Lanbide-arloak

Informatika eta komunikazioak - IFC

Heziketa-zikloak > Oinarrizko

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Informatika eta komunikazioetako oinarrizko  profesionala  (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza hauek GUZTIAK bete behar dira:
• 15 urte beteta izatea, edo urte natural horretan betetzea, eta sartzeko unean edo urte natural horretan 17 urte baino gehiago ez izatea.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa eginda izatea edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren kurtsoa eginda izatea.
• Irakasle taldeak ikaslearen gurasoei edo legezko tutoreei proposatu izana hura Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloren batean hastea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Materialak pilatzea, sistema mikroinformatikoetan eta datu-transmisioko sareetan muntatzeko eta/edo mantentzeko.
• Sistema mikroinformatikoak eta gailu osagarriak muntatzeko eragiketa osagarriak egitea, betiere kalitate-baldintzetan.
• Sistema mikroinformatikoak mantentzeko eta konpontzeko eragiketa osagarriak egitea, horien funtzionamendua bermatuta.
• Sistema periferikoak eta kontsumigarriak biltegiratzeko eta garraiatzeko eragiketak egitea, segurtasun- eta katalogazio-irizpideen arabera.
• Sistemak eta/edo instalazioak muntatzeko eta mantentzeko lanetan ohiko egiaztapenak egitea.
• Datuen kableaturako kanalizazioak muntatzea, kalitate- eta segurtasun-baldintzetan.
• Datu-sareen kableatua zabaltzea, prozedura eta teknika normalizatuak aplikatuta.
• Sistema eragileak eta informazioa biltegiratzeko gailuek eskaintzen dituzten erabiltzaile-inguruneko tresnak maneiatzea.
• Testu-prozesadoreko bulegotikako aplikazioak maneiatzea, dokumentu sinpleak egiteko.
• Bere erantzukizunpeko zereginak bakarka edo taldean autonomiaz eta ekimenez egitea, aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko egoeretara egokituta.
• Balioen praktikan oinarritzen diren erantzukizuneko eta autonomiako ohiturak hartzea eta, horretarako, pertsonen arteko harremanak eta laneko harremanak erraztea, taldean lan egitea eta bizikidetasun-giro atsegina sortzea, gizartearen hainbat esparrutan gizarteratzea ahalbidetuko diona.
• Natura-ondarearen kontserbazioarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak garatzea, eta, arlo horretan, gizartearen eta naturgunearen arteko elkarreragina aztertzea eta giza ekintzak ingurunean dituen ondorioak baloratzea.
• Adierazpen artistikoak eta kulturalak arrazoituta baloratzea, aberastasun pertsonalerako eta sozialerako iturri gisa erabilita eta jarrera estetikoak eta aniztasun kulturalerako eta ondare artistikorako jarrera estetikoak eta sentikorrak garatuta.
• Hainbat lan- eta gizarte-egoeratan komunikatzea eta, horretarako, hizkuntza-baliabideak zuzentasunez eta argi erabiltzea, testuingurua kontuan izanik eta ahozko eta idatzizko oinarrizko formak erabilita, ama-hizkuntzan zein atzerriko hizkuntzan.
• Gizarte- eta produkzio-ingurunearekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea eta iritzi-aniztasuna errespetatzea, erabakiak hartzeko garaian aberastasun-iturri gisa.
• Bere lanbide-jardueraren zein hiritar-baldintzaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak modu aktiboan eta erantzukizunez erabiltzea.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Satelite bidezko telebistarako antena hartzaileen muntatzailearen laguntzailea.
• Tresneria telefonikoko eta telegrafikoko instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
• Komunikazioko tresneriaren eta sistemen instalatzailearen laguntzailea.
• Telefono-instalazioetako instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
• Sistema mikroinformatikoetako muntatzaile laguntzailea.
• Informatika-sistemen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Informatika-sistemen instalatzailearen laguntzailea.
• Datuen transmisiorako sistemen instalatzailearen laguntzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo batekin (titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan ikasleak onartzeko: Elektrizitatea eta elektronika; Informatika eta komunikazioak; Fabrikazio mekanikoa; Instalatze- eta mantentze-lanak; Energia eta ura; Erauzpen-industriak; Itsasoa eta arrantza; Kimika; Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak; Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa; eta Eraikuntza eta obra zibila).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek besteren kontura egiten du lan sistema mikroinformatikoak eta tresneria elektrikoak edo elektronikoak merkaturatzen, muntatzen, mantentzen eta konpontzen dituzten enpresetan eta kudeaketarako informatika-sistemak erabiltzen dituzten enpresetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea eta mantentzea. (231 o.)
• Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa osagarriak. (165 o.)
• Ekipo elektrikoak eta elektronikoak. (240 o.)
• Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta mantentzea. (231 o.)
• Sistema mikroinformatikoetan sistema eragileak instalatzea eta konfiguratzea. (120 o.)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies