Lanbide-arloak

Instalatze eta mantentze lanak - IMA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ARRISKU PROFESIONALAREN PREBENTZIORAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA (LOGSE)

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Produkzio-prozesuaren ikuspegi globala eta integratzailea edukitzeko eta, hortaz, langileentzako, instalazioetarako edo ingurunerako kaltegarriak izan daitezkeen jarduerak planifikatzean, barneko eta kanpoko sailekin elkarlanean jardun ahal izateko, arrisku horien prebentziora begira.
• Laneko arriskuen prebentzioan eskumena duten zerbitzuekin eta erakundeekin elkarlanean jarduteko, batez ere enpresan prebentzio-sistemaren parte direnekin, hala badagokie.
• Enpresan prebentzioa sustatzeko, oro har.
• Produkzio-prozesuko jarduera bakoitzaren berezko arriskuak hautemateko eta aztertzeko, bere mailan, baita manipulatzen dituzten tresnerien, substantzien eta prestakinen berariazko arriskuak eta sortzen dituzten erreakzioak ere.
• Segurtasunaren, higienearen eta ingurumenaren arloko arauak betetzen direla zaintzeko eta, horretarako, prebentzio-tresneria eta -baliabideak makinekin, instalazioekin, prozesuekin, substantziekin eta prestakinekin lotzen diren arriskuen prebentziora egokitzen direla gainbegiratzeko.
• Neurri prebentiboak eta babesleak ezartzeko eta, horretarako, prebentzio-programaren eta barruko zein kanpoko larrialdi-planen prestakuntzan parte hartzeko, giza baliabideak eta baliabide materialak arriskuen kontrolerako modurik egokienean antolatzeko, eta larrialdietan eta lehen laguntzetan garatu beharreko jardunetan laguntzeko.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Mantentzearen eta produkzio-zerbitzuen sektore publikoan eta pribatuan eta sektoreko enpresa pribatuetan egin dezakezu lan, edo zure enpresa sor dezakezu.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Prebentzio-langilea.
• Prebentzio-koordinatzailea.
• Prebentzio-teknikaria.
• Segurtasuneko eta higieneko teknikaria/burua.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

 

• Arriskuen prebentzioa, tarteko maila.

Prestakuntza-plana:

Ikastetxean, prestakuntza teoriko-praktikoaren bitartez. Edukiak honako lanbide-modulu hauetan biltzen dira:
• Prebentzioaren kudeaketa. (240 o. oinarrizkoak - 290 o. finkoak)
• Segurtasun-baldintzen ondoriozko arriskuak. (220 o. oinarrizkoak - 265 o. finkoak)
• Ingurumen-arrisku fisikoak. (185 o. oinarrizkoak - 215 o. finkoak)
• Ingurumen-arrisku kimikoak eta biologikoak. (185 o. oinarrizkoak - 215 o. finkoak)
• Antolamenduaren eta lan-kargaren ondoriozko arriskuen prebentzioa. (1215 o. oinarrizkoak - 255 o. finkoak)
• Larrialdiak. (119 o. oinarrizkoak - 140 o. finkoak)
• Lan-giroko harremanak (LGH) (60 o. oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea (LPO) (60 o. oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Hizkuntza teknikoa. (40 o. oinarrizkoak - 40 o. finkoak)
• Kalitatea eta etengabeko prestakuntza (40 o. oinarrizkoak - 40 o. finkoak)
• Lantokiko prestakuntza (LP). (336 o. oinarrizkoak - 400 o. finkoak)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies