Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Goi-maila

IKUS ENTZUNEZKO PROIEKTUEN ETA IKUSKIZUNEN ERREALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen eta ekitaldien errealizazio-proiektuen ezaugarri formalak eta adierazpenekoak zehaztea, ikus-entzunezko errealizaziorako edo errealizazio eszenikorako.
• Langile teknikoen eta artistikoen ezaugarriak zehaztea, baita ikus-entzunezkoen edo ikuskizunen eta ekitaldien errealizazio-proiektua abian jartzeko beharrezko baliabide teknikoen, materialen eta eszenikoen ezaugarriak ere.
• Ikus-entzunezko edo ikuskizunetako eta ekitaldietako proiektuaren lan-prozesua planifikatzea, produkzio-plan orokorrarekin bat eginik.
• Entseguetan, erregistroan, emisioan edo errepresentazio eszenikoan, baliabide teknikoen, materialen eta eszenikoen erabilgarritasuna koordinatzea, lan-planaren aplikazioa ziurtatuta.
• Entseguetan, erregistroan, emisioan, postprodukzioan edo errepresentazio eszenikoan, langile teknikoen edo artistikoen lana koordinatzea eta zuzentzea, lan-planaren aplikazioa ziurtatuta eta ikus-entzunezkoaren zuzendariaren edo errealizadorearen zeregina eta ikuskizunaren edo ekitaldiaren zuzendariaren zeregina indartuta.
• Ikus-entzunezko programen muntaketa, edizio eta postprodukzioko prozesu osoak koordinatzea, eta, horretarako, eragiketak planifikatzea, materialak eta efektuak prestatzea eta muntaketa eta postprodukzioa egitea, behin betiko masterra lortu arte.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zinema-zuzendaritzako laguntzailea.
• Bideo-errealizazioko laguntzailea.
• Telebista-errealizazioko laguntzailea.
• Zinema-muntatzailea.
• Bideo-editore muntatzailea.
• Zuzendaritzako burua.
• Zuzeneko ikuskizunetako zuzendaria.
• Ekitaldien zuzendaria.
• Hormen zuzendaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?


Profesional honek edozein motatako ikus-entzunezko programen produkzioaren sektorean (zinema, bideo, multimedia, telebista, irrati eta new media) eta ikuskizunen produkzioaren eta errealizazioaren sektorean (arte eszenikoak, musika-produkzioak eta ekitaldiak) egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zinemako eta bideoko errealizazioaren plangintza. (132 o.)
• Zinemako eta bideoko errealizazio-prozesuak. (165 o.)
• Telebistako errealizazioaren plangintza. (120 o.)
• Telebistako errealizazio-prozesuak. (180 o.)
• Ikus-entzunezkoen muntaketaren eta postprodukzioaren plangintza. (132 o.)
• Ikus-entzunezkoen muntaketa eta postprodukzioa egitea. (200 o.)
• Ikuskizunen eta ekitaldien kudeaketaren plangintza. (132 o.)
• Ikuskizunak eta ekitaldiak zuzentzeko prozesuak. (165 o.)
• Bitarteko tekniko ikus-entzunezkoak eta eszenikoak. (165 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazio-proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies