Lanbide-arloak

Irudi pertsonala - IMP

Heziketa-zikloak > Goi-maila

KARAKTERIZAZIOKO ETA MAKILLAJE PROFESIONALEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Karakterizazio eta makillaje profesionaleko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Karakterizazio-prozesuak kudeatzea, baliabide materialak, profesionalak eta teknikoak antolatuta.
• Karakterizazioaren tresneriak eta produktuak hornitzeko eta mantentzeko lanak antolatzea, kalitatea kontrolatuta.
• Karakterizaziorako pertsonaiak diseinatzea, gidoiaren eta bezeroaren zehaztapenen arabera.
• Karakterizazio-proiektua egitea, dokumentazio teknikoa eta artistikoa landuta eta bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa kontuan hartuta.
• Karakterizazio-jarduerak hedatzea filmaketaren edo funtzioaren barruan, betiere produkzio-plan orokorraren arabera.
• Karakterizaziorako protesiak diseinatzea eta horiek egiteko lanak antolatzea, produktu, material eta teknika egokiak erabilita.
• Ikus-entzunezko produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako orrazkerak gainbegiratzea eta egitea, ile-apainketako teknikak erabilita.
• Pertsonaien karakterizazioa gainbegiratzea eta egitea, dokumentazio teknikoaren eta baldintzatzaile eszenikoen arabera.
• Makillaje profesionalak diseinatzea eta egitea, eta bezeroen eta interpretarien beharretara egokitzea.
• Proiektua ebaluatzea, kalitate-arauak betetzen direla ziurtatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Karakterizatzailea.
• Ikus-entzunezko baliabideetarako eta jardun eta ikuskizun eszenikoetarako makillajeburua.
• Karakterizaziorako ile-apaintzailea.
• Ikus-entzunezko baliabideetarako eta jardun eta ikuskizun eszenikoetarako makillatzailea.
• Ile-eranskingilea.
• Katerizazioburua.
• Ikuskizunetarako eta ikus-entzunezko baliabideetarako ile-apainketako burua.
• Karakterizazioko efektu berezietako eta protesietako espezialista.
• Karakterizazio-pertsonaien diseinatzailea.
• Karakterizazioko prestatzaile teknikoa.
• Merkataritza-teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek ikus-entzunezko produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako karakterizazio-proiektuak garatzen dituzten enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten du lan, baita karakterizazio-lantegietan eta -estudioetan eta makillaje profesionalera zuzentzen diren enpresetan ere. Kudeaketaren, gainbegiratzearen, diseinuaren, antolamenduaren eta zerbitzugintzaren arloetan egiten du lan, banako zein taldeko zereginetan, baita ile-eranskinen, ile-ordeen eta karakterizazio-protesien fabrikazioan ere, langile autonomo gisa edo besteren kontura. 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Plangintza eta proiektuak. (100 o.)
• Pertsonaien karakterizazioa. (140 o.)
• Makillaje profesionala. (231 o.)
• Efektu bereziak makillajearen bitartez. (80 o.)
• Aurpegiko eta gorputzeko protesiak sortzea. (231 o.)
• Karakterizaziorako ile-apainketa. (100 o.)
• Eranskinak. (165 o.)
• Pertsonaien 2Dko eta 3Dko diseinu digitala. (80 o.)
• Diseinu grafiko aplikatua. (165 o.)
• Karakterizazio- eta makillaje-produktuak. (99 o.)
• Karakterizazio eta makillaje profesionaleko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies