Lanbide-arloak

Irudi pertsonala - IMP

Heziketa-zikloak > Goi-maila

IRUDI PERTSONALAREN ETA KORPORATIBOAREN AHOLKULARITZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Irudi pertsonalaren eta korporatiboaren aholkularitzako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Jarduerak zuzentzea eta kudeatzea, baliabide materialak, pertsonalak eta teknikoak antolatuta.
• Modan gertatzen diren aldaketak aztertzea, merkatuko joerak bezeroen iguripenetara eta beharretara egokituta.
• Dokumentazioa kudeatzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.
• Bezeroaren beharrak identifikatzea, horien ezaugarriak eta eskakizunak aztertuta.
• Bezeroa komunikazio-trebetasunetan trebatzea, eta komunikazio-teknika berriak eskuratzeko plana lantzea.
• Protokolo-egintzen eta ekitaldien antolamenduan aholkuak ematea, proiektua landuz eta jarduerak koordinatuz.
• Enpresen irudi korporatiboa sortzeko aholkuak ematea, horien eskaerak interpretatuta.
• Irudia aldatzeko proiektuak egitea, kalitatea eta dagokion dokumentazioa kontrolatuta.
• Bezeroa makillajean, ile-apainketan eta estetikan aholkatzea eta trebatzea, eskakizunei jarraituta.
• Irudi pertsonaleko produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea, marketin-teknikak erabilita.
• Estilo-aldaketak egitea janzkeraren bitartez, eta jantziei eta osagarriei buruzko aholkuak ematea.
• Jantzien, osagarrien eta kosmetikoen erosketan gidatzea, bezeroaren iguripenak estaltzeko beharrak kalibratuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Erakunde publikoetan eta pribatuetan, protokoloetako eta zeremonietako teknikaria.
• Etiketako eta gizarte-usadioetako aditua.
• Janzkerako estilismoari buruzko aholkularia.
• Irudi politikoaren, kulturalaren eta artistikoaren arloko laguntzaile teknikoa.
• Janzkera eta osagarrietako dendetako aholkularia.
• Irudi korporatiboari buruzko aholkularia.
• Harreman publikoetako kabineteetako teknikari espezialista.
• Marketin-saileko irudi-teknikari espezialista.
• Irudi-aholkularitzako kabineteko zuzendaria.
• Ekitaldietako protokoloari eta antolamenduari buruzko aholkularia.
• Jantzien, osagarrien, oparien eta kosmetikoen salmentari buruzko aholkularia.
• Irudi-zaintzako laguntzaile pertsonala.
• Ezkontzen antolatzailea.
• Irudi pertsonaleko prentsa espezializatuko aholkularitza.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek irudi pertsonalaren, korporatiboaren eta publikoaren aholkularitzara zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko enpresetan egiten du lan edo edozein enpresatako komunikazio- eta marketin-sailetako diziplina anitzeko taldeetan hartzen du parte.
Era berean, jantziak, osagarriak eta kosmetikoak saltzera zuzentzen diren establezimenduetan egin dezakete lan, irudi pertsonalaren, publikoaren eta korporatiboaren diseinuko arloko zereginak garatzen eta zerbitzuak antolatzen eta egiten.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Kosmetikako aholkularitza. (132 o.)
• Irudi-diseinu integrala. (165 o.)
• Jantzietako eta osagarrietako estilismoa. (231 o.)
• Ile-apainketako aholkularitza. (165 o.)
• Ekitaldien protokoloa eta antolamendua. (100 o.)
• Gizarte-usadioak. (100 o.)
• Estetikako aholkularitza. (198 o.)
• Komunikazio-trebetasunak. (100 o.)
• Irudi korporatiboa. (100 o.)
• Zuzendaritza eta merkaturatzea. (100 o.)
• Zuzendaritzari laguntzeko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies