Lanbide-arloak

Irudi pertsonala - IMP

Heziketa-zikloak > Goi-maila

KARAKTERIZAZIOKO ETA MAKILLAJE PROFESIONALEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Karakterizazio-prozesuak kudeatzea, baliabide materialak, profesionalak eta teknikoak antolatuta.
• Karakterizazioaren tresneriak eta produktuak hornitzeko eta mantentzeko lanak antolatzea, kalitatea kontrolatuta.
• Karakterizaziorako pertsonaiak diseinatzea, gidoiaren eta bezeroaren zehaztapenen arabera.
• Karakterizazio-proiektua egitea, dokumentazio teknikoa eta artistikoa landuta eta bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa kontuan hartuta.
• Karakterizazio-jarduerak hedatzea filmaketaren edo funtzioaren barruan, betiere produkzio-plan orokorraren arabera.
• Karakterizaziorako protesiak diseinatzea eta horiek egiteko lanak antolatzea, produktu, material eta teknika egokiak erabilita.
• Ikus-entzunezko produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako orrazkerak gainbegiratzea eta egitea, ile-apainketako teknikak erabilita.
• Pertsonaien karakterizazioa gainbegiratzea eta egitea, dokumentazio teknikoaren eta baldintzatzaile eszenikoen arabera.
• Makillaje profesionalak diseinatzea eta egitea, eta bezeroen eta interpretarien beharretara egokitzea.
• Proiektua ebaluatzea, kalitate-arauak betetzen direla ziurtatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Karakterizatzailea.
• Ikus-entzunezko baliabideetarako eta jardun eta ikuskizun eszenikoetarako makillajeburua.
• Karakterizaziorako ile-apaintzailea.
• Ikus-entzunezko baliabideetarako eta jardun eta ikuskizun eszenikoetarako makillatzailea.
• Ile-eranskingilea.
• Katerizazioburua.
• Ikuskizunetarako eta ikus-entzunezko baliabideetarako ile-apainketako burua.
• Karakterizazioko efektu berezietako eta protesietako espezialista.
• Karakterizazio-pertsonaien diseinatzailea.
• Karakterizazioko prestatzaile teknikoa.
• Merkataritza-teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek ikus-entzunezko produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako karakterizazio-proiektuak garatzen dituzten enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten du lan, baita karakterizazio-lantegietan eta -estudioetan eta makillaje profesionalera zuzentzen diren enpresetan ere. Kudeaketaren, gainbegiratzearen, diseinuaren, antolamenduaren eta zerbitzugintzaren arloetan egiten du lan, banako zein taldeko zereginetan, baita ile-eranskinen, ile-ordeen eta karakterizazio-protesien fabrikazioan ere, langile autonomo gisa edo besteren kontura. 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Plangintza eta proiektuak. (100 o.)
• Pertsonaien karakterizazioa. (140 o.)
• Makillaje profesionala. (231 o.)
• Efektu bereziak makillajearen bitartez. (80 o.)
• Aurpegirako eta gorputzerako protesigintza. (231 o.)
• Karakterizaziorako ile-apainketa. (100 o.)
• Ile-eranskingintza. (165 o.)
• Pertsonaien diseinu digitala 2Dn eta 3Dn. (80 o.)
• Diseinu grafiko aplikatua. (165 o.)
• Karakterizatzeko eta makillatzeko produktuak. (99 o.)
• Karakterizazio eta makillaje profesionaleko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika