Lanbide-arloak

Irudi pertsonala - IMP

Heziketa-zikloak > Goi-maila

TERMALISMOKO ETA ONGIZATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu.

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Zerbitzu berriak ezartzea bideragarria den aztertzea, haiek garatzeko enpresako bitarteko materialak eta pertsonalak aztertuta.
• Logistika eta biltegiratzea kudeatzea, eta beharrezko materialez hornitzea, eskaintzen diren zerbitzuen funtzionamendu egokia bermatzeko.
• Eskaintzen diren programetan parte hartzen duten pertsonen egoera fisikoa, mugimendu-gaitasuna eta motibazioak aztertzea, eta datu horiek programen planeamenduetarako eta atzeraelikadurarako erabiltzea.
• Termalismoaren eta ongizatearen eremuan jarduteko protokoloak diseinatzea, eta baimen informatuaren agiriak betetzea.
• Kontrol posturalaren eta funtzio-mantentzearen alorreko jarduerak eta ongizate- eta hidrozinesia-jarduerak programatzea, pertsonen ezaugarriak, eskura dauden baliabideak eta jarraipen-datuak kontuan hartuta, eta metodologia egokiena zein den adieraztea.
• Programatutako teknikak gidatzea eta dinamizatzea, jardueraren dinamikara egokituta.
• Bainuetxeetan edo spa-tan hidroterapia prozesuak gauzatzea, teknika espezifikoak eta osagarriak aplikatuta eta kosmetiko termalak erabilita.
• Masaje estetikoak ematea eta drainatze linfatiko estetikoak egitea, bezero bakoitzarentzat egokiak diren teknikak eta prozedurak hautatuta, eta ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak eta operatibitatea programatzea eta gainbegiratzea, kasu bakoitzaren arabera.
• Bakoitzaren kargura dauden profesional guztien lana zehaztea eta gainbegiratzea, jarduerak koordinatuta eta programatuta.
• Jarduera egiten ari diren bitartean istripuak izaten dituzten partaideei oinarrizko arreta eskaintzea, eta lehen sorospenak egitea.
• Egin litezkeen eskaera, iradokizun eta erreklamazioei erantzutea, parte-hartzaileen asmoak betetzeko eta gustura gera daitezen lortzeko. Zeregin horretarako, atzerriko hizkuntza bat erabil daiteke.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Tratamendu estetiko integraletako teknikaria.
• Teknika hidroestetikoetako espezialista.
• Masaje estetikoetako teknikaria.
• Drainatze linfatiko estetikoko teknikaria.
• Hidrozinesiako eta gorputz-zaintzako taldeen instruktorea.
• Egokitzapen fisikoko eta hidrozinesiako jardueren koordinatzailea.
• Spa eta bainuetxeetako zuzendari teknikoa.
• Aisialdiko begiralea.
• Ur-instalazioetako soroslea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek irudi pertsonalaren zainketaren sektorean eta zainketa estetikoen azpisektorean burutuko du bere jarduna, enpresa txiki eta ertainetan, hala nola hotel, spa eta bainuetxeetan, besteak beste. Jarduera-eremu hauetan egingo du lan: tratamendu estetiko integralak, estetika hidrotermala, masaje estetikoa eta drainatzea, tratamendu kosmetikoen aholkularitza eta egokitzapen fisikoa eta birsortzea; jarduera horiek planifikatzeaz, antolatzeaz, dinamizatzeaz eta ebaluatzeaz arduratuko da.

Haien enpresa kudeatzen lan egiten duten norberaren konturako profesionalak dira, edo besteren kontura lan egiten dutenak, arloko edo saileko buru edo langile gisa.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jardueren zuzendaria.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ingelesa. (70 o.)
• Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriak eta premiak. (85 o.)
• Estetika hidrotermala. (75 o.)
• Masaje estetikoa. (110 o.)
• Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak. (80 o.)
• Talde-dinamizazioa. (65 o.)
• Egoera fisikoa baloratzea eta istripuetan esku hartzea. (110 o.)
• Egokitzapen fisikoa uretan. (100 o.)
• Hidrozinesia-teknikak. (75 o.)
• Termalismoko eta ongizateko proiektua. (25 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (50 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (35 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (220 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika