Lanbide-arloak

Instalatze eta mantentze lanak - IMA

Espezializazioak > Espezializazio Programak

FORJAKETA-PROZESUEN DISEINUA ETA EKOIZPENA

Programarekin lotutako tituluak:

• Automatizazioko eta robotika industrialeko goi-mailako teknikaria.
• Metal-eraikuntzetako goi-mailako teknikaria.
• Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako teknikaria.
• Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko goi-mailako teknikaria.
• Mekatronika industrialeko goi-mailako teknikaria.

Ikasketaren iraupena:

800 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Hotzean, beroan eta erdi-beroan forjatzeko osagaien fabrikazio-sekuentzia diseinatzea, beharrezko diren tresnak eta erremintak diseinatuz, horiek fabrikatzeko eragiketa desberdinak programatuz eta planifikatuz, prentsa, ekipoak eta bigarren mailako eragiketak manipulatu eta mantenduz, lan-arriskuen prebentzioari eta kalitateari buruzko irizpideak, ingurumen-arauak eta epeak betez.

Profesional hau gai izango da:
• Fabrikatu beharreko piezak lortzeko sekuentzien dimentsioak, erabili beharreko prentsen ezaugarriak, tresna-multzoen osagaiak eta forjaketa bidez hotzean, beroan edo erdi-beroan osagaiak fabrikatzeko beharrezko diren gainerako parametroak ezartze aldera beharrezko diren kalkulu teknikoak egitea, aurrez ezarritako datuen arabera.
• Ezarritako sekuentziak fabrikatzeko beharrezko diren tresna-multzoak eta desmuntaketak diseinatu, zehaztu eta marraztea, bai prentsa bertikaletarako, bai prentsa horizontaletarako, multiestazioak barne, eta, horretarako, tresnetan beharrezko diren kalkuluak egitea, aurrez ezarritako baldintzen arabera, eta fabrikazio-prozesuari eta erabili beharreko makinei jarraikiz, tresnen dossier teknikoa eta eskatzen diren txosten teknikoak eginez.
• Forjaketa bidez fabrikatu beharreko osagaien eta beharrezko diren tresnen materialak zehaztea, bai eta osagaien ezaugarrietarako egokiak diren tratamendu termikoak eta azalekoak ere, forjaketa-prozesuaren aurretik eta ondoren, eta tresna-multzoen gainean ere
• Forjaketa-prozesuak simulatzea, elementu mugatuen bidezko simulazio numerikoko softwarearen bidez, aurre-prozesagailu baten setupa baliatuz, aldaera, eredu, datu, sare eta erabili beharreko beste software-parametro batzuk kontuan hartuta, bai eta hartutako irizpide posibleak edo/eta sinpletzeak, eta horiek lortu beharreko zehaztasun-mailan duten eragina ere.
• Pieza eta tresnen diseinuak optimizatzea, eta diseinuan aldaketak egitea, egindako simulazioen gaineko azterketa eta interpretazioa oinarri hartuta, ezarritako zehaztasunak betetzen direla egiaztatuz, eta, hala badagokio, diseinuan aldaketak egitea, egiaztapenen ondorioz.
• Forjaketa-prozesuak gauzatzea, eta prentsa bertikalak nahiz progresibo horizontal estazioanitzekoak prest jartzea, eta estanpatze-makina osagarri zehatzak ere, osagai zehatzak egin ahal izateko, horren barruan sartzen direlarik tresnak eta erreminten aldaketa, elikadura, transfer-a, forjaketa-prentsen mantentze prebentibo eta prediktiboa, kasuan kasuko prozeduretan jasotako jarraibideei jarraikiz
• Makina automatikoak, prozesu automatizatuen kontrolak eta forjaketa-prozesuetan dauden mekanismo robotikoak martxan jartzea, industria-automatizazioak interpretatuz, oinarri hidrauliko pneumatikoko eta elektriko/elektronikoak abiapuntutzat hartuta, eta arazoak konponduz eta industriakontroleko sistemak nahiz manipulazioa martxan jarriz.
• Materialen ezaugarriak zehazteko saiakuntzak egitea, forjaketa-prozesuetan erabiltzeko egokitasuna egiaztatze aldera, prozesuen azterketa numerikoetan ereduak eraikitzeko, eta simulazio numerikoak erabiltzeko egokiak diren eredu analitikoak sortzeko forjaketa-prozesuetan esku hartzen duten aldagaien parametroak ezartze aldera.
• Ekoizpen-prozesuaren garapena egiaztatzea, proiektuaren zehaztasunak, eta, beraz, produktuaren kalitatea betetzen direla bermatuz, eta lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumenbabesari buruzko arauak betez.
• Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitatea kudeatzeko prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» gainbegiratzea eta aplikatzea.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Figura profesional honek industriako sektore gakoetan egiten du lan, besteak beste, automobilgintzan, gas&oil delakoan, eolikoan, euste-industrian, eraikuntzan eta abar, konformazio bidez, eta, zehazki, forjaketa bidez (modalitate guztietan, hotzean, beroan eta erdi-beroan) metalak eraldatzen dituzten enpresetan. Fabrikatutako osagaien tipologiaren bilakaerak konplexutasun berezia sartu du forma eta geometrietan, eskatutako tolerantzietan, konformatu beharreko materialetan eta abarretan, eta, beraz, profesional honek maila teknologiko oso altua eduki behar du.

Zer lanbide araututara sar daiteke programa honekin?

Ez dago titulu honen bidez zuzenean sartzen den lanbide arauturik.

Prestakuntza-plana:

Espezializazio-ikastaro honetako ikaskuntza-eremuak honako hauek dira:
• Forjaketa bidezko fabrikazio-prozesuak. (80 o.)
• Forjaketa-produktuen diseinua. (120 o.)
• Forjaketa-tresnen diseinua eta simulazioa. (100 o.)
• Prentsak prest jarri eta forjaketa-prozesuak garatzea. (380 o.)
• Osagaiak diseinatzeko proiektua eta forjaketa bidezko fabrikazioprozesuak. (120 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika