Lanbide-arloak

Irudia eta soinua - IMS

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

BIDEO, DISC-JOCKEY ETA SOINUKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Publikoari zuzenean edo irrati-kate bidez eskaintzen zaizkion musika- eta ikus-animazioko saioen forma eta edukia definitzea eta horiek sustatzeko ekintzak egitea -saioak jendearen gustura eta enpresaren zuzendaritzara egokitu beharko dira-.
• Musika- eta ikus-animazioko saioak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea, baliabideak optimizatzeko eta aurrez definitutako helburuak betetzeko irizpideekin.
• Musika- eta ikus-animazioko saioetan erabiltzen diren musika- eta ikus-baliabideen katalogoa eguneratuta mantentzea, jabetza intelektualari buruzko arauak beteta eta horiek lortzeko bide egokiak erabilita.
• Irudi finkoko eta mugikorreko ikus- eta musika-fitxategiak atzitzea, editatzea eta prestatzea, betiere jendearen gustuetara eta animazio-saioetan aurreikusten den egiturara egokituta -aretoan edo irrati-katean-.
• Zuzeneko musika- eta ikus-animazioko saioetarako argiztapena planifikatzea eta gauzatzea, aretoko jendearen tipologiara eta iguripenetara egokituta, ahalik eta ikusgarriena eta osagarriena izan dadin musikarekin eta ikuskizunarekin.
• Musika- eta ikus-animazioko proiektuetan eta soinu-proiektuetan, soinu, irudi eta argiztapeneko tresneria muntatzea, konektatzea eta desmuntatzea, horien operatibotasuna bermatzeko egiaztapena eta doikuntza eginda.
• Orotariko soinu-proiektuen zuzeneko nahasketa, edizioa, grabazioa eta erreprodukzioa egitea, goragoko mailako teknikarien argibideei jarraituta.
• Animazio-saioetako musika-osagaiak eta irudi finkoko eta mugikorreko osagaiak zuzenean nahastea, aurretiazko plangintzaren arabera, eta aldaketak eta egokitzapenak egitea, aretoko publikoaren erantzunaren arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Telebistako soinu-laguntzailea.
• Zinema eta bideoko mikrofono-arduraduna.
• Musika-kontzertuetako mikrofono-arduraduna.
• Ikuskizun eszenikoetako mikrofono-arduraduna.
• Zinemako soinu-muntaiako laguntzailea.
• Disc-jockeya.
• Bideo-jockeya.
• Bideo Disc-jockeya.
• Light-jockeya.
• Argazki digitaletako ukitu-emailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek zinema, bideo, telebista, multimedia, irrati, industria diskografiko, ikuskizun eta soinuztatze-instalazio finkoetako produkzioetarako soinuaren esparruan egiten du lan, enpresa handi, ertain eta txikietan, publikoetan edo pribatuetan, telebista-kateetan, zinema edo bideoko produkzio-etxeetan, irrati-kateetan, disko-etxeetan, bikoizketa-enpresetan, soinuztatze-enpresetan, ikuskizun-produktoretan eta musika-ekitaldi publikoen produkzioan diharduten enpresetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Soinu-tresneriaren instalazioa eta muntaia. (231 o.)
• Soinua jasotzea eta grabatzea. (165 o.)
• Soinuaren kontrola, edizioa eta nahasketa. (165 o.)
• Bideo disc-jockey saioak prestatzea. (165 o.)
• Zuzeneko musika-animazioa. (231 o.)
• Zuzeneko ikus-animazioa. (231 o.)
• Irudiaren hartze eta edizio digitala. (231 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies