Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

BIDEO, DISC-JOCKEY ETA SOINUKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Publikoari zuzenean edo irrati-kate bidez eskaintzen zaizkion musika- eta ikus-animazioko saioen forma eta edukia definitzea eta horiek sustatzeko ekintzak egitea -saioak jendearen gustura eta enpresaren zuzendaritzara egokitu beharko dira-.
• Musika- eta ikus-animazioko saioak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea, baliabideak optimizatzeko eta aurrez definitutako helburuak betetzeko irizpideekin.
• Musika- eta ikus-animazioko saioetan erabiltzen diren musika- eta ikus-baliabideen katalogoa eguneratuta mantentzea, jabetza intelektualari buruzko arauak beteta eta horiek lortzeko bide egokiak erabilita.
• Irudi finkoko eta mugikorreko ikus- eta musika-fitxategiak atzitzea, editatzea eta prestatzea, betiere jendearen gustuetara eta animazio-saioetan aurreikusten den egiturara egokituta -aretoan edo irrati-katean-.
• Zuzeneko musika- eta ikus-animazioko saioetarako argiztapena planifikatzea eta gauzatzea, aretoko jendearen tipologiara eta iguripenetara egokituta, ahalik eta ikusgarriena eta osagarriena izan dadin musikarekin eta ikuskizunarekin.
• Musika- eta ikus-animazioko proiektuetan eta soinu-proiektuetan, soinu, irudi eta argiztapeneko tresneria muntatzea, konektatzea eta desmuntatzea, horien operatibotasuna bermatzeko egiaztapena eta doikuntza eginda.
• Orotariko soinu-proiektuen zuzeneko nahasketa, edizioa, grabazioa eta erreprodukzioa egitea, goragoko mailako teknikarien argibideei jarraituta.
• Animazio-saioetako musika-osagaiak eta irudi finkoko eta mugikorreko osagaiak zuzenean nahastea, aurretiazko plangintzaren arabera, eta aldaketak eta egokitzapenak egitea, aretoko publikoaren erantzunaren arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Telebistako soinu-laguntzailea.
• Zinema eta bideoko mikrofono-arduraduna.
• Musika-kontzertuetako mikrofono-arduraduna.
• Ikuskizun eszenikoetako mikrofono-arduraduna.
• Zinemako soinu-muntaiako laguntzailea.
• Disc-jockeya.
• Bideo-jockeya.
• Bideo Disc-jockeya.
• Light-jockeya.
• Argazki digitaletako ukitu-emailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek zinema, bideo, telebista, multimedia, irrati, industria diskografiko, ikuskizun eta soinuztatze-instalazio finkoetako produkzioetarako soinuaren esparruan egiten du lan, enpresa handi, ertain eta txikietan, publikoetan edo pribatuetan, telebista-kateetan, zinema edo bideoko produkzio-etxeetan, irrati-kateetan, disko-etxeetan, bikoizketa-enpresetan, soinuztatze-enpresetan, ikuskizun-produktoretan eta musika-ekitaldi publikoen produkzioan diharduten enpresetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Soinu-tresneriaren instalazioa eta muntaia. (231 o.)
• Soinua jasotzea eta grabatzea. (165 o.)
• Soinuaren kontrola, edizioa eta nahasketa. (165 o.)
• Bideo disc-jockey saioak prestatzea. (165 o.)
• Zuzeneko musika-animazioa. (231 o.)
• Zuzeneko ikus-animazioa. (231 o.)
• Irudiaren hartze eta edizio digitala. (231 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika