Lanbide-arloak

Gizarte eta kultura zerbitzuak - SSC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

MUGIKORTASUN SEGURU ETA JASANGARRIRAKO PRESTAKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.

• BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
• Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
• Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
• Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Hauek identifikatu eta hautatzea: zirkulazioaren araudi erregulatzailea, ibilgailuen eta pertsonen eta salgaien garraioaren erregelamendu orokorra eta kutsatzaile atmosferikoen emisioak eta airearen kalitatea erregulatzen dituen araudia.
• Bide-segurtasunerako eta mugikortasunerako irakaskuntzaren esku-hartzea programatzea, irakaskuntza-mota eta zer ikasle edo talderi zuzenduta dagoen kontuan hartuta.
• Irakaskuntza-ikaskuntza garatzeko baliabideak antolatzea, ikasleen edo taldearen beharrei eta ezaugarriei erantzunez.
• Programatutako jarduerak garatzea, baliabide eta estrategia metodologiko egokiak eta horiekin lotutako irakaskuntza-trebetasunak erabiliz.
• Irakaskuntza-ikaskuntzarako jardun-estrategiak diseinatzea eta aplikatzea, esparrutzat hartuta administrazio arautzailearen jarraibideak eta prozedurak, mugikortasuna eta bide-segurtasuna.
• Prestakuntza-prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, horrekin lotutako dokumentazioa egin eta kudeatuz eta informazioa transmitituz, zerbitzuaren kalitatea hobetze aldera.
• A2 baimenarekin erabil daitezkeen autoak eta motozikletak gidatzea hiri barruko eta hiriarteko bideetan, zirkulazioko eta bide-segurtasuneko arauak betez eta seguru, eraginkor eta modu jasangarrian gidatzeko teknikak aplikatuz.
• Bide-segurtasuneko hezkuntzako eta garraioaren jasangarritasuneko programak garatzea, ikastetxeekin eta beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin lankidetzan, hala eskatzen badute.
• Erakunde publiko edo pribatuentzako mugikortasun seguru eta jasangarriko planei buruz aholkatzea eta horietan laguntzea.
• Hiri-mugikortasuneko planak egiten, ezartzen eta berrikusten parte hartzea.
• Gidarientzako eskola partikular edo prestakuntza-zentro bat kudeatzea eta administratzea, araudi erregulatzailea aplikatuta.
• Pertsonei, baliabideei edo inguruneari buruzko kontingentzien aurrean jardutea, segurtasuna eta konfiantza transmitituz eta, hala badagokio, ezarritako jarduketa-protokoloak aplikatuz.
• Lanbide-jarduerari buruzko ezagutza zientifikoak eta teknikoak eguneratuta edukitzea, dauden baliabideak erabiliz.
• Lan-egoera berrietara egokitzea, eguneratuta edukiz bere lan-inguruneko ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak, bere prestakuntza eta bizialdi osoko ikaskuntzarako baliabideak kudeatuz eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz.

Irakaskuntza horien barruan sartzen dira laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko behar diren ezagutzak.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lan-aukerak:
• Gidariak prestatzeko irakaslea.
• Gidari-eskolen zuzendaria.
• Gidariak sentsibilizatzeko eta berrezteko ikastaroetako prestatzailea.
• Salgai arriskutsuen ikastaroetako prestatzailea.
• Salgai arriskutsuei lotutako prestakuntza-zentroetako zuzendaria.
• Bide-segurtasuneko hezkuntzako programetan edo jardueretan hezitzailea ikastetxeetan, adinekoentzako zentroetan, udaletan, elkarteetan, enpresetan, estatu-, autonomia- edo toki-mailako administrazioetan.
• Laneko bide-segurtasuneko aholkularia, erakunde publikoetan eta pribatuetan.
• Mugikortasun-planetako aholkularia, erakunde publikoetan eta pribatuetan.
• Bide-segurtasuneko irakaslea.
• Segurtasunez gidatzeko ikastaroetako monitorea.

Ikasten jarraitu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Lanbide Heziketako goi-mailako beste heziketa-ziklo bat, moduluak baliozkotzeko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.
• Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak egiteko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Zer irtenbide profesional dago?

Gidatzeko administrazio-baimenak lortu nahi dituzten gidarien prestakuntzan eta, oro har, bide-segurtasunerako prestakuntzan diharduten enpresa txiki, ertain eta handietan egiten du lan profesional horrek. Halaber, bide-segurtasuneko hezkuntzarekin, laneko bide-segurtasunarekin eta mugikortasun seguru eta jasangarriarekin lotutako eginkizunak bete ahal izango dituzte erakunde publiko eta pribatuetan.

Zer lanbide araututarako sarbidea ematen du titulu honek?

• Gidarien irakaslea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Lehen laguntzak. (60 o.)
• Trafikoa, ibilgailuen zirkulazioa eta errepideko garraioa. (198 o.)
• Gidarien prestakuntza antolatzea. (60 o.)
• Gidatzeko teknikak. (132 o.)
• Automobilaren oinarrizko teknologia. (66 o.)
• Gidatzeko irakaskuntza praktikoaren didaktika (1). (320 o.)
• Bide-segurtasuneko hezkuntza. (132 o.)
• Bide-segurtasuna. (198 o.)
• Bide-segurtasunerako prestakuntzaren didaktika. (60 o.)
• Mugikortasun segurua eta jasangarria. (165 o.)
• Mugikortasun seguru eta jasangarrirako prestakuntza-proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientazioa. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

(1) «Gidatzeko irakaskuntza praktikoaren didaktika» lanbide-moduluaren ezaugarriak direla eta, modulu hori egiteko beharrezkoa da Gidarien Erregelamendu Orokorra onesten duen maiatzaren 8ko 818/2009 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezarritako B eta A2 gidabaimenak izatea.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika