teknikoen eta artistikoen hautaketa eta kontratazioa kudeatzea, eta, horretarako, ikus-entzunezko lanaren planean edo ikuskizunaren edo ekitaldiaren merkaturatze- eta ustiapen-planean aurreikusten den denboretan egokia dela eta eskuragarri dagoela ziurtatuta.
• Baliabide teknikoen, materialen, espazialen eta logistikoen erabilgarritasuna eta hornikuntza kudeatzea eta antolatzea, betiere zuzkidura, egokitasuna eta funtzionamendua ziurtatuta eta kontratazioen, erosketen, eraikuntzaren eta alokairuen programa landuta.
• Proiektuak egiteko faseetako bakoitzari esleitutako aurrekontua kudeatzea, sor daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko irtenbideak hauteman eta gaineratuta.
• Ikuskizuna edo ekitaldia merkaturatzeko plana betetzen dela kontrolatzea, lokal egonkor batean izan, kanpoko barruti mugatua izan, edo bira batean izan, betiere baliabideak optimizatzeko irizpidearekin eta proiektuan aurrez zehaztutako irizpide artistikoarekiko edo komunikazio-irizpidearekiko leialtasunarekin.
• Ikus-entzunezko obra, ikuskizuna edo ekitaldia ustiatzeko planean laguntzea eta, horretarako, proiektuaren amortizazioa ahalbidetu eta errentagarritasuna ziurtatuko duten elementuak gaineratzea ikus-entzunezko banaketa-etxeekin negoziatzean edo erakusketa-aretoekin, irrati-kateekin, ikuskizunen banaketako plataforma eta sareekin negoziatzean.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zinema-produkzioko laguntzailea.
• Bideo-produkzioko laguntzailea.
• Telebista-produkzioko laguntzailea.
• Animazio-produkzioko laguntzailea.
• Multimedia-produkzioko laguntzailea.
• Irrati-produkzioko laguntzailea.
• Zuzeneko ikuskizunen eta ekitaldien produkzioko burua.
• Zuzeneko ikuskizunen eta ekitaldien produkzioko laguntzailea.
• Konpainiako gerentea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek edozein motatako ikus-entzunezko programen produkzioaren sektorean (zinema, bideo, multimedia, telebista, irrati eta new media) eta ikuskizunen produkzioaren eta errealizazioaren sektorean (arte eszenikoak, musika-produkzioak eta ekitaldiak) egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ikus-entzunezko proiektuen plangintza. (231 o.)
• Zinema-, bideo- eta multimedia-proiektuen kudeaketa. (132 o.)
• Telebista- eta irrati-proiektuen kudeaketa. (140 o.)
• Ikuskizun- eta ekitaldi-proiektuen plangintza. (165 o.)
• Ikuskizun- eta ekitaldi-proiektuen kudeaketa. (160 o.)
• Adierazpen-baliabide ikus-entzunezkoak eta eszenikoak. (198 o.)
• Bitarteko tekniko ikus-entzunezkoak eta eszenikoak. (165 o.)
• Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen administrazioa eta sustapena. (200 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen produkzio-proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies