Lanbide-arloak

Instalatze eta mantentze lanak - IMA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ARRISKU PROFESIONALAREN PREBENTZIORAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA (LOGSE)

Arrisku profesionalen prebentziorako goi-mailako teknikaria (LOGSE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Produkzio-prozesuaren ikuspegi globala eta integratzailea edukitzeko eta, hortaz, langileentzako, instalazioetarako edo ingurunerako kaltegarriak izan daitezkeen jarduerak planifikatzean, barneko eta kanpoko sailekin elkarlanean jardun ahal izateko, arrisku horien prebentziora begira.
• Laneko arriskuen prebentzioan eskumena duten zerbitzuekin eta erakundeekin elkarlanean jarduteko, batez ere enpresan prebentzio-sistemaren parte direnekin, hala badagokie.
• Enpresan prebentzioa sustatzeko, oro har.
• Produkzio-prozesuko jarduera bakoitzaren berezko arriskuak hautemateko eta aztertzeko, bere mailan, baita manipulatzen dituzten tresnerien, substantzien eta prestakinen berariazko arriskuak eta sortzen dituzten erreakzioak ere.
• Segurtasunaren, higienearen eta ingurumenaren arloko arauak betetzen direla zaintzeko eta, horretarako, prebentzio-tresneria eta -baliabideak makinekin, instalazioekin, prozesuekin, substantziekin eta prestakinekin lotzen diren arriskuen prebentziora egokitzen direla gainbegiratzeko.
• Neurri prebentiboak eta babesleak ezartzeko eta, horretarako, prebentzio-programaren eta barruko zein kanpoko larrialdi-planen prestakuntzan parte hartzeko, giza baliabideak eta baliabide materialak arriskuen kontrolerako modurik egokienean antolatzeko, eta larrialdietan eta lehen laguntzetan garatu beharreko jardunetan laguntzeko.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Mantentzearen eta produkzio-zerbitzuen sektore publikoan eta pribatuan eta sektoreko enpresa pribatuetan egin dezakezu lan, edo zure enpresa sor dezakezu.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Prebentzio-langilea.
• Prebentzio-koordinatzailea.
• Prebentzio-teknikaria.
• Segurtasuneko eta higieneko teknikaria/burua.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?


• Arriskuen prebentzioa, tarteko maila.

Prestakuntza-plana:

Ikastetxean, prestakuntza teoriko-praktikoaren bitartez. Edukiak honako lanbide-modulu hauetan biltzen dira:
• Prebentzioaren kudeaketa. (240 o. oinarrizkoak - 290 o. finkoak)
• Segurtasun-baldintzen ondoriozko arriskuak. (220 o. oinarrizkoak - 265 o. finkoak)
• Ingurumen-arrisku fisikoak. (185 o. oinarrizkoak - 215 o. finkoak)
• Ingurumen-arrisku kimikoak eta biologikoak. (185 o. oinarrizkoak - 215 o. finkoak)
• Antolamenduaren eta lan-kargaren ondoriozko arriskuen prebentzioa. (1215 o. oinarrizkoak - 255 o. finkoak)
• Larrialdiak. (119 o. oinarrizkoak - 140 o. finkoak)
• Lan-giroko harremanak (LGH) (60 o. oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea (LPO) (60 o. oinarrizkoak - 60 o. finkoak)
• Hizkuntza teknikoa. (40 o. oinarrizkoak - 40 o. finkoak)
• Kalitatea eta etengabeko prestakuntza (40 o. oinarrizkoak - 40 o. finkoak)
• Lantokiko prestakuntza (LP). (336 o. oinarrizkoak - 400 o. finkoak)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies